28 Haziran 2024 Cuma

Çukurören Köyü Camii, Çamlıdere, Ankara

Çukurören Köyü Camii, Çamlıdere, Ankara
Çukurören Köyü Camii, Ankara'nın Çamlıdere İlçesi'ne bağlı Çukurören Köyünde bulunmaktadır.
Harim kapısının kemerli bölümündeki ahşap kitabede, caminin M.1872–1873 (H.1289) tarihinde yapıldığı yazılıdır.
Boyuna dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. 
Beden duvarları yığma moloz taştan olup köşeleri düzgün yonu taşındandır. 
Ahşap tavanlıdır.

27 Haziran 2024 Perşembe

Hz.Ebû Eyyûb el- Ensârî’nin Naklettiği Bazı Hadisler

*Ebu Eyyûb el-Ensari naklediyor:
Hz.Peygamber Sallallâhü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

Sünnetim olan şeylerden yüz çeviren benden değildir.

24 Haziran 2024 Pazartesi

Ahi Ahmed Çelebi Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Ahi Ahmed Çelebi Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
Ahi Ahmet Çelebi Camii, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer almaktadır.
1480-1500 yıllarında Ahi Ahmed Çelebi tarafından yaptırılmıştır.

23 Haziran 2024 Pazar

Baloğlu Camii, Beypazarı, Ankara

Baloğlu Camii, Beypazarı, Ankara
Baloğlu Camii, Ankara'nın Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi’nde Kalekapısı Sokağı ile Dibekönü Sokağı’nın keşiştiği köşede yer almaktadır. 
Burada yapılan ilk caminin 1883 yılında meydana gelen yangında yandığı veya daha sonra halk tarafından yerine kerpiç bir cami inşa edildiği belirtilmektedir. 
Bugünkü cami ise kerpiç camiye benzetilerek, 1967 yılında yeniden yaptırılmıştır.

Sâhib Ata Külliyesi'ndeki Hankâh'ın Fotoğrafları, Meram, Konya

Sâhib Ata Külliyesi

22 Haziran 2024 Cumartesi

Kevada Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan

Kevada Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan
Kevada (Kevda) Camii, Hindistan'ın Gucerât Eyaleti'ne bağlı Champaner-Pavagadh şehrinde yer almaktadır.
Cami iki minareli, küremsi kubbeli ve dar merdivenlidir.
Mescidin çok sayıda mihrabı vardır.
Kevada Camii, Bawaman, Ek Minar, Jama, Khajuri, Nagina ve Shahar Ki gibi diğer birçok cami gibi Mahmud Begada zamanında Champaner-Pavagadh'de inşa edilmiştir.

20 Haziran 2024 Perşembe

Beyhekim Camii'ne Ait Bulgular, Selçuklu, Konya

Beyhekim Camii, Selçuklu, Konya
Vakfiyesi bulunmayan mescidden eski metin ve arşiv vesikalarında şöyle bahsedilmektedir:
Konya Tahrir Defterine Göre: Fatih Sultan Mehmed zamanı tahririnde bu mescid “Mescid-i Beğhekim, der Mahalle-i Devlet Han” şeklinde yazılmıştır.
Buna göre mahalle Fatih devrinde “Devlet Han Mahallesi” adını taşıyordu.

19 Haziran 2024 Çarşamba

Zupana Cami, Trebinje, Bosna Hersek

Zupana Cami, Trebinje, Bosna Hersek
Zupana Cami, Bosna Hersek’in Karadağ sınırındaki Trebinje şehrinde yeralmaktadır.
16. yüzyılda şimdiki yerinin 10 metre kadar aşağısında inşa edilmiştir.
500 yıllık tarihi Cami, tarih boyunca 6 kez yıkılmasına rağmen her defasında yeniden küllerinden doğmuş ve hala dimdik ayakta durmaktadır.
Cami, asırlardan beri Karadağ’dan Bosna Hersek’e gelenleri selamlamaya devam etmektedir.
Bölgedeki en önemli İslam mühürlerinden biri kabul edilmektedir.
Şehirdeki Müslümanlar tarafından “Yalnız Güzel” olarak anılıyor.

18 Haziran 2024 Salı

Mahmutoğlan Köyü Camii, Çubuk, Ankara

Mahmutoğlan Köyü Camii, Çubuk, Ankara
Mahmutoğlan Köyü Camii, Ankara'nın Çubuk İlçesi'ne bağlı Mahmutoğlan Köyü'nde bulunmaktadır.
15. yüzyılda inşa edilmiştir.
Caminin banisi bilinmemektedir.
Caminin mütevazı hacmine rağmen orijinal durumdaki moloz taş dış duvar dokusu ve mimari ahşap elemanları ile calib-i dikkat bir hususiyet arz etmektedir. 

14 Haziran 2024 Cuma

Ak (Bijela) Cami, Saraybosna, Bosna Hersek

Ak (Bijela) Džamija, Saraybosna, Bosna Hersek
(Ak (Bijela) Džamija)
Ak Cami, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Vratnik Mahallesi'nde, harap olmuş Jajce kışlasının hemen yanında yer almaktadır. 
Saraybosna'daki en eski camilerden biridir.
Gazi Hüsrev Bey'in katibi Divan Haydar Katib tarafından 1536-1545 yılları arasında Begovu (Bey) Camii örnek alınarak yaptırılmıştır. 

13 Haziran 2024 Perşembe

Kale Camii, Kalecik, Ankara

Kale Camii, Kalecik, Ankara
Kale Camii, Ankara'nın Kalecik ilçesinde Kale Mahallesi’nde Kalecik Kalesi’nin güneyinde yer alır.
Cami, kuzey-güney doğrultusunda uzanan meyilli bir araziye inşa edilmiştir.
Eserin yapım tarihini ve banisini bildiren herhangi bir kitabe bulunmamakla birlikte mihrabındaki batılılaşma dönemi özelliği gösteren süslemelerden hareketle 19. yüzyıla tarihlenmesi mümkündür.
Eserin kuzeyine sonradan eklenmiş mekânda cami hakkında bilgi veren Türkçe bir levha görülmektedir ve bu levhada eserin 1856 yılında inşa edildiği belirtilmektedir.

12 Haziran 2024 Çarşamba

Panch-Mahuda-Ki Camii, Sultanpura, Gucerât Eyaleti, Hindistan

Panch-Mahuda-Ki Camii, Sultanpura, Gucerât Eyaleti, Hindistan
Panch-Mahuda-Ki Camii, Hindistan'ın Gucerât Eyaleti'ne bağlı Sultanpura şehrinde yer almaktadır.
Cami, yüksek bir platform üzerine inşa edilmiştir.
Cami, günümüzde tahrip olmuş olup, sadece köşe minareleri görülebilmektedir. 

11 Haziran 2024 Salı

Hasan Paşa (İmaret) Camii, Akşehir, Konya

Hasan Paşa (İmaret) Camii, Akşehir, Konya
Hasan Paşa (İmaret)  Camii, Konya'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca Mezarlığı’nın yanında bulunmaktadır.
Cami, H.916/M.1510 yılında II.Bâyezîd devrinde Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Cami, 16.asır Osmanlı Devrinin en güzel örneklerindendir.

Varşova İslâm Merkezi Camii, Polonya

Varşova İslâm Merkezi Camii, Polonya
(Warsaw Islamic Center)

10 Haziran 2024 Pazartesi

Beyhekim Camii'nde Üç Boyutlu Mimari, Selçuklu, Konya

Beyhekim Camii, Selçuklu, Konya
Mescidin son cemaat mahallini tonozlu kubbeler örmekte olup sol tarafında bir de kısa minaresi bulunmakta idi.
Deprem sonrasında kubbeler ve minare yıkılmış, kubbelerin yerini dam örtmektedir.
Eski minarenin yerine de ahşap bir minare ilave edilmiştir.

9 Haziran 2024 Pazar

Ak (Bijela) Camii, Srebrenica, Bosna Hersek

Ak (Bijela) Camii, Srebrenica, Bosna Hersek
(Bijela Džamija, Srebrenica)
Ak (Bijela) Camii, Bosna Hersek başkenti Saraybosna'nın doğusundaki Srebrenica kasabasında yer almaktadır.
Hacı İskender Bey Camii olarak da bilinmektedir.

8 Haziran 2024 Cumartesi

Kadıobası Köyü Camii, Güdül, Ankara

Kadıobası Köyü Camii, Güdül, Ankara 
Kadıobası Köyü Camii, Ankara'nın Güdül İlçesi'ne bağlı Kadıobası Köyünde yer almaktadır.
Cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır. 
İki ahşap direk ve duvarlarla taşınan ahşap kadınlar mahfeli bulunmaktadır. 
Korkuluğu çıtalardan kafeslemelidir. 

7 Haziran 2024 Cuma

Hoca Piri Camii, Fatih, İstanbul

Hoca Piri Camii, Fatih, İstanbul
Hoca Piri Camii, İstanbul'un Merkez Fatih İlçesi'nde bulunmaktadır.
1472 yılında inşa edilmiştir.

6 Haziran 2024 Perşembe

Arnavut Camii, Limasol, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Arnavut Camii, Limasol, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Arnavut Camii, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol şehrinde bulunmaktadır.
Osmanlı Devri'nde inşa edilmiştir.

5 Haziran 2024 Çarşamba

Şeyh Tavus Mehmet-el Hindî (Tavus Baba) Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Tavus Mehmet-el Hindî (Tavus Baba) Türbesi, Meram, Konya
Tavus Baba Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, Tavus Baba Sokağı üzerinde, Hatipoğlu Tavus Baba Camii ve Hasbey Mescidi’nin (Meram Mescidi) batısında bulunmaktadır.
Türbenin inşa tarihi, banisi, ustası ve türbede yatan kişi hakkında bilgi veren herhangi bir kitabe veya vesika mevcut değildir.
Günümüze gelebilen bölümler göz önünde bulundurulduğunda türbenin, mevcut hâliyle XIII.yy.da yapılmış olduğu düşünülmektedir.

3 Haziran 2024 Pazartesi

Davud Dede (Dokuzlar) Türbesi, Kalecik, Ankara

Davud Dede (Dokuzlar) Türbesi, Kalecik, Ankara
Davud Dede (Dokuzlar) Türbesi, Ankara'nın Kalecik İlçesi'nde Cıvık Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Türbenin kitabesi olmadığından kesin inşa tarihi bilinmemektedir.
Düz ve süsleme unsuru taşımayan bir eser olan türbe, kareye yakın dikdörtgen planlı olup toplam 130 m2 alana sahiptir. 

2 Haziran 2024 Pazar

Atik Mustafa Paşa Cami, Fatih, İstanbul

İçerisinde sahabeden Hazret-i Câbir’in kabrinin bulunduğu inancıyla Câbir Cami olarak da adlandırılan bu tarihi cami, aslı eski bir Bizans kilisesidir. 
İstanbul’un kuzeybatı köşesinde kara tarafı surları ile Haliç kıyısı arasında kalan sahada Ayvansaray semtinin içinde, ancak 1933’lerde yapılan düzenleme sonucunda adını verdiği mahallenin surları dışında kalmıştır.

Eski bir kilise olan bina, 1490 yılında Sadrazam Koca Mustafa Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür. 
Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bazı araştırmacılar Bizans İmparatoru I. Leon Flavius tarafından 458 yılında yaptırıldığını belirtmektedir. 
Kilisenin adı hakkında da kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak kimi kaynaklarda Aziz Petros ve Aziz Marcos Kilisesi olarak geçer. 
Bazı kaynaklarda ise kilisenin IX. yüzyılda İmparator Teofilos’un kızı Prenses Tekla tarafından yaptırıldığı ve adının da Hagia Tekla Kilisesi olduğu belirtilir.

Ek-Minar Ki (Tek Minareli) Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan

Ek-Minar Ki (Tek Minareli) Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan
Ek-Minar Ki (Tek Minareli) Camii, Hindistan'ın Gucerât Eyaleti'ne bağlı Champaner-Pavagadh şehrinde yer almaktadır.
Bahadur Şah (M.1526–36) tarafından yaptırılmıştır.
Yüksek bir kaide üzerine inşa edilmiştir.
Cami, tek minareli (Ek-Minar) olup, bütün mimari hususiyetlerini kaybetmiştir.