30 Haziran 2021 Çarşamba

Cuma Mescidi'nin Tarihçesi, Medîne, Suûdî Arabistan

Cuma Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Cuma Mescidi, Suûdî Arabistan’ın Medîne Şehri’nde Hicret Yolu üzerinde bulunmaktadır.
Mescid-i Kubâ’nın 650 m kuzeyinde ve Mescid-i Nebevî’ye ise kuş uçuşu takrîben 2,5 km, mesafede bulunmaktadır.
Mimarı Mahmut Kirazoğlu dur.

Âtike Mescidi, Ranuna vadisi”nin içerisinde olmasından mütevellit Vâdî Mescidi veya Benî Sâlim Kabilesi içerisinde olduğu için “Beni Sâlim” mescidi de denmektedir.
Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Kubâ’dan Medîne’ye hicreti esnasında, Müslümanlarla ilk Cuma Namazını kıldığı ilk mesciddir.

Mescidin Mihrâb ve Minberi

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Hicret esnasında Kubâ’ya ulaşarak burada Mekke’den gelecek olan Hz.Ali (R.A.) ve diğer muhacirleri beklemek üzere 14 gün kaldı.
24 Eylül 622 Cuma günü Medine’ye hareket etti.
Yaklaşık 500 metre sonra Ranuna Vâdisinde Beni Sâlim kabilesinin içinden geçerken kabile halkı Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem’i bırakmadılar.
O’na ikramda bulundular.
Rânûnâ’ya vardıklarında öğle vakti olmuştu.
Cumanın farziyyeti ile alakalı Âyet-i Kerîme nazil olunca buradaki namazgâhta ilk Cuma hutbesini okudu ve ilk cuma namazını kıldırdı.
Daha sonra bu ilk Cuma namazının hatırasını yaşatmak için “Mescid-i Cuma” adıyla meşhur olan bir mescid yaptırıldı.

Cuma Mescidi'nin Eski Bir Fotoğrafı

Ömer bin Abdülazîz’in Medîne valiliği esnasında yeniden inşâ ettirmiştir.
Sonraları defalarca yenilenmiştir.
1988 yılında Kral Fahd bin Abdülaziz devrinde, eski cami yıkılmıştır.
Suûdî Hükümeti ve Evkaf Bakanlığı tarafından 1991 yılında ise yeni cami ibadete açılmıştır.

Mimârî üslûbu yönünden Türkiye’deki camilere benzemektedir.
Caminin, bir ana kubbesi ve dört küçük kubbesi vardır.
Başlangıçta taştan inşa edilmiştir.
Daha sonra bu taş yapı yıkılmış ve birkaç kez yenilenmiştir.
En son yenileme öncesi cami 8 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 5,5 metre yüksekliğinde ve kırmızı tuğladan yapılmış bir kubbeye sahipti.
Doğu kısmına bitişik 8 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde bir avlu vardı.
Camide aynı anda 650 kişi namaz kılabilmektedir.


CUMA MESCİDİ ANA SAYFA

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER CAMİLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder