27 Haziran 2021 Pazar

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Meydan Evi, Hacıbektaş, Nevşehir

Hacı Bektaş Veli Külliyesi bünyesindeki Meydan Evi'ne, avlu revaklarının ortasındaki bir kapıdan girilmektedir.
Meydan Evi’nin giriş kapısının sövesinde 1367 tarihli Arapça bir kitabe bulunmaktadır. 
Bu kitabe külliyenin en eski tarihli kitabesidir. 

Yabancılar, ayin esnasında Meydan Evi’nde misafir edilmişlerdir. 
Meydan Evi’nin tavanı çaprazlama atılan kirişlerle muhtelif bir kubbe görünümündedir. 
Bu çaprazlama sistem ile gökyüzünün dokuz katı temsil edilmiştir. 
Çoğunlukla Bektaşi Tarikatına girenlere ikram verme, nasip alma ve ayin yapılması konusunda dersler burada verilmiştir. 
Giriş kapısından sonra iki büyük sekisi olan bir sofa ile karşılaşılmaktadır. 
Bu sofadan dört köşe planlı, etrafı ahşap sedirlerle çevrilmiş asıl meydan odasına girilmektedir. 
Giriş kapısının ekseni üzerinde bir de ocak bulunmaktadır. 
Bu odanın girişinin sol tarafında ve ocağın sağına Bektaşi tahtı yerleştirilmiştir. 
Buradaki ocağın üzerine de XV.yüzyılda yapıldığı sanılan Hacı Bektâş-ı Velî’nin kök boya ile yapılmış bir tablosu bulunmaktadır. 
Bu resimde Hacı Bektâş-ı Velî sağ eli ile tuttuğu bir ceylanı göğsüne bastırmış, sol eliyle de ceylana bakan bir aslanı okşamaktadır. 
Bektâşî inanışına göre bu resim Hacı Bektâş-ı Velî’nin barışçı felsefesini simgelemektedir. 
Bunun dışında odanın duvarlarında Veysel Karani, Hacı Bektâş-ı Velî ile halifeleri, Balım Sultan, Mekke’nin eski görünümü, Şah İsmail, Kaygusuz Abdal resimleri ve çeşitli levhalar bulunmaktadır.

Meydan Evi Odasının güneyindeki bir kapıdan da Meydan Evi Babasının odasına geçilmektedir. 
Bu evde Bektâşî tarikatının yüksek dereceli konukları kalmıştır. 
Bunun da tavanı orijinal olarak günümüze gelmiş ve çaprazlama atılmış kirişlerle göğün dokuz katı simgelenmiştir. 

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ KÜLLİYESİ ANA SAYFA

HACIBEKTAŞ'TAKİ DİĞER CAMİLER

 NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLER 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder