28 Şubat 2015 Cumartesi

Malatyalı İsmail Ağa (Ağa) Camii, Üsküdar, İstanbul

Malatyalı İsmail Ağa (Ağa) Camii, Üsküdar, İstanbul
Malatyalı İsmail Ağa Camii ya da Ağa Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır.
ÜsküdarAhmediye Mahallesi'nde Ağa hamamı mevkiinde, Şair Nailî Sokak ile Dönmedolap Sokağı'nın birleştiği yerdeki camiyi, Darü'ssaâde Ağası, Kızlar Ağası Malatyalı İsmail Ağa 1608/1609 yılında yaptırmıştır.

Kurban Nasuh Baba Camii, Üsküdar, İstanbul

 Kurban Nasuh Baba Camii, Üsküdar, İstanbul
Kurban Nasuh Baba Camii ya da Şeyh Nuri Efendi (Çarşamba) Tekkesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde yer almaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Şeyh Kurban Nasuh Baba tarafından yaptırılmıştır.

Hayreddin Çavuş Camii, Üsküdar, İstanbul

 Hayreddin Çavuş Mezarı, Üsküdar, İstanbul
Hayreddin Çavuş Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camiydi.
Osmanlı'ya ilk çavuş üzümü fidesini getiren Hayreddin Çavuş tarafından yaptırılmıştır.

Hacı Hesna Hatun Camii, Üsküdar, İstanbul

 Hacı Hesna Hatun Camii, Üsküdar, İstanbul
Hacı Hesna Hatun Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Sultantepe Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

Hacı Bedel Mustafa Efendi (Osman Efendi Mescidi) Camii, Üsküdar, İstanbul

 Hacı Bedel Mustafa Efendi (Osman Efendi Mescidi) Camii, Üsküdar, İstanbul
Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii ya da Osman Efendi Mescidi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde yer almaktadır.
Camiye, Mehmet Ağa ve At Pazarı Camii de denir.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

21 Şubat 2015 Cumartesi

AZİZ MAHMUT HÜDÂYİ CAMİİ, ÜSKÜDAR, İSTANBUL

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Tarihçesi, Üsküdar, İstanbul

 Aziz Mahmud Hüdayi Camii, Üsküdar, İstanbul
Aziz Mahmud Hüdayi Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu olan Ayşe Hümaşah Sultan tarafından, üçüncü eşi Aziz Mahmud Hüdayi adına yaptırılmıştır.
Yapımına 1589 yılında başlanan cami, 6 yıllık inşaat sürecinden sonra 1595 yılında ibadete açılmıştır.
Cami mimari olarak Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Fotoğrafları, Üsküdar, İstanbul

 Aziz Mahmud Hüdayi Camii, Üsküdar, İstanbul

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Kitabesi, Üsküdar, İstanbul

 Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Kitabesi, Üsküdar, İstanbul
Bu kitabe, 1855 yılında Sultan Abdülmecid döneminde tamir ettirildiği zaman Süleyman Senih Efendi'ye yazdırılmıştır.
Hazret-i Abdülmecid han-ı ila yevmi’l-hisab
Ömr-ü şevketle Hüda tahtında kılsun kâmyab
Pir Mahmud Hüdaînin uluvv-i himmeti
Asitanın iyledi ma’mure ve zerrin kubab

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Türbesindeki Medfun Kişiler, Üsküdar, İstanbul

 Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Üsküdar, İstanbul
  1. Aziz Mahmud Hüdayi (1541-1628)
  2. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Evliya Mehmet Muhtar Efendi (ö.1595)
  3. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Mustafa Ebrar Efendi (ö.1595)
  4. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Ali Murtaza Efendi (ö.1601)

Balaban Tekkesi Mescidi, Üsküdar, İstanbul


 Balaban Tekkesi Mescidi, Üsküdar, İstanbul
Balaban Tekkesi Mescidi, İsfendiyar Tekkesi Mescidi ya da Yağcızade Tekkesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde yer almaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir mescittir.

19 Şubat 2015 Perşembe

Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii, Üsküdar, İstanbul

Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii, Üsküdar, İstanbul
Aşçıbaşı Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Zeynep Kamil Mahallesi'nde İnadiye Cami Sokak'ta bulunmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi bir camidir.
IV. Mehmet'in aşçıbaşısı olan Pervane Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Ayazma Camii'nin Kitabesi, Üsküdar, İstanbul

 Ayazma Camii'nin Girişindeki Kitabesi, Üsküdar, İstanbul
Caminin giriş kitabesi, 1760 yılında Şeyhülislam Veliyüddin Efendi tarafından 5 satır nesir olarak yazılmıştır. Nesir kitabenin altında, Sadrazam Koca Mehmed Ragıp Paşa'nın tarih düşürdüğü 2 beyitlik şiir yer almaktadır.

