16 Mayıs 2021 Pazar

Saraçhane Camii, Bolu

Saraçhane Camii, Bolu şehir merkezi Büyük Cami Mahallesi’nde Atatürk Caddesi’nde yer almaktadır.
Caminin üzerindeki kitabesine göre Silahtar Ağası Mustafa Ağa tarafından 1749 yılında yaptırılmıştır. Arazi konumundan ötürü altına küçük bir bodrum yapılan cami moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Duvarların her dört sırası arasına dörder tuğla konularak ceplere hareketlendirilmiştir.
Sade bir planı olan caminin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır:

Bihamdü lillah ana fetheyledi ebvab-ı hayratı
Kılıp mazhar bu hayr-ı mahza beis Hazret-i Mevlâ
İdüp bu camii ihyâ hususuyle bu esnada
Silahtar Ağası hayra mal Mustafa Ağa
Kıla beş vakit namaz anda duaya azmede cümle
Deyup fakirhne ya rabbana kıl ecrini evfa
İman ve han müzzinler ederler hizmeta ikdam
Olup her kainvechi mihrap selah ile züht-ü takva
Sezadır şanına fevzi dua çok eyle her tarih
Ola sayi anın makbul cennet-i Ulemaya
1163 (1749) 

Bodrum üzerinde olduğundan camiye, dört basamaklı bir merdivenden sonra iki sütunun taşıdığı kemerlerin oluşturduğu üç bölümlü bir son cemaat mahallinden girilmektedir. 
İbadet mekanı iki sıralı pencerelerle aydınlatılmıştır.
Üzeri ahşap bir tavanla örtülü olup, önemli bir süsleme elemanına rastlanmamaktadır.

Mihrap taştan, minberi de ahşaptan yapılmıştır. 
Mimari yönden orijinalliğini kaybetmiş olan caminin kare kaideli,yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. 
Caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. 
Ayrıca cami girişinin solunda bir de çeşmesi bulunmaktadır.

İlimiz merkezinde yer alan caminin kitabesine göre H.1163 (M.1749-1750 ) tarihinde Silahtar Mehmet Ağa tarafından tamir edilmiştir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeretü'l Ebniye'de Mimar Sinan’ın eseri olarak görülmektedir. 
Bu durumda cami ilk olarak 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış, bu caminin harap olmasıyla da Silahtar Mustafa Ağa tarafından yeniden ihya edilmiştir. 
Dikdörtgen planlı caminin köşelerinde kesme taş, beden duvarlarında 3 sıra tuğla, 4 sıra moloz taş kullanılmıştır. 
Cami cepheleri, sivri kemerli alçı şebekeli ve dikdörtgen çerçeve üzeri alınlıklı pencereleri ile; çeşme, gül bezek, kirpi saçak, köşe pahı ve kuş evi gibi uygulamalarla zengin bir görünüme sahiptir.
Kuzeydoğusunda kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğladan minaresi  yer almaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder