29 Haziran 2010 Salı

Kasımpaşa Camii, Bozüyük, Bilecik

 Kasımpaşa Camii, Bozüyük, Bilecik
Bozöyük merkezinde bulunan Bozöyük Kasımpaşa Camisi’ni Sadrazam Kasım Paşa 1525-1528 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır.
Klasik Osmanlı mimarisinde tek kubbeli camiler gurubu içerisindeki cami, kare planlı olup üzeri çokgen kasnaklı, pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür.

Balaban Camii, Bilecik

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey tarafından 1300 yılından sonra yaptırıldığı bilinmektedir. Önünde bir çeşmesi bulunan cami tek minarelidir.
Cami, mekan ve plan özelliklerini korumuş ancak yapılan tadilatlarla orijinalliğini kaybetmiştir.

Kırgıllı Camii, Bilecik

Hamidi Hatun ve Şaban Ağa tarafından inşaatına başlanmıştır. 
Tavan kısımları tamamlanmadan, banilerinin ölümleri üzerine inşaat yarıda kalmıştır.
Hacı Mustafa Ağa tarafından tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Çelebi Sultan Mehmet (Çarşı) Camii, Söğüt, Bilecik

 Çelebi Sultan Mehmet Camii, Söğüt, Bilecik
Söğüt Çarşısında, Hükümet Konağının karşısında bulunan Çelebi Mehmet Camii, Çelebi Sultan Mehmet döneminde XIV.yüzyılda yaptırılmıştır.
Günümüze yalnızca minaresi orijinal olarak gelebilmiştir.

Rüstem Paşa Camii, Osmaneli, Bilecik

Osmaneli’nde Rüstem Paşa Camii,Sadrazam Rüstem Paşa tarafından l527’de yaptırılmıştır. 
Bu caminin Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülmüşse de, Mimar Sinan’ın yapmış olduğu camiler arasında bu yapının ismi geçmemektedir.

Kasımlar Köyü Camii, Gölpazarı, Bilecik

Gölpazarı’nın l5 km güney batısında Kasımlar Köyü’nde bulunan Kasımlar Köyü Camiinin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
XVII-XVIII.yüzyıla ait olduğu sanılan cami 18.40 X 10.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır.

Vezirhan Beldesi Köprülü Mehmet Paşa Camii, Bilecik

Bilecik'in Vezirhan kasabasında olan bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1665’de yaptırmıştır.
Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülen caminin bu iddiayı kesinleştirecek bir belgeye rastlanmamıştır.
Cami dikdörtgen planlı olup, 17.30 X 18.60 m. ölçüsünde, kesme taştan yapılmıştır.

Mihal Bey Camii, Gölpazarı, Bilecik

Bilecik Gölpazarı’ndaki Mihal Bey Camisi XIV.yüzyılda Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami 12 x 10 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı, küçük bir yapıdır.
Çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Karacalar Cami, Bilecik

Bilecik Emirler Mahallesinde bulunan Karacalar Camisinden günümüze yalnızca minaresi gelebilmiştir.
Bu caminin ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber günümüze ulaşan bazı kalıntılarından ve minaresinden XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Emirler Camii, Bilecik

Bilecik’in doğusunda, Emirler Mahallesinde bulunan bu caminin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 
XIX..yüzyılda yapıldığı sanılan bu cami de Bilecik’in Yunan işgali sırasında yakılmıştır.

Osman Gazi Camii, Bilecik

Eski Bilecik’in Kuzey batısında,dik yamaçlı iki tepenin oluşturduğu bir vadi içerisinde yer alan Osman Gazi Camisi,Vakıf kayıtlarından anlaşıldığına göre Orhan Gazi tarafından babası Osman Gazi adına yaptırılmıştır.

28 Haziran 2010 Pazartesi

Emir Abdülkadir Camii, Konstantin, Cezayir

Emir Abdülkadir Camii'nin Kubbesi, Konstantin, Cezayir
Amir Abdulkadir Mosque in Constantine, Algeria

İskele Camii, Amasra, Bartın

İskele Camii, Bartın'ın Amasra İlçesinde bulunmaktadır.
Amasra’nın 19.asırda kale dışına doğru taşması ve genişlemesi neticesinde yeni mahalleler meydana gelmiştir.
Hacı Ali Bey (1785-1860), buradaki iki liman arasında; Eyiceler ve Hacı Nuri Mescidlerini yaptırmıştır. Bunlardan Büyük İskele Camii, 19.asır barok üslubunda yapılmıştır.
Küçük ölçüdeki bu caminin üzeri merkezi bir kubbe ile örtülüdür.

26 Haziran 2010 Cumartesi

Koca Cami


Burhaniye Koca Cami

Muhiddini Rumi tarafından 1781 (H.1196) yılında  yaptırılmıştır. Caminin bir medresenin de içinde yer aldığı  külliyesinin olduğu bilinmektedir. Külliyenin bazı bölümleri günümüze gelememiştir. Camiye 88 dükkan vakfedilmiştir.
İlk yapı yanmış, bu yapının yerine 1890 (Hicri 1308) yılında yenisi inşa edilmiştir. Çıkan bir yangında yeniden yanan cami, onarılarak  bugünkü şeklini almıştır. Batı cephe kapısı üzerinde yer alan kitabenin alt tarafında 1889-1890 (Hicri 1307), üst kesiminde ise 1908 (Hicri 1326) tarihleri yazılıdır.
1944 depreminden zarar gören cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. Merkezi bir kubbe yanlara açılmış kanatlardan oluş bir planı olan Koca Cami’nin doğu, batı ve kuzey yönünde üç giriş kapısı vardır.  Bugünkü görünümü ile tipik bir batıllılaşma özelliği taşımakta ve Hacı Ahmet Camii ile de benzeşen özellik göstermektedir. 1954 yılında Avlusuna bir şadırvan yapılmıştır. Tek minaresi vardır.

Hacı Ali Ağa (Hanay) Camii, Karesi, Balıkesir

Hacı Ali Ağa (Hanay) Camii, Balıkesir Merkez Karesi İlçesinde bulunmaktadır.
Hacı Ali Ağa tarafından 1749 (H.1163) yılında yaptırılmıştır.
1891 (Hicri 1315),1954 ve 1971 yıllarında tamir gören caminin bugünkü şeklini ne zaman kazandığı bilinmemektedir.

Mehmet Emin Ağa Camisi

Burhaniye, Memiş Mahallesi’ndedir.  Mehmet Emin Ağa tarafından 1742 (H. 1156) yılında yaptırılmıştır. Halk tarafından Memiş Cami ve  Müftü Cami olarak da adlandırılmaktadır.
Caminin ilk yapıldığı yıllarda bir külliyeye sahip olduğu bilinmektedir. Külliyesinden günümüze herhangi bir yapı gelememiştir. 1961 yılında onarılmış ve yenilenmiştir. Caminin küçük avlusunda, duvarla çevrili bir alan içinde dört adet mezar bulunmaktadır.

Altınova Kasabası Kadı Camii, Ayvalık, Balıkesir

Kadı Camii, Balıkesir'in Ayvalık İlçesine bağlı Altınova Bucağında bulunmaktadır.
Kitabesi günümüze gelememiştir.
Bu bakımdan ne zaman ve kimin tarafından yaptırılmış olduğu bilinmemektedir.

Hacı Bayram Camii, Ayvalık, Balıkesir

Hacı Bayram Camii, Ayvalık’ın Altınova bucak merkezindedir.
Altınova’nın Cami-i Kebir Sokağı’nda bulunan bu yapı kitabesinin ebced hesabına göre tarihlendirilmesi sonucunda 1490-1491 yılında yapıldığı öğrenilmiştir.

Hacı Ahmet Camisi


Burhaniye’nin ilk yapılan camisi olup, 1798’de Hacı Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı olan bu cami, küçük bir avlunun ortasındadır.
İbadet mekânının duvarlarında ve köşelerinde kenar silmelerinde granit kullanılmıştır. Duvarları iki kademe şeklinde olup, her kenarda büyük yuvarlak kemerler içerisine alınmış ikiz pencereler yerleştirilmiştir. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Bezeme olarak önemli sayılacak bir süslemesi bulunmamaktadır.

Haydar Çavuş Camii, Karesi, Balıkesir

Haydar Çavuş Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinde bulunmaktadır.
XIX.yüzyılın başında Haydar Çavuş tarafından yaptırılmıştır.
Cami, 1873 senesinde çıkan bir yangında yanmıştır.

Eşrefoğlu Rumi (Pırasa) Camii, Karesi, Balıkesir

Eşrefoğlu Rumi Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinde bulunmaktadır.
Pırasa Camii olarak da bilinmektedir.
XIX.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.

Edincik Kasabası Ulu Cami, Bandırma, Balıkesir

Edincik Kasabası Ulu Cami, Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Edincik Kasabasında (Mahallesi) bulunmaktadır.
Abdullah Efendi tarafından 1382 senesinde yaptırılmıştır.

Biberli Cami, Karesi, Balıkesir

Biberli Cami, Balıkesir'in Kasım Paşa Mahallesi’nde, Altunova Caddesi’nde yer almaktadır.
XIX.yüzyılda yapılmış olan bir kiliseden camiye çevrilmiştir.
Eser, haç plânlı olan yapılmıştır.

Yeni Cami, Karesi, Balıkesir

Yeni Cami, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesi Hayreddin Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır.
XVIII.asrın ikinci yarısında yapılmış, kiliseden camiye çevrilmiştir.
Çan kulesinin kaidesi günümüze kadar gelebilmiştir.

Ali Bey (Çınarlı) Camii, Karesi, Balıkesir

Ali Bey Camii, Hamdi Bey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
XIX.yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış olup, Cumhuriyetin ilk yıllarında camiye çevrilmiştir.
Cami, Çınarlı Camii olarak da bilinmektedir.

Alaca Mescid Camii, Karesi, Balıkesir

Alaca Mescid Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinde bulunmaktadır.
Kitabesi günümüze ulaşamadığından inşa tarihi ve banisi belli değildir. 
Son tamiratını 1911’de geçirmiştir.

Oruç Bey Mescidi, Karesi, Balıkesir

Oruç Bey Mescidi, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesi Kayabey Mahallesi’nde yer almaktadır.
Rumeli’ye geçen Osmanlı komutanlarından Oruç Bey adına 1471 yılında yapılmıştır.

Omurbey (Umurbey) Camii, Karesi, Balıkesir

Omurbey (Umurbey) Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesi Omurbey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Hacı Omur Bey tarafından 1413’te yaptırılmış, 1635 ve 1925’te iki büyük tadilat geçirmiştir.
Cami üzerindeki üç kitabeden biri yapıldığı tarihi, diğerleri de tamiratlarını belirtmektedir.

İbrahim Bey (Hacı Arif Ağa) Camii, Karesi, Balıkesir

İbrahim Bey (Haci Arif Ağa) Camii, Karesi, Balıkesir
İbrahim Bey (Hacı Arif Ağa) Camii, Balıkesir'de Hisar İçi Mahallesi’nde Alaca Sokak’ta bulunmaktadır.
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1465’te Zağanos Paşa’nın oğlu Mehmet Çelebi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Karaoğlan Camii, Karesi, Balıkesir

Karaoğlan Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinin Karaoğlan Mahallesi’nde yer almaktadır.
Gazi Süleyman Paşa ile Rumeli’ye geçen Karaoğlan isimli birinin 1356’da yaptırdığı söylenmektedir.

Hacı Ali (Alibey) Camii, Karesi, Balıkesir

Hacı Ali (Alibey) Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinde yer almaktadır.
1319 yılında inşâ edilmiştir.
1952 senesinde tadilattan geçirilmiştir.


Şeyh Lütfullah Camii, Karesi, Balıkesir

Şeyh Lütfullah Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesi Lütfullah Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami 1429’da yapılmıştır.
XVI.yüzyılda Hacı Bayram-ı Veli’nin arkadaşlarından Şeyh Lütfullah tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Kasaplar Camii, Balıkesir

Kasaplar Camii, Balıkesir'de Kasaplar Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kitabesinden öğrendiğimize göre 1649 yılında inşâ edilmiştir.
Depremlerden zarar görmüş olup 1811, 1894 ve 1901 yıllarında tadilattan geçmiştir.

Tahtalı Cami, Karesi, Balıkesir

Tahtalı Cami, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesi Dinkçiler Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1452 yılında yapılmıştır.
Kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Yıldırım Camii (Eski Cami) ve Külliyesi, Karesi, Balıkesir

Yıldırım Camii (Eski Cami) ve Külliyesi, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesi Yıldırım Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, Balıkesir’in en eski Osmanlı eseridir.
İnşâ kitabesi bulunmamaktadır.

Evliya Çelebi (Lonca) Camii, Bigadiç, Balıkesir

Evliya Çelebi (Lonca) Camii, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunmaktadır.
Bigadiç Voyvodası Seyyid Hacı Hasar Ağa tarafından 1795’de yaptırılmıştır. 
Temeli ve minare kaidesi orijinaldir.

Yeşilli Cami, Bigadiç, Balıkesir

Yeşilli Cami, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yer almaktadır.
Bigadiç'in Merkez Camii olarak kullanılmaktadır.
Cami, 1715 tarihinde Bigadiçli Çavuşzade İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Kasım Paşa Camii, Balıkesir

Kasım Paşa Camii, Balıkesir'de bulunmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından 1549’da yaptırılmıştır.
Tamamen kesme taşlarla yapılan cami, birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir.

Kestane Pazarı Camii, Nazilli, Aydın

Kestane Pazarı Camii,Aydın'ın Nazilli İlçesinde Kestane Pazarı’nda bulunmaktadır.
Kestane Pazarı içerisinde yer aldığından dolayı, Kestane Pazarı Camii ismiyle tanınmıştır.
Camiyi 1900 yılında Demir Hacı Ali, Hacı İsmail ve Hacı Ethem isimli kişiler yaptırmıştır.

Koca Cami, Nazilli, Aydın

Koca Cami, Aydın'ın Nazilli İlçesinde bulunmaktadır.
Caminin içerisindeki bir yazıdan 1886 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
1930 ve 1952 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.

Ağa Camii, Nazilli, Aydın

Ağa Camii, Aydın'ın Nazilli İlçesinde Eski-Yeni Caminin kuzeyinde yer almaktadır.
Cami, 18.asrın bidayetinde Yahya Paşa tarafından yaptırılmıştır.
1900 depreminde yıkılmış, 1927 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilmiştir.

Eski-Yeni Yahya Paşa Cami, Nazilli, Aydın

Eski-Yeni Yahya Paşa Cami, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dumlupınar Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Ahşap son cemaat yeri 20.asrın bidayetinde (başlangıcında) yapılmıştır.

Neşetiye Köyü (Yukarı Mahalle) Camii, Germencik, Aydın

Neşetiye Köyü Camii, Aydın'ın Germencik İlçesine bağlı Neşetiye Köyünde bulunmaktadır.
Caminin kitabesinde herhangi bir isim ve tarihe rastlanmadığından, yapıldığı tarih ve yaptıranı bilinmemektedir.

Cumaönü Camii, Karacasu, Aydın

Cumaönü Camii, Aydın'ın Karacasu İlçesinde Cuma Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre, 1768 yılında Hacı Ali Çavuş tarafından inşa edilmiştir.
Ahşap tavanlı olan cami moloz taştandır.

Hacı Ali Ağa (Çarşı) Camii, Karacasu, Aydın

Hacı Ali Ağa (Çarşı) Camii, Aydın'ın Karacasu İlçesinde çarşısının ortasında bulunmaktadır.
Caminin girişindeki çeşmenin kitabesine göre, 1591 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Ayrıca minaresinde de 1728 ve 1886 senelerinde tadilattan geçirildiğini gösteren kitabeler mevcuttur.

Hacı Ziya Bey Camii, Söke, Aydın

Hacı Ziya Bey Camii, Aydın'ın Söke İlçesinde Yenicami Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından 1896’da yaptırılmıştır.
Osmanlı mimarisinin son devrinde eglektik üslupta yaptırılmıştır.

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Köşk, Aydın

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Aydın Köşk İlçesi’ne bağlı Yavlu (Yavuz) Köyü’nde yer almaktadır.
Camiyi Şemseddin Ahmet Paşa 1654 yılında yaptırmıştır.

İlyas Ağa (Koca) Camii, Söke, Aydın

İlyas Ağa (Koca) Camii, Aydın'ın Söke İlçesinin merkezinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi belli değildir.
Söke Mütesellimi İlyaszade İlyas Ağa tarafından 1821 yılında yeni baştan yaptırılmıştır.

Cihanzade (Cihanoğlu) Mustafa Camii, Koçarlı, Aydın

Cihanzade (Cihanoğlu) Mustafa Camii, Aydın'ın Koçarlı İlçesinde, Koçarlı Çarşısı içerisinde yer almaktadır.
18.asrın ikinci yarısında Koçarlı Cihanzade Mustafa tarafından yaptırılmıştır.

Ahmet Gazi Paşa Camii, Çine, Aydın

Ahmet Gazi Paşa Camii, Aydın'ın Çine İlçesinde, Çine’nin 8 km. güneyinde, Yunan işgalinden sonra terk edilen Eski Çine’de yer almaktadır.
Menteşeoğlu İbrahim Bey’in oğlu Gazi Ahmet Bey tarafından 1308’de yaptırılmıştır.

16 Haziran 2010 Çarşamba

El-Fidos Camii, Bağdad, Irak

 El-Fidos Camii, Bağdad, Irak

Dikyamaç Köyü Camii, Arhavi, Artvin

Dikyamaç Köyü Camii, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç Köyü'nde yer almaktadır.
Cami, mimari yönden Ulukent Camiine benzemektedir.
Bu münasebetle aynı usta tarafından 1894’te yapılmış, sonraki tarihlerde de vakıf tarafından tadilatı yapılmıştır.Ulukent Camii, Arhavi, Artvin

Ulukent Camii, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunmaktadır.
19.asır başlarında köy halkının yardımlarıyla, Hasan adında bir usta tarafından yapılmıştır.

Merkez Cami, Arhavi, Artvin

Merkez Cami, Artvin'in Arhavi ilçesinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kat'î olarak bilinmemekle beraber, 19.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Şavşat, Artvin

 Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Şavşat, Artvin
Kemalpaşa Kilise (Merkez) Camii, Artvin'in Şavşat İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami halk arasında Merkez Camisi olarak tanınmaktadır.
Şavşat’ın Rus istilası sırasında 1900’da kilise olarak yaptırılmıştır. 

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin
Çarşı (Merkez) Camii, Artvin merkezde bulunmaktadır.
Şehir halkı tarafından 1860-1861 yılları arasında yaptırılmıştır.
Zamanla harap olan cami, 1954 yılında temellerine kadar yıktırılmış ve 1957-1958 yıllarında yeniden yapılmıştır.

Nasuh Paşa Camii, Nallıhan, Ankara

Nasuh Paşa Camii, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Nasuh Paşa Mahallesinde bulunmaktadır.
İstanbul-Ankara yolunun yapımı esnasında yıkılmış, tren yolunu yapan Fransız mühendis tarafından l911 senesinde yeniden aynı genişlik ve şekilde yapılmıştır.

Hacettepe Camisi


Hacettepe Mahallesi’nde Sarı kadın Caddesi’nde, Tosun Sokağı’ndadır. Camiye altı merdivenle girilmektedir. Solunda son cemaat yeri vardır. Kapı üzerinde dört satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Caminin mihrabı alçı, minberi de ahşaptandır. Kıble tarafında iki, sağında bir penceresi vardır. Duvarlarının alt kısmı taş, üstü kerpiçten yapılmıştır. Caminin minaresi yoktur.

Uluhan Köyü Camii, Nallıhan, Ankara

Uluhan Köyü Camii, Nallıhan, Ankara
Uluhan Köyü Camii, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Uluhan Köyü'nde bulunmaktadır.
17.asrın bidayetinde sadrazamlık yapmış olan Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Cami orijinal durumundan epeyce uzaklaşmış, yalnızca minaresi eskiden kalmıştır. 

Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara

 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara
Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokağı’nda bulunmaktadır.
Caminin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı ileri sürülüyorsa da mimari üslubu 15.-16.asırda yapıldığını göstermektedir. 

Aktaş Mescidi, Ayaş, Ankara

Aktaş Mescidi, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hacı Memi Mahallesinde bulunmaktadır.
Mescidin 16.asırda inşa edildiği zannedilmektedir.
Banisi belli değildir.

Şeyh Bünyamin Camii, Ayaş, Ankara

Şeyh Bünyamin Ayaşî Camii ve Türbesi, Ayaş, Ankara
Şeyh Bünyamin Camii Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi olmadığından inşa tarihi katiyyet kazanmamıştır. 
Bununla beraber yapı üslubundan 16.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Caminin banisi olan Şeyh Bünyamin, Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra 1429’da kurulan Melamilik tarikatına intisap etmiştir.

Killik (Karakaya) Camii, Ayaş, Ankara

Killik (Karakaya) Camii, Ayaş, Ankara
Killik (Karakaya) Camii, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hacı Veli Mahallesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesine göre Elhac Veli Bin Hızır tarafından 1560 senesinde yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı cami moloz taştan derzli olarak yapılmıştır. 

Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Kalecik, Ankara

Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Kalecik, Ankara
Küçük Şami Köyü Cami ve Türbesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Küçük Şami Köyü'nde bulunmaktadır.
Köyün kuzeyinde oldukça geniş bir avlu ortasında türbe ile birlikte yapılmış olan caminin inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir.

Kudüs Mescidi, Zamboanga, Filipinler

 Kudüs Mescidi, Zamboanga, Filipinler
(Al Quds Masjid in Zamboanga, Philippines)

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi’nin İç Kalesi’ndedir. 
Kılıçaslan’ın oğlu Muhiddin Mesut tarafından 1178 yılında yaptırılmıştır. 

15 Haziran 2010 Salı

Cemal Abdünnâsır (Cezayir Meydanı) Camii Fotoğrafları, Trablus, Libya

Cemal Abdünnâsır (Cezayir Meydanı) Camii, Trablus, Libya

Kul Şerif Camii, Kazan, Tataristan, Rusya

Kul Şerif Camii, Kazan, Tataristan, Rusya
Kul Şerif Camii, Rusya'nın Özerk bölgesi Tataristan'ın başkenti Kazan'ın Kremlin bölgesinde  bulunmaktadır.
Cami ilk defa, 16. yüzyılda o zamanki Kazan Hanlığı'nın başkenti olan Kazan'da inşa edildi.

Kral Hüseyin Bin Talal Camii, Amman, Ürdün

Kral Hüseyin Bin Talal Camii, Amman, Ürdün
(King Hussain Mosque in Jordan)

Ahi Yusuf Camii, Muratpaşa, Antalya

Ahi Yusuf Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa İlçesinde, İskeleye hakim bir konumda yer almaktadır.
Mermerli parkının hemen kenarında 1249 yılında yapılmıştır.

İskele Camii, Muratpaşa, Antalya

İskele Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa ilçesinde, Yat Limanı’nda, surun hemen altında bulunmaktadır.
Küçük bir camidir.

Yivli Minare Camii, Muratpaşa, Antalya

Yivli Minare Camii, Antalya
Yivli Minare külliyesi içinde yivli minarenin kuzey batısındadır.
Dikdörtgen planlı olan camii kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır.
İki giriş kapısının biri kuzeyde, biri doğudadır.

Şeyh Sinan Camii, Muratpaşa, Antalya

Şeyh Sinan Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa İlçesinde Şeyh Sinan Mahallesi, Recep Peker Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Akşebe Sultan Mescidi, Alanya, Antalya

Akşebe Sultan Mescidi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yer almaktadır.
Surların Ehmedek ile İç Kale arasındaki bölümünde, kervansaraydan biraz daha yukarıda, arazinin oldukça dikleştiği bir yerde bulunmaktadır.
Mescid, 1230 yılında inşa edilmiştir.

Taceddin İbrahim Camii, Merzifon, Amasya

Taceddin İbrahim Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gazi Mahbub Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Gazi Mahbub Camii olarak da bilinen Cami XV.yüzyılda yapılmıştır.
Caminin duvarları yontma taştan yapılmış, kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde bulunan üç konsolun buradaki sundurmayı taşıdığı sanılmaktadır.

Yörgüç Paşa Camii, Gümüşhacıköy, Amasya

Yörgüç Paşa Camii, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin 15 km. güneybatısında, Gökmedrese Mahallesi’nde Yeşilırmak kenarındadır.
Sultan II. Murad'ın vezirlerinden Atabey Abdullah oğlu Amasya Beylerbeyi Yörgüç Paşa tarafından 1428-1429’da yaptırılmıştır.
Önce ahşap iken, sonradan kagir olarak yapılan cami, 1939 depreminden sonra 1946’da yeniden tamir edilmiştir.

Sofular Camii, Merzifon, Amasya

Sofular Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sofular Mahallesi Beşikdüzü Caddesinde yer almaktadır.
Cami, Sultan II. Bayezid’ın Beylerbeyi Abdullah Paşa tarafından 1502 yılında darülhadis olarak yaptırılmıştır. 
Son yıllarda tamirat görmüştür.
Son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen plânlıdır.

Köprülü Mehmed Paşa Camii, Amasya

Köprülü Mehmed Paşa Camii, Amasya'dadır. 
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tarafından 1660 yılında yaptırılmıştır. 
1939 depreminde yıkılmış, 1948’de yeniden yaptırılmıştır.

Hacı Hasan Camii, Merzifon, Amasya

Hacı Hasan Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hacı Hasan Mahallesi’nde, Doğan Sokakta bulunmaktadır. 
1714 yılında ahşap, 1871’de de kâgir olarak yapılmıştır.

Çelebi Mehmed (Medrese Önü) Camii, Merzifon, Amasya

Çelebi Mehmed (Medrese Önü) Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Caddesi’nde bulunmaktadır.
Cami, 1411’de Osmanlı Sultanı I.Çelebi Mehmed’in oğlu II.Murad’ın emriyle yaptırılmıştır. 
Medreseönü Camii olarak da bilinmektedir.

Çay Camii, Merzifon, Amasya

Çay Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hacı Bal Mahallesi’nde bulunmaktadır.
XVIII.yüzyılda Aşçı Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Hüseyin Ağanın adı ile de anılmaktadır. 
Avlu kapısı üzerindeki yazıtından 1772 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır. 
Son onarımı ise 1947’de yapılmıştır.

Bozacı Camii, Merzifon, Amasya

Bozacı Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gazi Mahbub Mahallesi’nde Ekin pazarında yer almaktadır. XVII.yüzyılda yapılmıştır.
Kesme taştan yapılan caminin kuzeydeki son cemaat yeri, 4 sütun üzerine 3 kubbe ile örtülmüştür. 

Giriş kapısı basık yay kemerlidir. 

Alaca Minare Mescidi, Merzifon, Amasya

Alaca Minare Mescidi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hacı Süleyman Mahallesi’nde bulunmaktadır.
1501 yılında yapılmıştır.
Moloz taştan ve dikdörtgen planlıdır. 

Abide Hatun Camii, Merzifon, Amasya

Abide Hatun Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinin 2 km. doğusundaki Bahçekent Köyü’nde bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Annesi Abide Hatun tarafından XVII.yüzyılın başında yaptırılmıştır.

Şamlar Camii, Amasya

Şamlar Camii, Amasya'da Yeşilırmak’ın kuzey yakasında, Şamlar Mahallesinde yer almaktadır.
Camiye Ağa Camii ve Ayasağa Camii de denmektedir.
Camiyi ilk kez Danişmendli Melik Gazi yaptırmıştır. 

Pir Mehmed Çelebi Camii, Amasya

Pir Mehmed Çelebi Camii, Amasya'da yer almaktadır.
XV.-XVI.yüzyılda yapıldığı sanılan cami Yavuz Selim alanındadır.
Pazar ve Murat Camisi adları ile de tanınmaktadır.
Son yıllarda onarım geçirmiştir.

Saraçhane Camii, Amasya

Saraçhane Camii, Amasya'da Ziya paşa Bulvarında bulunmaktadır.
Camiyi 1372’de Amasya Emiri Şadgeldi Paşa yaptırmıştır.
İlk adı Şadgeldi Paşa Camii idi.

Gümüşlü Camii, Amasya

Gümüşlü Camii, Amasya'da Yavuz Selim Meydanındadır.
Gümüşlü Camii’nin ilk yapılışı İlhanlıların Amasya’ya hakim oldukları döneme rastlar.
Ahşap çatılı camiyi 1326’da Tâceddin Mahmud Çelebi yaptırmıştır.
Geçirdiği depremlerden sonra bir kaç kez onarım görmüştür.

Kilâri Selim Ağa Camisi

Kilâri Selim Ağa Camisi

Pazar Caddesi üzerinde bulunan Cami, 1483’te Kilâri (saray kilercisi) Selim Ağa tarafından yaptırılmıştır. Depremlerden zarar gören cami bir çok kez onarım geçirmiştir.

Kesme taştan yapılmıştır. Yuvarlak 3 sütun üzerine 2 kubbeli ve sivri kemerli olan son cemaat yerinde tuğla ve taş birlikte kullanılmıştır.
Sağ taraftaki minaresi tek şerefelidir. Küçük yay kemerli olan giriş kapısı üzerinde üç satırlık yapımına ait yazıt bulunmaktadır. Kare plânlı camiyi sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir.

Hatuniye Camii, Amasya

Hatuniye Camii, Amasya'nın Hatuniye Mahallesinde, Yeşilırmak’ın sol kıyısında bulunmaktadır.
Şehzade Ahmet’in annesi, II.Bayezid’ın eşi Bülbül Hatun (Ö.1515) tarafından yaptırılmıştır.
Cami dikdörtgen plâna göre yapılmıştır.

Mehmet Paşa Camii, Amasya

Mehmet Paşa Camii, Amasya
Mehmet Paşa Camii, Amasya'nın Mehmet Paşa Mahallesi’nde, Pirinççi Caddesinde üzerinde bulunmaktadır.
1486 senesinde II.Bâyezid’ın oğlu Şehzade Ahmed’in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi 1494 tarihlidir.

Hızır Paşa Camii, Amasya

Hızır Paşa Camii, Amasya'da tren istasyonunun kuzeyindeki tepede bulunmaktadır.
Camiyi, 14.asırlda Yörgüç Paşa’nın kardeşi Hayrüddin Hızır Paşa yaptırmıştır.
Düz ahşap tavanlı, zaviyeli camilerin mühim örneklerindendir. 

Fethiye Camii, Amasya

Fethiye Camii, Amasya'da yer almaktadır.
Kuba Dede Camii olarak da anılan Fethiye Camisi, Fethiye Mahallesi’nde, fethiye Sokağındadır. 
Bizans İmparatoru Phocas’ın kızı Helena, VII. yüzyılın ilk yarısında buraya bir kilise yaptırmıştır.

Bayezid (Beyazıt) Paşa Camii, Amasya

Beyazıt Paşa Camii, Amasya'da, şehrin kuzeydoğusunda, Kuş Köprüsü yanında bulunmaktadır.
Cami, Amasya Emiri Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır.
Ters T plan şemasına sahip, zaviyeli camilerdendir. 

14 Haziran 2010 Pazartesi

Ümeyye Camii, Şam, Suriye

 Ümeyye (Emevîye Camii) Camii, Şam, Suriye
Emevi Camii, Şam'ın Büyük Camii olarak da bilinir. (Arapça: جامع بني أمية الكبير‎, Okunuşu Câmiu Benî Ümeyyeti Kebîr), Şam'ın eski şehir kısmında yer alır.
Dünyanın en büyük ve en eski camilerden birdir.

Çilehane Camii, Amasya

Çilehane Camii, Amasya'nın Çilehane Mahallesi’nde Pirler Parkı karşısında bulunmaktadır.
Camiyi Çelebi Mehmed’in emirlerinden Yakup Paşa 1413’te yaptırmıştır.

Kaya Camii, Güzelyurt, Aksaray

Kaya Camii, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin büyük bir kısmı kayalar üzerine ve kayadan oyma olarak yapıldığından Kaya Camii ismi ile anılmıştır.

Toprakkale Köyü Camii, Eleşkirt, Ağrı

Toprakkale Köyü Camii, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Toprakkale Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, üzerindeki kitabeye göre, 1684 senesinde Mirza bin Abdi Paşa (Abdülakif Oğlu Mirza Bey) tarafından yaptırılmıştır.

12 Haziran 2010 Cumartesi

Karlı Cami, Yeni Zelanda

Karlı Cami, Yeni Zelanda
SNOWY MOSQUE, NEW ZELAND

Hümayun Türbesi, Yeni Delhi, Hindistan

HÜMAYUN KABRİ, DELHİ, HİNDİSTAN
Humayun's Tomb in Delhi - India

Huaisheng Camii, Guangzhou, Çin

Huaisheng Camii, Guangzhou, Çin
(Huaisheng Mosque in Guangzhou, China)

Hasan Paşa Camii, Yunanistan

 HASAN PAŞA CAMİİ, YUNANİSTAN
(Hassan Pasha Mosque in Crete - Greece)


Hasaviye Camii, Basra, Irak

 Hasaviye Camii, Basra, Irak
(Hasawiyah Mosque in Basra - Iraq)

11 Haziran 2010 Cuma

Ulu Cami, Sandıklı, Afyonkarahisar

Ulu Cami, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Cuma Mahallesi’nde Yukarı Pazar Mevkii’nde bulunmaktadır.
Sandıklı'nın en büyük camisidir.
Camii, evvela sıradan bir mescid olarak yapılmıştır.

Hamamönü Camii, Sandıklı, Afyonkarahisar

Hamamönü Camii, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir.
Mimari üslubundan takriben 150 senelik bir eser olduğu anlaşılmaktadır.

Muradım Camii, Sandıklı, Afyonkarahisar

Muradım Camii, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çay Mahallesi’nde Dereboyu Sokağı’nda bulunmaktadır.
Muradım Camii’nin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
18.asrın sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Alaca Cami, Bolvadin, Afyonkarahisar

Alaca Cami, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Alaca Sokakta bulunmaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Cami dikdörtgen planlı olup sütunlarla ibadet mekanı dört sahna ayrılmıştır.

Ulu (Çarşı) Cami, Şuhut, Afyonkarahisar

Ulu (Çarşı) Cami, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çarşı merkezinde yer almaktadır.
Camiyi Demirtaş Paşazade Hamza Paşa 1415’te yaptırmıştır.
Cami 1862 yılında da tadilattan geçirilmiştir.

Güdük Minare Mescidi, Afyonkarahisar

Güdük Minare Mescidi, Afyonkarahisar'ın Demirciler Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Eserin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Kapısı üzerinde 1810 yılında tamir edildiğini belirten bir kitabe bulunmaktadır.

Yeni Cami, Afyonkarahisar

Yeni Cami, Afyonkarahisar'da  Afyon Çarşısı içerisinde bulunmaktadır.
Camiyi 1711 senesinde Hacı Abdi Çavuş yaptırmıştır.
Bunu belirten kitabesinin yanı sıra, camide 1838 yılında Hoca Paşa tarafından tamir edildiğini gösteren ikinci bir kitabe de bulunmaktadır. 

Bağ Çeşme Camii, Afyonkarahisar

Bağ Çeşme Camii, Afyonkarahisar'ın Bağ Çeşme Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Hacı İlyas oğlu Hacı Mustafa Bey 1495’te yaptırmıştır.
Cami, 1868 yılında tadilattan geçirilmiştir.

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi, Afyonkarahisar

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi, Afyonkarahisar merkezinde yer almaktadır.
Afyonkarahisar’da Osmanlı devrinde yapılmış en mühim eserlerden biridir.
Külliye, cami, medrese ve hamamdan meydana gelmiştir.

Yukarı Pazar Mescidi, Afyonkarahisar

Yukarı Pazar Mescidi (Merkez)
Yukarı Pazar Mescidi, Afyonkarahisar
Yukarı Pazar Mescidi, Afyonkarahisar'ın Yukarı Pazar Mahallesinde bulunmaktadır.
Mescidin kitabesinden öğrenildiğine göre 1264 yılında Karamanoğlu Yusuf Bey tarafından yaptırılmıştır.

Kubbeli Mescid, Afyonkarahisar

Kubbeli Mescid, Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunmaktadır.
Mescid, Sahip Ata oğlu Nusreddin Ahmed Bin Mehmet’in emriyle İdris oğlu Hacı Ali tarafından 1331 yılında yaptırılmıştır.

Mescid-i Selam, Şili

Mescid-i Selam, Şili

10 Haziran 2010 Perşembe

Zehra Camii, Kuveyt

ZEHRA CAMİİ, KUVEYT
(Zahra Mosque in Kuwait)

   

  VALİDE SULTAN CAMİİ, ÜSKÜDAR, İSTANBUL

  VALİDE SULTAN CAMİİ, İSTANBUL
  Yeni Valide Mosque in Istanbul - Turkey  YENİ CAMİ, FATİH, İSTANBUL.

   YENİ CAMİ, İSTANBUL
  Yeni Cami in Istanbul - Turkey

  Wind Tower, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

  WİND TOWER, DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  Wind Tower in Dubai - UAE

  Beytü'l İslam Camii, Ontario, Kanada

   Beytü'l İslam Camii, Kanada
  (Bai'tul Islam Mosque in Canada)  Çarşı (Hacı Abdülgani) Camii, Adıyaman

  Çarşı (Hacı Abdülgani) Camii, Adıyaman merkezindeki Adıyaman Çarşısı içerisinde bulunmaktadır.
  Camiye bundan dolayı Çarşı Camii denmiştir.
  Caminin vakfiyesinden öğrenildiğine göre Hacı Abdülgani tarafından 1557’de yaptırılmıştır.

  Siratut Camii, Adıyaman

  Siratut Camii, Adıyaman'ın Siratut Mahallesi’nde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
  Cami, Hacı Mehmet İnan tarafından Cumhuriyetin ilanından sonra eski caminin yerine yeniden yaptırılmıştır.

  Musalla Camii, Adıyaman

  Musalla Camii, Adıyaman'da bulunmaktadır.
  Musalla Camisi’nin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 
  Minaresi 1890 yılında yıkılmış, cami bir süre kadro harici bırakılmış ve cezaevi olarak kullanılmıştır.

  Çarşı Camii, Besni, Adıyaman

  Çarşı Camii, Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Eski Besni’nin merkezinde bulunmaktadır.
  Cami çarşı içerisinde olduğundan ötürü Çarşı Camiii olarak tanınmıştır.
  Kapısı üzerindeki kitabeden 1492 yılında Kalaunoğlu Mehmet Nasır tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir.

  Külhanönü Camii, Besni, Adıyaman

  Külhanönü Camii, Adıyaman'ın Besni İlçesinde bulunmaktadır.
  Bu caminin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
  Eserde kullanılan malzeme ve mimari elemanlara dayanılarak geç devir Osmanlı camii olduğu tahmin edilmektedir.

  Toktamış Camii, Besni, Adıyaman

  Toktamış Camii, Adıyaman'ın Besni ilçesinde, günümüzdeki Besni’nin güneyinde terk edilmiş olan Eski Besni’nin olduğu yerde bulunmaktadır.
  Cami, oldukça harap ve yıkık durumdadır.
  17.asırda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

  Hacı Süleyman Mescidi, Adıyaman

  Yeni Pınar Caddesi üzerindeki Hacı Süleyman Mescidi, kitabesinden öğrenildiğine göre 1720 yılında yaptırılmış, 1890 ve 1899 yılında da onarılmıştır.

  Ulu Camii, Besni, Adıyaman

  Ulu Camii, Besni, Adıyaman
  Ulu Camii, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde Eski Besni Ören yerinde bulunmaktadır.
  Cami kısmı yıkılmış olup minaresi mevcuttur.

  9 Haziran 2010 Çarşamba

  Kemeraltı Camii, Seyhan, Adana

  Kemeraltı Camii, Seyhan, Adana
  Kemeraltı Camii, Adana'nın Seyhan İlçesinde Ağabeydin Paşa Caddesi’nde Tarsus Kapısı denilen yerde bulunmaktadır.
  Cami, Savcıoğlu Hacı Mustafa isminde bir kişi tarafından 1599 yılında yaptırılmıştır. 
  Caminin yapıldığı dönem Ramazanoğlu Piri Paşa’nın emirliği zamanına rastlamaktadır. 

  Tuz Hanı Mescidi, Seyhan, Adana

  Tuz Hanı Mescidi, Adana'nın Seyhan İlçesinde yer almaktadır.
  Ulu Cami’nin bulunduğu yerde olan Tuz Hanı’nın günümüze yalnızca avlusu ile mescide bitişik hamamı gelebilmiştir. 

  Şeyh Zülfa Camii, Seyhan, Adana

  Şeyh Zülfa Camii, Adana'nın Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi, Depo Caddesi’nde bulunmaktadır.
  Şeyh Zülfa (Zilo) tarafından 1844’te yaptırılmıştır.
  Kesme taştan kare plânlı olup, küçük bir kubbe ile üzeri örtülüdür. 

  Memiş Paşa Camii, Seyhan, Adana

  Memiş Paşa Camii, Seyhan, Adana

  Memiş Paşa Camii, Adana'nın Seyhan İlçesinde Sofubahçe Mahallesi’nde Valilik binasının yakınında bulunmaktadır. 
  Adana Valisi Memiş Paşa tarafından 1825’te yaptırılmıştır. 

  Mestanzade Camii, Seyhan, Adana

  Mestanzade Camii, Adana'ın Seyhan ilçesinde Mestanzade Mahallesi’nde yer almaktadır.
  Ramazanoğulları’ndan Mestanzade Hacı Mahmut Ağa tarafından 1682’de yaptırılmıştır.
  Kesme taştan kare planlı bir cami olup, üzerini küçük bir kubbe örter. 

  Hasır Pazarı Mescidi, Seyhan, Adana

  Hasır Pazarı Mescidi, Adana'nın Seyhan İlçesinde Yağ Camisinin yakınında Hasır Pazarı Sokağı’nda bulunmaktadır.
  XVII.yüzyıldan kalan bu caminin banisi bilinmemektedir.

  Ulu Cami, Ceyhan, Adana

  Ulu Cami, Adana'nın Ceyhan ilçe merkezinde geniş bir meydanın ortasında bulunmaktadır.
  Cami, aynı zamanda Abdülkadir Ağa Camii ismiyle de tanınmaktadır.
  Camiyi Koban göçmenlerinden Abdülkadir Ağa 1868’de yaptırmıştır.

  Kurtkulağı Kasabası Camii, Ceyhan, Adana

  Kurtkulağı Kasabası Camii, Adana'nın Ceyhan İlçesinde Ceyhan İlçesi’ne 30 km.uzaklıkta, Eski Halep kervan yolu üzerinde Kurtkulağı Kasabası'nda bulunmaktadır.
  Cami, kuzey duvarındaki kitabesinden öğrenildiğine göre h.1010 ( 1601) yılında Haydar Ağa tarafından yaptırılmıştır.

  Yeni Cami

  Yeni (Antaki) Cami  Adana Özeller Caddesi’nde bulunan bu caminin avlu kapısı üzerindeki iki yazıttan 1724’te Adana’nın zenginlerinden Abdülrezzak Antaki’nin camiyi, 1729’da Abdullah bin Ali Paşa’nın da minaresini yaptırdığını öğreniyoruz. Halk arasında Antaki ismiyle de tanınan bu camide Memluklu mimarisinin etkileri açıkça görülmektedir.

  Dikdörtgen plân düzeninde, kesme taştan caminin güney duvarı taş işçiliği ile dikkati çekmektedir. İbadet mekânı iki paye ve dört sütunun taşıdığı 10 küçük kubbe ile örtülüdür.
  Yakın tarihlerde de caminin önüne oldukça geniş bir son cemaat yeri eklenmiştir.Güneybatı yönünde şerefesi saçakla örtülü, gövdesi zikzak süslemeli minaresi bulunmaktadır.

  8 Haziran 2010 Salı

  Ayasofya Camii Fotoğrafları, Fatih, İstanbul

  Ayasofya Camii (arkada) ve Sultan Ahmet Camii (önde)

  Valide-i Atik Külliyesi, Üsküdar, İstanbul

   Valide-i Atik Külliyesi, Üsküdar, İstanbul
  Valide-i Atik Camii ve Külliyesi (müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Camii), İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır.
  İstanbul’un boyutları açısından en büyük külliyeleri arasındadır.
  Külliye halk arasında Eski Valide ve Valide-i Atik isimleriyle de bilinir. 
  Külliye, II. Selim'in eşi, III. Murat'ın ise annesi olan Afife Nurbânû Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a 1583 yılında yaptırılmıştır.

  Yahya Efendi Camii, Beşiktaş, İstanbul

   Yahya Efendi Camii, Beşiktaş, İstanbul
  Şeyh Yahya Efendi Câmii ve Türbesi, İstanbul'un Beşiktaş İlçesi, Çırağan’da Yıldız Tepeleri’nden denize (kıble yönüne) doğru dik bir meyille alçalan arazi üzerinde setlerle ayrılmış olan bu sahadaki setlerin en üst taraftaki setlerden biri üzerinde kurulmuştur.

  Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih, İstanbul

  Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih, İstanbul

  YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA