29 Aralık 2022 Perşembe

Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

 Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
İstiklal Mahallesi, Hasırcılar Geçidi yakınlarında, Eskicioğlu Sokakta bulunan cami, dikdörtgen planlı, çatılı sade bir yapıdır. 
Güneye doğru yükselen eğimli bir alanda yapılan caminin duvarları, taş temel üstüne ahşap hatıllı, kerpiç örgülüdür. 
Çatısı alafranga kiremitle kaplıdır.
Kuzey cepheye göre daha dar olan son cemaat yerinde kalın üç ahşap direk, mahfelin devamı olan kapalı üst kısmı taşımaktadır. 
Üst kısmın kuzeye üç adet penceresi açılır. Altta, merdivenlerle çıkılan basık kemerli giriş kapısından başka bir açıklık yoktur. 
 Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Yapının doğusu da tamamen kapalıdır. 
Batıya dört alt, dört üst, güneye iki alt, üç üst pencere açılır. 
Alt pencereler demir parmaklıklıdır. 
Caminin batı duvarının kuzey ve güney köşeleri altta pahlanmıştır. 
Kuzey batı köşede şerefesiz küçük bir ahşap minare çatıdan yükselir. 
Minareye mahfelden çıkılmaktadır.

Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Caminin harimi boyuna dikdörtgen planlıdır. 
Ahşap tavanı sadedir. 
Kuzeydeki mahfele ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. 
Ortadan öne doğru çıkıntılı mahfeli, ince ahşap direkler taşımaktadır. 
Caminin pencereleri dikdörtgen şekilli olup, güneyde üstte üç adet alçı şebekeli penceresi vardır. 
Ahşap minberi oldukça sadedir. Alçı mihrap camideki en süslü elemandır. 
Beş kenarlı mihrap nişinin üstü mukarnas kavsaralıdır. 
Nişin iki köşesindeki sütunceler mukarnas başlıklıdır. 
Kavsaranın altında nişin içini bir yazı kuşağı dolaşmaktadır. 
Nişin çevresini kuşatan üç sıra silmeden dıştakiler yazı, ortadaki geometrik geçmelerle süslüdür. 
Ortadaki geometrik süsleme, mihrap nişinin içinde ve kavsaranın iki yanında yer alır. 
Kavsaranın üstünde bir sıra yazı, bir sıra palmetten sonraki dikdörtgen panonun ortasında bir pencere olup, çevresini rûmili bir silme kuşatır. 
Yeşile boyanmış mihrabın altı lambri kaplanmıştır.
 Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Vakfiyesi olmayan mescidin arşiv kayıtları "Eskicioğlu Camii" şeklindedir. 
Kitabesi de olmayan cami, mimari üslubuna göre XVII-XVIII. yüzyıllara tarihlenir.
Cami 1324/1906, 1970 ve 1992 yıllarında onarılmıştır.
Son onarımda kuzeyi ve doğusundaki eklentiler kaldırılmıştır
Caminin karşısında bir çeşme bulunmaktadır. 
Çeşmede ve camide hiçbir kitabe yoktur. 
Caminin kapısının üstünü üç sütunun tuttuğu bir yer bulunmakta olup, burası müezzin mahfilidir. 
Caminin mimari yönden herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder