10 Haziran 2021 Perşembe

Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Selçuklu, Konya

Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Selçuklu, Konya
Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'nde, Alâeddin Tepesi’nin kuzeyinde Ferhuniye Mahallesi'nde, Kültür Park'ın (eski Fuar Alanı) hemen yanında yer almaktadır.

Alâeddin Darüşşifası ve Sakahane Mescidi, Şehir Meydanı’nda bulunan ve günümüzde “Sakahane Mescidi” dışındaki bölümleri mevcut olmayan Alâeddin Dârüşşifası, Selçuklu ve Osmanlı devrinde sağlık kuruluşu olarak kullanıldı. 

Bu mahalleye, Alâeddin Darüşşifası’ndan dolayı Sakahane (Şifâhâne) Mahallesi deniliyordu. 

Alâeddin Darüşşifası, Selçuklu ve Osmanlı devrinde bir çok bölümü ihtiva eden sağlık kuruluşu olarak kullanılmıştır.

 
Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Selçuklu, Konya

Konya Alâeddin Darüşşifası’nın bitişiğinde II. Kılıçarslan (ö. 1292)’ın hayrı olarak bilinen Büyük Bimarhane/Maristan-ı Âtik adı ile anılan ikinci bir sağlık kuruluşu daha vardı ki bu, Konya’nın bîmarhânesi/tımarhanesi idi. 
Osmanlı devrinde her ikisi de hizmet veriyordu.
Vakfiyesi şimdilik tesbit edilemeyen Konya Alâeddin Darüşşifası’nın Türkiye Selçukluları sultanlarından 1. Alâeddin Keykubat (1220-1237) tarafından yaptırıldığı, Selçuklu belgelerinde ise, “Alâeddin Dârü’ş-şifâsı” denmesinden anlaşılmaktadır. 
Kitabesine göre, inşâ tarihi 1221’dir.
Konya Alâeddin Darüşşifası’nın, şehrin en büyük ve sağlam binası olduğu Anadolu Selçuklu devri kaynaklarında zikredilmekle birlikte yapının mimarî yönü hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 
Darüşşifanın mimarî özelliklerine dair bilgiler, XVII.yüzyılda Konya kadısı tarafından tadilat amacıyla tutulan tamir keşif kayıtlarına dayanmaktadır. 
Zikredilen tamir keşiflerindeki malumata bakılırsa Alâeddin Darüşşifası, Selçuklu devri medreseleri gibi, etrafı taştan yapılmış duvarla çevrili geniş bir bahçe içinde, mescidi dışında en az üç kubbesi bulunan mühim bir eser idi.
Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Şâzibey Camii ve Hacı Veyis Zâde Camii

Kaynaklar: 
1-http://www.turkiyenintarihieserleri.com/?oku=845
2-http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy9/1989_9_KUCUKDAGY.pdf
Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Selçuklu, Konya 

Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi'nin Eski Bir Fotoğrafı

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder