14 Aralık 2022 Çarşamba

Emir İshâk Bey Türbesi, Karatay, Konya

Emir İshak Bey Türbesi, Karatay, Konya
Emir İshak Bey Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Şerafeddin Camii'nin kuzeyinde, eskiden mezarlık olan Şems Parkı’nın ve Şems-i Tebrîzî Camii'nin önünde bulunmaktadır.
Tarihçi İ. Hakkı Konyalı, Osmanlı’nın Konya’daki ilk eserlerinden olan bu türbenin 1505 M. Tarihli vakfiyesine dayanarak Emir İshak için yapıldığını tespit ettiğini, içinde bulunan kitabeli mezar taşının vaktiyle yok edilerek ambar haline getirildiğini yazmaktadır. Buna ilaveten, Şems Camii avlusunda bulunan ve İshak Bey’in karısı olduğu tahmin edilen Hatice Hatun Türbesinin 1944 yılında yıktırıldığının da kaydını düşmektedir.
Emir İshak Bey hakkında ulaşılabilir kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 
Türbe kapısı üstünde Emir İshak Bey yerine İshak Paşa yazılmış olması da bir araştırma konusu olarak karşımızda durmaktadır.
Emir İshak Bey Türbesi, Karatay, Konya 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder