15 Aralık 2022 Perşembe

Dursunoğlu (Tahir Paşa, Tursunoğlu) Camii, Meram, Konya

Dursunoğlu (Tursunoğlu) Camii, Meram, Konya
Dursunoğlu (Tursunoğlu) Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi’nde bulunmaktadır.,
Cami, XV.asırda Dursunoğlu Mehmet Bey yaptırılmıştır.
Bu cami Konya’da Karamanoğullarının Osmanlılarla çok sık ilişkide bulunduğu dönemde yapılmıştır. Caminin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber Karamanoğlu eseri olmasına rağmen Osmanlı izleri açıkça görülmektedir.
Kesme taş ve moloz taştan yapılan cami kare planlıdır.
İbadet mekânının üzerini pandantifli, tuğladan sekiz köşeli kasnaklı merkezi bir kubbe örtmektedir. Caminin önünde dört mermer sütunun sivri kemerlerle birbirine bağlanmasından oluşan üç kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
İbadet mekânına dikdörtgen basit bir kapı ile girilmektedir.

Son cemaat mahallindeki kapının yanında ikişer, yan duvarlarda altta iki üstte bir, mihrap duvarında mihrap çıkıntısının iki yanında birer pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. 
İç mekânda, mihrap ve minberin dikkati çekecek bir özelliği bulunmamaktadır. 
Bu da gösteriyor ki, cami XIX.yüzyıl sonrasında tadilat ve değişikliğe uğramış ve orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. 
Caminin solunda yer alan minare kesme taş kaide üzerinde çok köşeli ve tek şerefelidir.

        Caminin Diğer İsimleri şunlardır:
  1. Dursun Fakih Camii
  2. Tahir Paşa Camii
  3. Dursunoğlu Camii
  4. Tursunoğlu Camii

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder