15 Aralık 2022 Perşembe

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Leblebicioğlu Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Denizciler Caddesi’nde yer almaktadır.
Cami, 1713 yılında Ankara Müftüsü Kantarzade Mustafa adına oğulları tarafından yaptırılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1955, 1959, 1961 ve 1988, 1989 yıllarında tamirattan geçirilmiştir. 
Bu nedenle de orijinal şeklinden uzaklaşmıştır. 
Çatılı dikdörtgen planlı bir yapı olup, kuzeybatı köşesine çatıdan geçilen ahşap şerefesiz bir minare eklenmiştir. 
 Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Taş temeller üzerine kerpiç duvarlı olan caminin kuzeyine tuğla örgülü son cemaat mahalli yerleştirilmiştir.
Giriş kapısının üzerine kitabesi konmuştur:

Ol cenabı müftî Ankara Seyyid Mustafa yani Kantarzade Efendi kim ol merd hüda
Cümle evkafı salah üzere itmiş idi küzar Kari il Kur'an idi ol zatı ekrem daima
Çün işitdi ircii emrini hatıfdan o pir can dil bula idüp ol emri hakka iktida
İdi cek oğullarına tavsiye hayr ile yapdılar bu camii bâlâyı anlar bi-riya
Ya ilahi fahri alem hürmetine kıl kabul icra izafiyle me'cur ile fi yevm'il-ceza
İşbu hayr baki ile defterin lef eyle sayeban it farkına mahşerde envan hüda
Her kim okur ruhuna bir fatiha ihlâsla Anı cennetde ya Rab eyle câr-i enbiya
Hıfziya kıldım dua birle onun tarihi işbu cami’le bulur firdevs can Mustafa 1125
”.

İç mekânın doğusu kapalı olup, güney cephede ikisi alt, ikisi üstte, batıda ikisi alt, üç tanesi de üstte pencere açılmıştır. 

Mihrabı tavana kadar yükselir. 
Caminin içerisi bezemesiz ve sadedir.
2008 yılında tamirattan geçen cami sağlam durumdadır.
Elektrikli şilte ile yerden ısıtılmaktadır.
Cami, Ankara GEEAYK tarafından 6691 sayılı karar ile tescillenmiştir.
Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

 Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder