31 Mayıs 2021 Pazartesi

City Mosque, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

 City Mosque, Kota Kinabalu, Malaysia
A place for up to 12.000 worshippers
The second main mosque in the city is the Kota Kinabalu City Mosque at Likas Bay at the north coastal highway.
It is another impressive example of a marvelous architecture, it resembles in some ways the design of the Masjid al-Nabawi mosque (The Prophet´s Mosque) in Medina, in Saudi Arabia.

İskender Paşa Camii, Ahlat, Bitlis

İskender Paşa Camii, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde Eski Ahlat Kalesi içerisinde bulunmaktadır. 
Kitabesinden öğrenildiğine göre İskender Paşa tarafından 1584 yılında yaptırılmıştır.
Mimar Sinan eseri olduğu da ileri sürülmüştür.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Kütüphane, Nevşehir

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Kütüphane, 18.yüzyılda bir medresenin ihtiyacını karşılayacak donanımdadır. 
İbrahim Paşa, sahaflardan Avrupa’ya intikalini önlemek için satın aldığı el yazmalarını bu kütüphaneye kaydettirmiştir. 

30 Mayıs 2021 Pazar

Nizamiye Camii, Midrand, Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti

 Nizamiye Camii, Midrand, Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti 
(Nizamiye Mosque, MIDRAND)
Papaz, cemaatini toplayarak Türk camisini ziyaret etti
JOHANNESBURG (CİHAN)- Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde inşası devam eden Selimiye’nin ikizi Nizamiye Camii, henüz tamamlanmadan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Nizamiye’nin proje yöneticisi Orhan Çelik, ziyaretlerin en ilgincinin ise geçtiğimiz günlerde yaşandığını ifade etti.
Caminin hemen yanındaki kilisenin papazı, kadınlı erkekli her yaştan yaklaşık 200 kişilik cemaatini toplayarak Nizamiye’ye geldi.
Nizamiye Camii’nin sorumlularından İsak Turan ile Naci Kaya misafirleri gezdirerek, cami hakkında bilgi verdi.
Ziyaretin sonunda kilise üyelerine Türk ürünü meyve suları ve çikolata ikram edildi.

Osmanlılar’ın Mescid-i Kubâ’ya Hizmetleri, Medîne, Suûdî Arabistan

 
Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan
Kanûnî Sultan Süleyman, 950’de (1543) Kubâ Mescidi’nin tavan ve minaresini yıktırıp yeniden inşa ettirdi.
1111’de (1699) mescidin eskiyen duvar ve minaresini yenileten II.Mustafa da Mebrekü’n-nâka üzerine dört direkli bir kubbe, mescidin dışına bir sebil ve abdest alma yerleri yaptırdı.

28 Mayıs 2021 Cuma

Gökçedere Kasabası Ferahşat Bey (Ulu) Camii, Demirözü, Bayburt


Gökçedere Kasabası Ferahşat Bey (Ulu) Camii, Demirözü, Bayburt
Ferahşat Bey Camii, Bayburt'un Demirözü İlçesinin Pulur (Gökçedere) kasabasında bulunmaktadır.
Akkoyunlu Korkmaz Bey’in oğlu Ferahşat Bey 1517 yılında yaptırmıştır.
Ferahşat Bey bu caminin yanı sıra medrese, han, hamam, imaret ve konukevi de yaptırmıştır.

Taksim Camii'nin Fotoğrafları, Beyoğlu, İstanbul

Taksim Camii, Beyoğlu, İstanbul

ADİLCEVAZ'IN AYDINLAR KASABASINDAKİ CAMİLER, BİTLİS

Bitlis İlçeler Haritası ve Adilcevaz'ın Konumu
 1. Aydınlar Beldesi Camii
 2. Budaklı Mahallesi Camii
 3. Gültepe Mahallesi Camii

Karşıyaka Mahallesi Fatma Hatun Camii, Ortahisar, Trabzon

Karşıyaka Mahallesi Fatma Hatun Camii, Ortahisar, Trabzon
 

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Aslanlı Çeşme, Hacıbektaş, Nevşehir

Aslanlı Çeşme, Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'nin avlusunun sağ tarafında yer almaktadır.
Yusuf Bâli Çelebi’nin oğlu Bektaş Çelebi’ye misafir olan Silistre Valisi Malkoç Bâli İbn-i Ali Bey tarafından 1554 yılında yaptırılmıştır.

27 Mayıs 2021 Perşembe

Zal Paşa Camii, Adilcevaz, Bitlis

 Zal Paşa Camii, Adilcevaz, Bitlis
Zal Paşa Camii, Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde Adilcevaz-Ahlat yol üzerinde,göl kenarında, Adilcevaz Kalesi’nin altında yer almaktadır.
Cami, XVI.yüzyılda Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Osmanlı Erken Dönem Ulu Cami plan tipindeki caminin kuzey cephesinde ,iki sütun ve beden duvarlarının uzantılarının oluşturduğu kemerlerle birbirine bağlı üç kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 

Irmak Camii, Seydişehir, Konya


Irmak Camii, Seydişehir, Konya
Irmak Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1617. Sokak'ta bulunmaktadır.
1993 yılında inşa edilmiştir.

Hz.Fâtıma (Hz.Sa'd bin Muâz) Mescidi (Yedi Mescidler), Medîne, Suûdî Arabistan

Hz.Ali, Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma Mescidleri

Hz.Fâtıma (Hz.Sa'd bin Muâz) Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne Şehri'nde Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) bünyesinde Hz.Ömer b. Hattâb Mescidi’nin güneybatısında, Hz.Ali Mescidi'nin batısında yer almaktadır.

26 Mayıs 2021 Çarşamba

KONYA


KONYA'NIN KONUMU
3 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Konya'da 3.190 cami bulunmaktadır.
Diyanet’in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de 85.412 cami bulunuyor. 

NEVŞEHİR'İN DERİNKUYU İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Nevşehir İlçeler Haritası ve Derinkuyu'nun Konumu

 1. Ahmet Bozkurt Camii
 2. Bayramlı Camii
 3. Cumhuriyet Camii

25 Mayıs 2021 Salı

MALEZYA (Malaysia)

Emir Bayındır Camii, Ahlat, Bitlis

Emir Bayındır Camii, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde Emir Bayındır Kümbetinin kuzeyinde bulunmaktadır. 
Giriş kapısının sağındaki kitabeden Bayındır İbn Rüstem tarafından 1477’de yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Cami dikdörtgen planlı olup iki bölümden meydana gelmiştir. 

BAYBURT (Merkez)

Mescid-i Kubâ’nın Minareleri, Medîne, Suûdî Arabistan

 
Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan

Abbâsîler devrinde mescidin kıble tarafı her birinde yedişerden toplam 21 sütunun taşıdığı bir tavanla kaplıydı.
Arka tarafta aynı şekilde yedişer sütunlu iki sıra, yanlarda da ikişer sütunlu birer revak bulunmaktaydı.
Böylece mescidde 39 sütun yer almaktaydı.
Bunların ortasında 50 × 26 zirâ (yaklaşık 24 × 12,5 m.) ebadında üstü açık bir orta sahanlık mevcuttu. (zirâ 0,48 m.)

20 Mayıs 2021 Perşembe

Kendirli Mahallesi Eski Camii, Ortahisar, Trabzon

Kendirli Mahallesi Eski Camii, Ortahisar, Trabzon

Merkez Camii, Patani, Tayland

Merkez Camii, Patani, Tayland  


Gauteng'de Bir Cami, Güney Afrika Cumhuriyeti

GAUTENG'DE BİR CAMİ, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Mosque in Gauteng - South Africa

Asr-ı Saâdette Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan

Mescid-i Kubâ (مسجد قباء، المدينة المنورة، السعودية العربيية), Medîne, Suûdî Arabistan

Mescid-i Kubâ (مسجد قباء، المدينة المنورة، السعودية العربيية), Suûdî Arabistan’ın Medîne Şehri’nde Hicret Yolu üzerinde yer almaktadır.
İlk muhacirler, Resûl-i Ekrem daha Medine’ye gelmeden Kubâ’da Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba

Yüzen Cami, Kota Kinabalu (Bharu), Sabah, Malezya

Yüzen Cami, Kota Kinabalu (Bharu), Sabah, Malezya

AYASOFYA CAMİİ, ORTAHİSAR, TRABZON

 Ayasofya Camii, Ortahisar, Trabzon
Ayasofya Camii, Trabzon'un Merkez Ortahisar Mahallesi Ayasofya Mahallesinde yer almaktadır.
Tarihi bir camidir.
İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra kaçan ve Trabzon'da 1204 yılında yeni bir devlet kuran Komnenos ailesinden Kral I.Manuel (1238-1263) tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırılmıştır.
Bir manastır kilisesi olan Ayasofya adı "Kutsal Bilgelik" manasına gelir.

KONYA'NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDEKİ CAMİLER, KONYA

CİBUTİ (Djibouti)

NEVŞEHİR'İN AVANOS İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Nevşehir İlçeler Haritası ve Avanos'un Konumu

 1. Alâeddin Camii
 2. Ulu (Yeraltı) Camii

17 Mayıs 2021 Pazartesi

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Güvenç Abdal Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'nde Kırklar Meydanı’nın batısındaki sekiden Güvenç Abdal Türbesi’ne geçilmektedir. 
Külliyeden bağımsız bir durumda olan türbe kemerli bir tonoz ile örtülmüştür. 

16 Mayıs 2021 Pazar

Balaban Camii, Altındağ, Ankara

Balaban Camii, Altındağ, Ankara

Balaban Camii, Ankara’nın Merkez Altındağ İlçesi’nde, Bentderesine inerken sol tarafta, meyilli bir arazi üzerinde yer almaktadır.
Küçük bir mahalle mescididir.
Caminin inşa tarihini belirten herhangi bir kitabesi mevcut değildir.
Vakfiyesi bilinmemektedir.

15 Mayıs 2021 Cumartesi

Bilâl bin Rebâh Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

Bilâl bin Rebâh Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

Bilâl bin Rebâh Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Mekke Şehri'nde Nur Dağı'nın (Cebel-i Nûr) yanında bulunmaktadır.

13 Mayıs 2021 Perşembe

MUTKİ'NİN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, BİTLİS

Bitlis İlçeler Haritası ve Mutki'nin Konumu
 1. Oluklu Köyü Yeşilce Mezrası Hz.Ebûbekir Camii
 2. Açıkalan Köyü Camii
 3. Akıncı Köyü Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii

Hüsnü Gökkuş Paşa Camii, Ortahisar, Trabzon

Hüsnü Gökkuş Paşa Camii, Ortahisar, Trabzon
 

Alemdar Camii, Bitlis

Alemdar Camii,  Bitlis şehir merkezinin güneyinde, Alemdar Mahallesi’nde Bitlis deresinin sağında yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Maksut Paşa tarafından 1783-1784 yıllarında yaptırılmıştır.
Yapılışından sonra birkaç defa tadilattan geçirilmiştir.

Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler, Münafıklar ve Yahudiler Arasındaki Hendek Savaşı

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları
 
Mekkeli müşrikler, müslümanları tamamen yok etmek amacıyla Yahudilerin, çevre kabilelerin ve münafıkların da desteğini alarak büyük bir ordu ile Medine’ye doğru hareket ettiler.
Müşriklerin savaş hazırlığını önceden haber alan Peygamberimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem, Sahabe-i Kirâm ile istişare neticesinde, Hz.Selman-ı Fârisî’nin Radıyallâhü Anh tavsiyesiyle Medine-i Münevvere’yi içerden müdafaa etmek ve düşmanın şehre girmelerine mani olmak için, Medine’nin batısında bir hendek kazılmasına karar verdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba

Mehmet Çal Camii, Selçuklu, Konya

Mehmet Çal Camii, Selçuklu, Konya 
Mehmet Çal Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesinde bulunmaktadır.

Hamidiye Camii (Çifte Minareli Cami), Söğüt, Bilecik

Hamidiye Camii (Çifte Minareli Cami), Söğüt, Bilecik
Söğüt İstiklal Caddesinde, ilçenin hemen girişinde bulunan Hamidiye Camiini Sultan II.Abdülhamid l890'da yaptırmıştır.
Cami kare planlı olup ibadet mekanı, kemerlerin taşıdığı büyük ve tek bir kubbe ile örtülmüştür.

TAYLAND (Thailand)


Tayland'ın Konumu

 

NEVŞEHİR'İN GÜLŞEHİR İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Nevşehir İlçeler Haritası ve Gülşehir'in Konumu
 1. Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Külliyesi 
 2. Ahçıbaşı (Süleyman Ağa, Kaya) Camii
 3. Kızılkaya Köyü Camii

11 Mayıs 2021 Salı

Kale Mahallesi Kadı Mahmut Camii, Ahlat, Bitlis

Kadı Mahmut Camii, Bitlis’in Ahlat İlçesi'nde Kalesi içerisinde yer almaktadır.
Ahlatlı kadı ailesinden Gazi Kadı Mahmut tarafından 1597 yılında yaptırılmıştır. 
Cami, İskender Paşa Camii ile beraber yapılmıştır.

Abdülkâdir İsfahânî Mescidi, Altındağ, Ankara

 Abdülkâdir İsfahânî Mescidi, Altındağ, Ankara
Abdülkadir İsfahânî Mescidi, Ankara’nın Merkez Altındağ İlçesi Bentderesi Semti’nde yer almaktadır.
Kısaca İsfahânî Mescidi veya bulunduğu mahalleden dolayı Tabakhane Mescidi olarak da anılır.
Mescidin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1963 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat işlemleri esnasında bulunan bir kitabeye göre 1570 yılında Abdülkadir İsfahânî tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

10 Mayıs 2021 Pazartesi

Yeşil Cami, Seyhan, Adana

Yeşil Cami, Seyhan, Adana
Yeşil Cami, Adana'nın Seyhan İlçesinde Boşnak asıllı vatandaşların yaşadığı mahallede bulunmaktadır.
Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Köprü'nün hemen yanıbaşında bulunan Yeşil Cami, ismini minaresine sarılan sarmaşıktan alıyor.

Kendirli Mahallesi Yeni Cami, Ortahisar, Trabzon

Kendirli Mahallesi Yeni Cami, Ortahisar, Trabzon

Demir Camii, Putrajaya, Malezya

Demir Camii, Putrajaya, Malezya

Fetih (Denderâvî) Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

 
Fetih (Denderâvî) Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

Fetih (Denderâvî) Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Mekke Şehri'nde Cennetü’l-Mualla adlı mezarlıktan Harem-i Şerif’e doğru giden caddenin hemen solunda, Cin Mescidi'nin karşısında yer almaktadır.

9 Mayıs 2021 Pazar

Ocaklı Köyü Ebu Menuçehr Camii'nin Restorasyonu, Arpaçay, Kars

Ocaklı Köyü Ebu Menuçehr Camii, Arpaçay, Kars
Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Ocaklı Köyü'ndeki Ebu Menuçehr Camii'nin Restorasyonu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almaktadır.
Ani Ören Yeri’ndeki, Müslüman Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk cami olan caminin restorasyonunu sağlayacak protokolün imzası 23 Haziran 2020 tarihinde atıldı.

8 Mayıs 2021 Cumartesi

Karavezir Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Medrese, Gülşehir, Nevşehir

Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ndeki Karavezir Mehmet Paşa Külliyesi'nin Medresesi, caminin karşısında bulunan medresenin giriş kapısı üzerindeki kitabede, 1780 yılında yapıldığı yazılıdır. 
Osmanlı mimarisindeki açık avlulu medreseler grubundan olan bu eser, avlunun kuzey ve doğusundaki odalarla beraber, L şeklinde bir plan tipi göstermektedir. 

6 Mayıs 2021 Perşembe

BİTLİS'İN AHLAT İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Bitlis İlçeler Haritası ve Ahlat'ın Konumu
 1. Emir Bayındır (Bayındır Paşa) Camii
 2. İskender Paşa Camii
 3. Kale Mahallesi Kadı Mahmut Camii

Albay Hacı Muammer Tolasalı Camii, Seydişehir, Konya

Albay Hacı Muammer Tolasalı Camii, Seydişehir, Konya
Albay Hacı Muammer Tolasalı Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 1136.Sokak'ta  yer almaktadır.
Caminin inşasına 28.08.1994 tarihinde başlanmış olup, 28.07.1996 tarihinde ise ibadete açılmıştır.