Altunizade (İsmail Zühtü Paşa) Camii, Üsküdar, İstanbul

 Altunizade (İsmail Zühtü Paşa) Camii, Üsküdar, İstanbul
Altunizade Camii ya da İsmail Zühtü Paşa Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Altunizade Mahallesi Fahreddin Kerim Gökay Caddesinde yer alır.
Bağlarbaşı'yla Kısıklı arasındadır.
1865/1866 (H.1282) tarihinde İsmail Zühtü Paşa (1806- 1887) tarafından yaptırılmıştır.

Ahmet Çelebi Camii, Üsküdar, İstanbul

 Ahmet Çelebi Camii, Üsküdar, İstanbul
Ahmet Çelebi Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde yer almaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Dönemin hayırseverlerinden Ahmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır.

Silahtar Abdurrahman Ağa (Paşalimanı) Camii, Üsküdar, İstanbul

 Silahtar Abdurrahman Ağa (Paşalimanı) Camii, Üsküdar, İstanbul
Abdurrahman Ağa Camii, Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ya da Paşalimanı Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Sultantepe Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Sultan III. Mustafa'nın silahtarı Abdurrahman Ağa tarafından yaptırılmıştır.

15 Şubat 2015 Pazar

ANTALYA'NIN AKSEKİ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Antalya İlçeler Haritası ve Akseki'nin Konumu 
  1. Büyük Camii
  2. Gariphoca Camii
  3. Hacı Nebi Camii

Balbey (Bali Bey) Camii, Muratpaşa, Antalya

Balbey (Bali Bey) Camii, Muratpaşa, Antalya
Balbey veya Bali Bey Camii, Antalya'nın Merkez Muratpaşa ilçesinde Balbey Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami15.yy sonlarında inşa edilmiştir.
1850, 1905, 1963, 1980, 2008 tarihlerinde tamirattan geçmiştir.
Caminin mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır.

14 Şubat 2015 Cumartesi

10 Şubat 2015 Salı

Alemdar Camii, Karatay, Konya

 Alemdar Camii, Karatay, Konya
Alemdar Camii, Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde Kayacıkaraplar Mahallesinde bulunmaktadır.
1948 yılında inşa edilmiştir.

8 Şubat 2015 Pazar

Tabakhane Camii, Beypazarı, Ankara

 Tabakhane Camii'nin İçi, Beypazarı, Ankara
Tabakhane Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beytepe Mahallesi, Çarşı Sokakta bulunmaktadır.
Söylemezzâde Hafız Hüseyin Efendi tarafından H. 1314 (1896) tarihinde yaptırılan Osmanlı dönemi yapısı olan cami, kare planlı, duvarları düzgün kesme taşlarla yapılmıştır.

Eski Derbentçik (Acı) Camii, Beypazarı, Ankara

Eski Derbentçik (Acı) Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, günümüzde terkedilmiş olan Eski Derbentçik Mevkiinde bulunmaktadır.
Cami şu an harabe halindedir.
Boyuna dikdörtgen planlı, çatılı, kagir bir yapı olan caminin minaresi batı tarafta ayrı olarak durmaktadır. Caminin duvarları köşelerde kaba yönü, orta kısımlarda moloz taş örgülüdür.

Cevizlerkaşı Sokağı Mescidi, Beypazarı, Ankara

Ankar'nın Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi, Cevizlerkaşı Sokak No.1'de bulunmaktadır.
Mescid, eğimli bir arazide iki katlı, boyuna dikdörtgen planlı, çatılı, kagir, küçük bir yapıdır.
Yapının duvarları kaba yonu taşı ve moloz taş ile örülmüştür.
Dışa çıkıntılı kapı ve pencere çerçeveleri kesme taştır.
Kuzey kapalı olup, batı cephede kapı yer alır.

7 Şubat 2015 Cumartesi

İncili Camii, Beypazarı, Ankara

İncili Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Rüstem Paşa Mahallesi, Kuyumcular Sokakta bulunmaktadır.
Cami, düzgün kesme taşlarla yapılmış, kare planlıdır.
1903 yılında inşa edilmiştir.
Fakat cami düzeninin asıl 13. yüzyılda yapıldığı da rivayet edilmektedir.