31 Aralık 2022 Cumartesi

Mevlânâ Müzesi'ndeki Şeb-i Arûs Havuzu

Şeb-i Arûs Havuzu
Batı avluda, Matbah-ı Şerîf ve Meydan-ı Şerif’in önünde, ön bahçenin güney-batı köşesinde, Matbah-ı Şerif ile, derviş hücrelerinin kesiştiği köşenin hemen önünde yer alır.
Eski takvimle, Mevlâna’nın vefatının yaz mevsimine rastladığı sene-i devriyelerinde merasimler bu havuzun çevresinde yapılırdı.

KONYA'DAKİ SELÇUKLU DEVRİ MESCİDLERİ

Konya’daki günümüze ulaşabilen Anadolu Selçuklu Devri Mescidleri şunlardır: 

  1. Abdülaziz Mescidi, Meram(13. yüzyıl ortaları)
  2. Abdülmümin (Megaribe) Mescidi, Meram (1275-Tamirat) 

29 Aralık 2022 Perşembe

Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

 Eskicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
İstiklal Mahallesi, Hasırcılar Geçidi yakınlarında, Eskicioğlu Sokakta bulunan cami, dikdörtgen planlı, çatılı sade bir yapıdır. 
Güneye doğru yükselen eğimli bir alanda yapılan caminin duvarları, taş temel üstüne ahşap hatıllı, kerpiç örgülüdür. 
Çatısı alafranga kiremitle kaplıdır.

TOKİ 2.Etap Camii, Sultanhanı, Aksaray

TOKİ 2.Etap Camii, Sultanhanı, Aksaray

27 Aralık 2022 Salı

Hasan Saçanoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri

Hasan Saçanoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri
Hasan Saçanoğlu Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Hacı Veled Mahallesi Ateş Sokağı Kartal Kavşağı’nda, Hisarcık Yolu’nun sağında yer almaktadır.
Kartal Yeni Cami ismiyle tanınmaktadır.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
1770 yılında inşa edilmiştir.

26 Aralık 2022 Pazartesi

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Antalya İlçeler Haritası ve Alanya'nın Konumu
  1. Akşebe Sultan Mescidi
  2. Alaaddinoğlu Camii
  3. Andızlı (Kılıçarslan) Camii

Tahir Paşa (Dursun Fakih) Camii, Meram, Konya

Alaaddin tepesi güneyinde Şeker Furuş Mahallesindedir.
Mabed altı gayr-ı muntazam taşlarla, kubbesi, kubbe eteği ve kubbe kasnağı tuğla ile yağılmıştır.
Kıble tarafının sağ üst köşesindeki minarenin küpine kadar olan kısım muntazam kesme taşla, üstü tuğla ile yapılmıştır. 
Şerefenin altı sadeddir.

Bağlarbaşı Camii'nin Fotoğrafları, Kadınhanı, Konya

Bağlarbaşı Camii, Kadınhanı, Konya

22 Aralık 2022 Perşembe

Kabe Mescid Camii, Afyonkarahisar

Kabe Mescid Camii, Afyonkarahisar
Kabe Mescidi, Afyonkarahisar'da Afyon Kalesinin altında Çavuş Başı Mahallesinde yer almaktadır.
Mescidi l397 yılında Hacı Mehmet Bin Yusuf yaptırmıştır.
Rivayetlere göre Kabe ölçüsünde yapıldığı için Kabe Mescidi ismini almıştır.

Şekerciler Sanayi Camii, Karatay, Konya

Şekerciler Sanayi Camii, Karatay, Konya

21 Aralık 2022 Çarşamba

Cumhuriyet Mahallesi Yukarı Cami, Nevşehir


Cumhuriyet Mahallesi Yukarı Cami, Nevşehir
Yukarı Cami, Nevşehir Merkez'de Nevşehir Kalesi'ne çıkarken sağ tarafta Meryem Ana ve Çanlı Kilise'nin karşısında yer almaktadır.
1966 senesinde inşa edilmiştir.

15 Aralık 2022 Perşembe

Dursunoğlu (Tahir Paşa, Tursunoğlu) Camii, Meram, Konya

Dursunoğlu (Tursunoğlu) Camii, Meram, Konya
Dursunoğlu (Tursunoğlu) Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi’nde bulunmaktadır.,
Cami, XV.asırda Dursunoğlu Mehmet Bey yaptırılmıştır.
Bu cami Konya’da Karamanoğullarının Osmanlılarla çok sık ilişkide bulunduğu dönemde yapılmıştır. Caminin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber Karamanoğlu eseri olmasına rağmen Osmanlı izleri açıkça görülmektedir.

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara

Leblebicioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Leblebicioğlu Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Denizciler Caddesi’nde yer almaktadır.
Cami, 1713 yılında Ankara Müftüsü Kantarzade Mustafa adına oğulları tarafından yaptırılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1955, 1959, 1961 ve 1988, 1989 yıllarında tamirattan geçirilmiştir. 
Bu nedenle de orijinal şeklinden uzaklaşmıştır. 

Bağpınar (Isbıdın) Camii, Melikgazi, Kayseri

Bağpınar (Isbıdın) Camii, Melikgazi, Kayseri
Bağpınar (Isbıdın) Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesi'nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi H.1149/M.1736 tarihlidir.
Buna göre cami, 1736 yılında inşa edilmiştir.
Cami doğu-batı doğrultuda inşa edilmiştir. 

14 Aralık 2022 Çarşamba

Emir İshâk Bey Türbesi, Karatay, Konya

Emir İshak Bey Türbesi, Karatay, Konya
Emir İshak Bey Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Şerafeddin Camii'nin kuzeyinde, eskiden mezarlık olan Şems Parkı’nın ve Şems-i Tebrîzî Camii'nin önünde bulunmaktadır.
Tarihçi İ. Hakkı Konyalı, Osmanlı’nın Konya’daki ilk eserlerinden olan bu türbenin 1505 M. Tarihli vakfiyesine dayanarak Emir İshak için yapıldığını tespit ettiğini, içinde bulunan kitabeli mezar taşının vaktiyle yok edilerek ambar haline getirildiğini yazmaktadır. 

11 Aralık 2022 Pazar

Ömer bin El-Hattâb Camii, Foz do Iguaçu, Parana, Brezilya

Ömer bin El-Hattâb Camii, Foz do Iguaçu, Parana, Brezilya
(Mesquita Omar Ibn Al-Khatab, Foz do Iguaçu, Parana, Brazil )
Ömer bin El-Hattâb Camii, Brezilya'nın Parana Eyaletine bağlı Foz do Iguaçu Kasabasında bulunmaktadır.
Cami, 23 Mart 1983 tarihinde ibadete açılmıştır.
Toplam 20 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiştir.
Mimari tarzı olarak, İslam'ın üçüncü büyük mukaddes merkezi olan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan ilham alınmıştır.

Ihlara Beldesi Kasaba Camii, Güzelyurt, Aksaray

Ihlara Beldesi Kasaba Camii, Güzelyurt, Aksaray
 

8 Aralık 2022 Perşembe

Cürcürük Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Cürcürük Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Cürcürük Mescidi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde, Eski Kayserinin batısında (Atpazarı'nın ilerisinde) Emirağa mahallesinde, Badem sokağında yer almaktadır.

Kitabesinden anlaşıldığına göre Cürcürük Mescidi H.1123/M.1711 senesi Cemâziyelâhir ayında (o zamanki adıyla Bektaş mahallesinde) Mahmud oğlu Halil tarafından yaptırılmıştır.
Mescid, 1929 yılında ise yenilenmiştir.

7 Aralık 2022 Çarşamba

Lukačka Camii, Travnik, Bosna Hersek

Lukačka Camii, Travnik, Bosna Hersek

Selime Kasabası Sinan Bey Camii, Güzelyurt, Aksaray

Selime Kasabası Sinan Bey Camii, Güzelyurt, Aksaray
Selime Kasabası Sinan Bey Camii, Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Selime Kasabası'nda, kasabanın güney kısmında yol üzerinde yer almaktadır.
1525 yılında İmam-ı Gazali'nin neslinden Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami, dikdörtgen planlıdır.

6 Aralık 2022 Salı

Nasuh Bey Mescidi ve Dâr'ul-Huffâzı, Meram, Konya

Nasuh Bey Mescidi ve Dâr'ul-Huffâzı, Meram, Konya
Nasuh Bey Mescidi ve Dar'ul-Huffazı, Konya'nın Merkez Meram İlçesinde Zafer Meydanındaki sokakta yer almaktadır.
Şu anda cami olan eser, 30'lu yıllarda belediyenin GAZ DEPOSU olarak kullanıldığı için halk arasında GAZHANE olarak bilinmektedir. 

Ulu Cami'nin Fotoğrafları - 2, Tarsus, Mersin

Ulu Camii, Tarsus, Mersin

5 Aralık 2022 Pazartesi

Akıncı (Cemâleddin İshâk) Mescidi, Karatay, Konya

Akıncı (Cemâleddin İshâk) Mescidi'nin Kitâbesi, Karatay, Konya
Akıncı (Cemaleddin İshak) Mescidi, Konya’nın Merkez Karatay ilçesindeki Şems-i Tebrîzî Mahallesi Vali İzzetbey Caddesi üzerinde, Karatay Medresesi’nin yol aşırı karşısındaki Küçük Karatay (Kemaliye) Medresesi’nin kuzeyinde, bugünkü Selçuk Üniversitesi Rektörlük Binası’nın güneydoğu bahçesinde bulunmaktaydı.

1 Aralık 2022 Perşembe

Alaaddin Camii'nin Tarihçesi, Selçuklu, Konya

Alaaddin Camii, Selçuklu, Konya
Alaaddin Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesinde Alaaddin Tepesi üzerinde bulunmaktadır.
Alâeddin Camii, Ulu Cami olarak da isimlendirilmektedir.

Selçuklu Sarayı’nın yakınında yapılan bu caminin kuzeye açılan kapısı üzerindeki dört satırlık kitabesinden Sultan Alâeddin Keykubat tarafından tamamlandığı yazılıdır.

İSPANYA (Spain)

Selsebil, Mevlânâ Türbesi, Karatay, Konya

Mevlânâ Müzesi'ndeki Selsebil
Batıdaki avluda, bu yöndeki derviş hücrelerinin önündedir.
Avlu, park ve bahçelere süsleme unsuru olarak yapılır.
Selsebiller bu özellikleri ile göze hitap ederler.

Bakırcı Yusuf Bey Mescidi, Karatay, Konya

Bakırcı Yusuf Bey Mescidi'nin, Konya Merkez Karatay İlçesi'nde, Konya şehir surlarının dışında, bugün için mevcut olmayan Bakırcı Yusuf Mahallesi’nde olduğu tahmin edilmektedir.
Mescidin varlığından 598/1201-1202 tarihli Şemseddin Altunaba vakfiyesi sayesinde haberdar olmaktayız.