2 Haziran 2021 Çarşamba

Büyük (Yıldırım Bâyezîd) Camii, Bolu

Büyük (Yıldırım Bâyezîd) Camii, Bolu şehir merkezinde, Şehit Nazım, Pamukçular ve Büyük Cami Sokakları arasında bulunmaktadır.
Cami, Yıldırım Bâyezîd tarafından l382 yılında yaptırılmıştır. 
İlk yapılışında o devre (1389-1402) mahsus tarzda, Ulu Camii tipinde mimari bir külliyenin merkezi olarak inşa edilmiştir.
Muhtemelen ahşap olan bu cami, 1891 yılında yanmış ve 1899 yılında ise tek kubbeli olarak yeniden yapılmıştır.
Ancak bu cami de l944 depreminde yıkılmış ve yerine bugünkü cami, Klasik Osmanlı Mimarisi üslubunda orijinali yer yer bozularak da olsa yeniden yapılmıştır.
Cami, en son olarak 1999 depreminden sonra orijinaline uygun olarak yeniden tadilattan geçirilmiştir.

Şehir merkezide oldukça geniş bir alanda bulunan cami dikdörtgen planlıdır. 
Arazi konumundan ötürü alt katına çeşitli dükkanlar yapılmıştır. 
Eski son cemaat mahallinin olduğu yere yanlardan iki yuvarlak kemerli kapı açılmış ve bunların iki köşesine de kare kaideli iki mermer sütun yerleştirilmiştir. 
Buradaki altlı üstlü birer pencereden sonra da dışarı taşkın minare kaideleri yerleştirilmiştir. 
Bundan sonra ikinci bir son cemaat mahalli meydana getirilmiştir. 
Son cemaat mahallinin saçak silmesi caminin ibadet mekanının saçak silmesinden l m. aşağıda kalmıştır.
İbadet mekanını örten kubbe son cemaatin önündeki iki paye ve dört köşedeki trompların üzerini merkezi kubbe oturtulmuştur. 
Kubbenin dışında kalan bölümler tromplarla örtülmüştür. 
Kubbe kasnağının her kenarına birer pencere açılmıştır. 
Kasnak basit ve pahlı bir silme ile sonuçlanmaktadır. 
İbadet mekanı giriş kapısının iki yanında ikişer, kapı üzerinde bir ve diğer kenarlarda iki sıra halinde sekiz, mihrap yanında da ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap yarım yuvarlaktır ve dışarıya taşkınlık yapmamaktadır.
Caminin mihrap ve minberinin özelliği bulunmamaktadır. 
Caminin iç mekanları çok güzel Türk motifleri ile süslenmiştir.
Kare kaide üzerindeki iki taş minare bulunmaktadır. 
Minare gövdesinin üzerine yivler yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder