13 Haziran 2021 Pazar

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi, Nevşehir

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehir
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi, Medrese ve imaret ile aynı kısımda külliyenin
güneyinde bulunmaktadır.
Kaya üzerine yapıldığından cami, medrese ve imaretin bulunduğu alandan daha yüksek bir yerdedir.Üçgen bir alan üzerine yapılan sıbyan mektebi imaret avlu duvarı ile birleştirilerek batı ve güneyinde üçgen avlular meydana getirmiştir. 
Batıdaki küçük avluda sıbyan mektebini imarete bağlayan merdivenler yer almaktadır. 
Güneydeki avlu çıkışı ise Cami-i Cedid Caddesi’ndeki sıbyan mektebinin giriş kapısıdır.
Sıbyan mektebinin dikdörtgen planlı bir dershanesi ve onun güneyinde de iki bölümlü bir revak bulunmaktadır. 
Caminin İçinden Bir Görünüm
Buradaki revak ortadaki sütunun ve iki yanındaki duvarlara dayanmış ve üzeri de iki kubbe ile örtülmüştür. 
Sıbyan mektebinin dershanesi dikdörtgen planlı olup üzeri çapraz tonozla örtülüdür. 
Dershanenin içerisinde bir ocak ve bir de dolap nişi bulunmaktadır. 
Dershane kapısı üzerine de kitabesi yerleştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder