20 Haziran 2021 Pazar

Kanuni Sultan Süleyman Camii, Mudurnu, Bolu

Kanuni Sultan Süleyman Camii, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde Yıldırım Bâyezîd Camii'inin batısında yer almaktadır.
Camiye neden Kanuni Sultan Süleyman Camii denildiği bilinmemektedir.
Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Kitabesi günümüze gelememiştir.
Cami plan ve mimarisiyle Klasik Dönem Bolu camileriyle benzerlik göstermektedir. 
Bu sebeple 16. yüzyıla tarihlenebilecek olan cami; zaman içinde geçirdiği tadilatlarla orijinal görünümünü kısmen kaybetmiştir.

Cami haziresinde yer alan ve bu camide görev yapmış olan imamlara ait olan mezar taşlarında, caminin ismi “Cami-i Cedid” olarak geçmektedir. 
Bu mezar taşlarından en eskisi H.1178 (M.1764) tarihlidir. 
Caminin, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığına dair kitabe ya da vesika bulunmamaktadır.
 
Cami dikdörtgen planlı olup üzeri çatı ile örtülüdür. 
Moloz taş duvarlı caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır. 
iki testere dişi arasına bir sıra düz konulmuş tuğlalardan meydana gelen bir şerit yeknesak görüntüyü ortadan kaldırmaktadır. 
İç mekan kuzey cephesinde altlı üstlü sivri kemerli beş pencere , mihrap duvarında aşağıda iki yukarıda biri yuvarlak üç, pencerelerle aydınlatılmıştır. 
Güney ve kuzey duvarları birbirinin simetriğidir.
İç mekanın üzeri tavanla örtülü olup mihrabı tavana kadar yükselmektedir. 
Caminin içinde mahfil saçaklarında bitkisel nakışlar bulunmaktadır.
Mihrap ve minberin yanı sıra caminin de sanat tarihi yönünden bir özelliği bulunmamaktadır. 
Caminin kuzeybatı köşesinde, çokgen taş kaideli, silindirik gövdeli tuğla minaresi yer almaktadır. 
 

MUDURNU'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder