4 Haziran 2021 Cuma

YEDİ MESCİDLER (MESÂCİD-İ SEB’A, HENDEK, AHZÂB), MEDÎNE, SUÛDÎ ARABİSTAN

Yedi Mescidler (Mesâcid-i Seb'a, Hendek, Ahzâb  Mescidi), Medîne, Suûdî Arabistan

Yedi Mescidler (Mesâcid-i Seb’a, Hendek, Ahzâb), Suûdî Arabistan'ın Medîne Şehri'nde Hendek Savaşı'nın yapıldığı yerde bulunmaktadır.

Medine’de Sel‘ dağının kuzeybatısında bulunan ve Mesâcid-i Feth diye de zikrolunan bu yedi mescidden Fetih Mescidi, Selmân-ı Fârisî Mescidi, Ali b. Ebû Tâlib Mescidi ve Mescid-i Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi klasik kaynaklarda geçmekte, Ömer b. Hattâb Mescidi ve Sa‘d b. Muâz Mescidi’nin (Hz.Fâtıma Mescidi) XX.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Hendek savaşı esnasında Peygamber Efendimizin Sallallâhü Aleyhi ve Sellem ve sahabenin namaz kıldıkları, dua ettikleri yerlere sonraki devirlerde 7 küçük mescid yapılmıştır.
Bu münasebetle bu bölge Yedi Mescidler (Mesâcid-i Seb’a) olarak bilinir.
Günümüzde Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem’in karargâhını kurduğu yere yapılan bu 7 mescidden bazıları yıkılmış, bazıları ise hatırasını yaşatmak için yeniden tamir edilmiştir.

Yıkılan mescidlerin yerine büyük ve modern büyük bir mescid yapılmıştır.

  1. Fetih Mescidi
  2. Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi
  3. Hz.Ömer bin El-Hattâb Mescidi
  4. Hz.Ali bin Ebî Tâlib Mescidi
  5. Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidi
  6. Sa‘d bin Muâz (Hz.Fâtıma) Mescidi
  7. Benî Harâm Mescidi
  8. Râye Mescidi

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER MESCİDLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder