8 Şubat 2015 Pazar

Tabakhane Camii, Beypazarı, Ankara

 Tabakhane Camii'nin İçi, Beypazarı, Ankara
Tabakhane Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beytepe Mahallesi, Çarşı Sokakta bulunmaktadır.
Söylemezzâde Hafız Hüseyin Efendi tarafından H. 1314 (1896) tarihinde yaptırılan Osmanlı dönemi yapısı olan cami, kare planlı, duvarları düzgün kesme taşlarla yapılmıştır.
Batı cephede üç, doğu cephede bir dikdörtgen pencere, kuzeyde üç yuvarlak pencere görülür.
İçten yapının üstü ve döşemesi yeşile boyanmış ahşapla kaplıdır.
Güney duvarın ortasında maviye boyanmış mihrap ve yeşile boyanmış ahşap minber yer alır.
Kuzeyde kapının solundaki merdivenlerden ahşap parmaklıklı kadınlar mahfiline çıkılır.
Yapının üstü kiremitli çatıyla örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde ahşap minare yer alır.
Kare biçiminde mermer üzerine Eski Türkçe sülüs ile yazılmış dört satırlık kitabesi mevcuttur.

Kitabede şöyle yazmaktadır:
Bi-Tevfir Taala İşbu Cami-i Şerif 
Söylemezzade El-Hac Hafız Hüseyin
Efendi Tarafından Tecdiden
İnşaa Ettirilmiştir. Sene 1314


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder