18 Haziran 2021 Cuma

Yedi Mescidler'in Eski Fotoğrafları, Medîne, Suûdî Arabistan

Yedi Mescidler, (Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Yedi Mescidler
(Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları

Yedi
 M
escidler
(Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Hz.Ali bin Ebî Tâlib, 
Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma Mescidleri

Hz.Ali, 
Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer ve Hz.Fâtıma Mescidleri


Yedi Mescidler'den Bazıları

Yedi Mescidler'den Bazıları

Yedi Mescidler'den Bazıları

Yedi Mescidler, (Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)
 

YEDİ MESCİDLER (MESÂCİD-İ SEB’A, HENDEK, AHZÂB) ANA SAYFA

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER MESCİDLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder