21 Haziran 2021 Pazartesi

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Çeşmeler, Nevşehir

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Önündeki Çeşme, Nevşehir
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Çeşme, biri cami avlusunun güney duvarında, diğeri de sıbyan mektebinin avlusunda bulunmaktadır. 

Bunlardan cami avlu duvarındaki çeşme silmeler ve bezemelerle dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış, derinliği az, sivri kemerli bir niş içerisindedir. 
Çeşmenin su deposu arkasında ve cami avlusunun da içerisindedir. 
Diğer çeşme sıbyan mektebinin avlu istinad duvarı ile külliyeyi ihata eden istinad duvarlarının birleştiği köşededir. 
Bu çeşmenin de üst kısmında profilli bir saçak vardır. 
İnce bir profille dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış sivri kemerli, derinliği az bir niş içerisindeki çeşmenin kitabesi kemer üzerine yerleştirilmiştir. 
Çeşmenin yanında, sıbyan mektebi avlu dayanak duvarı üzerinde iki ayrı niş dikkati çekmektedir. 
Bu nişler içerisinde de hayvanların su içmesi için birer yalak bulunmaktadır. 
Sıbyan Mektebinin Duvarının Dibindeki Çeşme

Külliyeye bağlı olarak yaptırılanlardan başka, şehrin farklı kesimlerinde de Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan sokak çeşmeleri bulunmaktadır.

Orduoğlu Çeşmesi, Tavukçu Çeşmesi, Bekoloğlu Çeşmesi ve Çekiç Çeşmesi İbrahim Paşa’nın adının anıldığı kitabeleriyle dikkat çeken 1726-27 tarihli eserlerdendir.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin Tuvaletleri ve Abdest Alma Yerleri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder