15 Aralık 2022 Perşembe

Bağpınar (Isbıdın) Camii, Melikgazi, Kayseri

Bağpınar (Isbıdın) Camii, Melikgazi, Kayseri
Bağpınar (Isbıdın) Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesi'nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi H.1149/M.1736 tarihlidir.
Buna göre cami, 1736 yılında inşa edilmiştir.
Cami doğu-batı doğrultuda inşa edilmiştir. Camiye batı cepheye açılmış kapıdan girilmektedir. 
Biri kapının kemer kilit taşında, diğerleri köşeliklerde üç kabartma rozet dikkati çeker. 
Bu kapının üzerinde dört mısra halinde üç satır olarak mermere yazılmış inşa kitabesi bulunmaktadır. 
Caminin İçinden Bir Görünüm

Kapıdan caminin son cemaat mahalline geçilmektedir.
Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir mekan olan son cemaat mahallinin batı tarafında iki ahşap
sütun üzerine güney-kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişin üzerine yerleştirilen doğu-batı doğrultudaki ahşap direklerin üzerine döşenmiş sal taşlarıyla örtülmüştür. 
Sütunlarla adeta mihraba dik iki sahın olarak düzenlenmiştir.
Son cemaat mahallinin güney duvarı ortasında bir mihrap bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallinin güney cephesinde 2, doğu ve batı cephelerinde birer pencere yer almaktadır. 
Kuzey cephe tüm camide olduğu gibi sağır bırakılmıştır.

Bağpınar (Isbıdın) Camii, Melikgazi, Kayseri
Harim mekanı, taş kaidelere oturan üç büyük ahşap sütuna atılmış doğu-batı doğrultudaki kirişlerle mihraba paralel iki sahna bölünmüştür. 
Harim mekanının üstü ahşap kirişler üzerine yerleştirilmiş tahta ve düz toprak damla örtülmüştür. 
Batı cephede kadınlar mahfili bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallinin doğu cephesindeki pencere kadınlar mahfiline çıkış kapısı olarak da kullanılmaktadır. 
Harimin güney cephesinde beş, doğu cephesinde iki, batı cephesinde de bir pencere açıklığı dikkati çekmektedir. 
Pencereler dıştan dikdörtgen biçiminde, içten yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir.
Ahşaptan yapılmış olan minberde kayda değer bir özellik yoktur. 
Güney cephenin ortasındaki mihrap nişi sonradan çinilerle kaplanmıştır.

Caminin Ahşap Tavanı

Mihrap nişinin üzerinde Allah ve Muhammed yazılı panoların ortasında kıvrımdallar üzerine yapılmış vazo bezemesi dikkati çeker.
Caminin güneybatısındaki tek şerefeli minare yenidir. 
Çatının güneybatı köşesindeki köşk (minber) minare, caminin orijinal minaresidir. 
Altı taş sütun üzerine atılmış dekoratif kemercikler, küçük konsolcuklarla bezenmiş silmesi ve üstte elips biçimli iki kubbeciği bir metal alemle bitirilmiştir.
Camide kayda değer bir süsleme mevcut değildir.
Duvarlarda düzgün kesme taş, üst örtüde ahşap ve sal taşları kullanılmıştır.
Cami, günümüze sağlam bir şekilde gelmiş olup ibadete açık durumdadır.

Bağpınar (Isbıdın) Camii, Melikgazi, Kayseri

         Kaynakça:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.201, 202, 203, 204.
Caminin Köşk (Minber) Minaresi

Caminin KitabesiHiç yorum yok:

Yorum Gönder