21 Haziran 2021 Pazartesi

Pîri Esat (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Karatay, Konya

Piri Esat (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Karatay, Konya

Pîri Esad (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Konya’nın Merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi’nde, Adak Sokak’ta yer almaktadır.
Mescid, tekke, zaviye ve türbeden ibarettir.
Fakat bu külliyeden sadece türbe ve yenilenmiş olarak mescid günümüze gelebilmiştir. 

Mescidin kesin inşâ tarihi bilinmemekle beraber türbedeki Selçuklu şeyhlerinden Pir Esad’a ait olan 662/1264 tarihli mezar taşı kitabesinden hareketle 13.yüzyıl ortalarında yaptırılmış olabileceği tahmin edilmektedir.
İbrahim Hakkı Konyalı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki bir vakıf kaydından yola çıkarak külliyenin II.Alaaddin Keykubat (1249-1254) zamanında kurulmuş olabileceğini belirtir.
Türbe ve zaviye Karamanoğulları devrinde 844/1440 yılında Musa Paşa adlı birisi tarafından tadilattan geçirilmiştir.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Mescidin de bu esnada tamirattan geçirildiği veya yenilendiği düşünülmektedir.
Özgün veya tamir edilmiş/yenilenmiş mescidin 1980 yıllarına kadar ayakta kaldığı bilinmektedir.
Günümüzde mescidin yerinde yükselen cami, 1990 yılında Valide Şefika Bahadır adlı birisi tarafından yaptırılmıştır.
Özgün Selçuklu mescidinin nasıl bir plan ve mimariye sahip olduğu bilinmemektedir.
İbrahim Hakkı Konyalı’nın 20. yüzyıl ortalarında gördüğü mescid, kerpiç malzemeden düz tavanlı bir binaydı.
Önünde kısa ve bodur devşirme sütunların taşıdığı bir son cemaat mahalli vardı.
Konyalı’nın tasvir ettiği bu eser özgün olmayıp muhtemelen sonraki devirlerde geçirdiği kapsamlı tadilatların eseri olmalıdır.
Caminin İçinden Bir Görünüm
  1. Tarihçesi
  2. Pisili Sultan Türbesi
  3. Fotoğrafları

        Kaynaklar:

  1. Muhammet ARSLAN, Konya’nın Günümüze Ulaşamayan Selçuklu Mescitleri
  2. Önder, 1971

  3. Atçeken, 1998
  4. Duran, 2001; 
  5. Karpuz, 2009a
  6. Konyalı, 2007, s. 458, 469
  7. Karpuz, 2002b, s. 460

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder