17 Haziran 2021 Perşembe

Muallimhâne Camii, Seydişehir, Konya

Muallimhâne Camii, Seydişehir, Konya
Muallimhane Camiî ve Türbesi, Hükümet Meydanı güneyinde ve Alaylar mahallesindedir. 
Camiî ve Türbe olarak iki bölümdür.
Camiî, dikdörtgen plân üzerine kesme ve moloz taşlarla örülmüş kargir duvarlı ve ahşap hatıllıdır. 
Üzeri dört yüzeyli, kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 
Cami’nin cümle kapısı kuzeyindedir. 
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Sivri kemerli kapının alınlığında sülüs yazı ile arapça 2 satırlık bir kitabe vardır. 
Kitabenin okunuşu şöyledir:
"Ammere haza el Mekteb’el-Talim’ül Kur’an ibtiga-envechillah’ül-Hannan El-hac Receb bin Pir Mehmed el-râci rahmet-i Rabbih’ül-Mennan Fi sene sitte ve selâsine ve tis’a miete, 939"
Bu kitabeye göre, Cami, 939 H.(1529M.) yılında Pir Mehmed oğlu Hacı Recep adına Kur’an okutulmak ve öğretilmek üzere Muallimhane (mektep) olarak yaptırılmıştır. 
XVI. Yüzyıl Osmanlı mimarisinde Muallimhane adı altında, Kur’an okulu mahiyetinde buna benzer örnekler vardır. Bunlar aynı zamanda mescid olarak da kullanılmıştır.
 Caminin İçinden Bir Görünüm
Cami’nin içi, dört ince ahşap direk çıtalarla yapılmış, dört Bursa tipi kemer üzerinde geniş, düz tahta tavanlıdır. 
Mahfel ve minberi ağaçtan sade yapılışlıdır. 
Mihrab daire kemerli basit bir niş görünümündedir. 
Tek şerefeli, kesme taştan minaresi, doğusundaki Türbe ile camiî duvarı arasında yer almıştır.
Muallimhane Camiî’nin kıble duvarında bir kitabe görünmektedir. 
Bu kitabe, bugün askerlik şubesi ve yanan Hükümet Konağı yerindeki Eski Kışla’ya aittir.
Muallimhâne Camii, Seydişehir, Konya
Osmanlılar devrinde Sultan Mahmud II. Zamanında 1250 H. (1834M.) yılında Seydişehir’de bir kışla yaptırılmış, kapısı üzerine 4 satırlık şu kitabe yerleştirilmiştir:
Bu şehre kışla bünyâd eyledi derununda 
Ne kaabil söyleşe anlarla ceyş-i düşmen-i bedhâh 
Cihada böyle sarf-ı himmet etdikçe dilirâne 
Ne bâlâ kışla kim meş-i cihada oldı cevlangâh
Bu kitabe kışla yıkıldıktan sonra, Muallimhane Camiî’nin son onarım sırasında kıble duvarına konmuştur. 
Bu bakımdan kitabenin camiî ile ilgisi bulunmamaktadır.

 Muallimhâne Camii'nin Konumu, Seydişehir, Konya


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder