8 Haziran 2021 Salı

İmaret Camii, Bolu

İmaret Camii, Bolu İl Merkezinde İmaret Mahallesi’nin Süreyya Sokağı’nda, Saraçhane Camii'nin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Cami, Candaroğulları soyundan Mira Paşanın oğlu Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
16-17.yüzyıl eseri olan bu cami deprem sonucu yıkılmış ve Sultan II.Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmıştır.
İmaret Camii, dikdörtgen planlı olup bir sıra kesme taş ve dört sıra tuğla dizileriyle duvarları bölmelere ayrılmıştır.
Bu bakımdan duvarların ilginç bir görünümü vardır. 
Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.

Kuzey cephesinde dışarı çıkıntı yapan iki sütunlu ve üç revaklı bir son cemaat yeri olduğu kalıntılarından anlaşılmaktadır.
Cami depremle yıkıldıktan sonra yeniden yapılırken eski şeklinden uzaklaşmıştır.
İbadet mekanı girişte ve doğu ile batı cephelerinde de altlı üstlü ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.
İbadet mekanın üzeri ahşap bir tavanla örtülmüştür.
Bu tavanda göl şeklindeki bir orta göbekten çıkan ışınlar tüm tavanı kaplamaktadır.
Ayrıca ay ve çiçek bezemeleri de onu tamamlamaktadır.
Alçı mukarnaslı mihrap nişi dışarıya çıkıntı yapmamaktadır.
Minberi ağaçtan olup geometrik motiflerle bezenmiştir.

Caminin içerisinde süsleme elemanlarına rastlanmamaktadır.
Kuzey batı duvarına bitişik olan minare kare kaidelidir ve Türk üçgenleri ile tuğladan yuvarlak gövdeye geçilmektedir.

Caminin ilk yapılışında yanında medrese ile imareti bulunuyordu.
Günümüze bunların kalıntıları gelebilmiştir.
Cami, zaman içerisinde gördüğü tadilatlarla orijinalliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.
Cami duvarları dört sıra tuğla, bir sıra taş dizisinden oluşmaktadır. 
Dikdörtgen planlı caminin cümle kapısı üzerinde, üst üste iki kartuş içerisinde iki satır sülüs kitabe yer almaktadır. Kuzeybatı köşede tuğla minaresi bulunmaktadır. 
II. Abdülhamid zamanından kalma üzeri nakışlı ahşap bir tavanı vardır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder