27 Mayıs 2021 Perşembe

Hz.Fâtıma (Hz.Sa'd bin Muâz) Mescidi (Yedi Mescidler), Medîne, Suûdî Arabistan

Hz.Ali, Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma Mescidleri

Hz.Fâtıma (Hz.Sa'd bin Muâz) Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne Şehri'nde Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) bünyesinde Hz.Ömer b. Hattâb Mescidi’nin güneybatısında, Hz.Ali Mescidi'nin batısında yer almaktadır.

Bazı kaynaklarda Mescid-i Fâtıma adıyla da zikredilmektedir.

Yedi
 M
escidler
(Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Hz.Ali, 
Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer ve Hz.Fâtıma Mescidleri

Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri

Yedi Mescidler
(Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Yedi Mescidler, (Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları


YEDİ MESCİDLER (MESÂCİD-İ SEB’A, HENDEK, AHZÂB) ANA SAYFA

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER MESCİDLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder