1 Ekim 2010 Cuma

Tahir Paşa (Dursun Fakih) Camii, Meram, Konya

Alaaddin tepesi güneyinde Şeker Furuş Mahallesindedir.

Tahir İle Zühre Mescidi, Meram, Konya

 Tahir İle Zühre Mescidi
Tahir ile Zühre Mescidi, Meram İlçesinde Form’daki Gedavet Parkında yer alır.
Kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XIII.yüzyılın sonlarında Sahip Ata’nın torunları tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Sahip Ata’nın torunlarının yanındaki türbede gömülü olduğu düşünülse de bu konuda yeterli bir bilgiye kaynaklarda rastlanmamıştır.