3 Mayıs 2021 Pazartesi

Seyyid Harun Velî Camii'nin Mimarî Üslûbu, Seydişehir, Konya

Seyyid Harun Veli Camii, Seydişehir, Konya
Cami moloz taş ve kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır.
Caminin giriş kapısı kuzeyde, mihrabı da dikdörtgenin dar kenarında, güneyde bulunmaktadır.
Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de birer kapısı bulunmaktadır.
Mihraptan giriş kapısına doğru iki sıra halinde düzenlenmiş ve birbirlerine kemerlerle bağlanmış yedişer sütunla ibadet mekânı iki nef ile üç sahna bölünmüştür.
Caminin üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.
İç mekânda kuzeydoğu ve kuzeybatıda ahşap merdivenlerle çıkılan iki mahfile yer verilmiştir.
Bu mahfiller bir yandan caminin duvarlarına, diğer yanlarında da sütunlara dayalı kemerli kirişler üzerine oturtulmuştur.
Caminin batı duvarında, alt sırada iki, doğuda dört, mihrap yönünde de iki penceresi bulunmaktadır.
Üst sıradaki pencerelerle birlikte toplam 15 pencere ile cami içerisi aydınlatılmıştır.
Caminin orijinal mihrabı bilinmemektedir.
Bugünkü mihrap sonradan ahşap olarak yapılmıştır.
Caminin kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır.
Minare kesme taştan kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Caminin kuzey cephesinde üç kümbet bulunmaktadır.
Bunlardan kuzey cephesine bitişik olan üç kümbetten birisi Seyyid Harun Veli’ye aittir.
Caminin kuzeydoğusuna bitişik olan diğer kümbet Halife Sultan Türbesi’dir.
Caminin kuzey duvarına bitişik diğer kümbet ise Rüstem Bey ile Sultan Hatun’a aittir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder