30 Kasım 2022 Çarşamba

25 Kasım 2022 Cuma

Alaaddin Camii'nin Süslemeleri, Selçuklu, Konya

Alaaddin Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Alâeddin Camii’nin süslemesinde taş işçiliği dikkat çekicidir.
Camiden saraya geçişi sağladığı sanılan kapı Selçuklu sanatının sade ve zarif motifleri ile bezenmiştir.
Büyük sivri kemerin alt kısmında yivli birer sütun bulunmaktadır.

Pîri Esat Kabasakal Camii, Karatay, Konya

Pîri Esat Kabasakal Camii, Karatay, Konya

24 Kasım 2022 Perşembe

İbrala (Yeşildere) Kilise Camii, Karaman

İbrala (Yeşildere) Kilise Camii, Karaman
İbrala Kilise Camii, Karaman'ın İbrala (Yeşildere) Kasabasında, kasabanın ortasında bulunmaktadır.
Eski adı İbrala olan Yeşildere Kasabası Karaman’ın 37 km. doğusundadır.
Kilise 1649 yılında Hacı Ali Ağa tarafından camiye çevrilmiştir.

23 Kasım 2022 Çarşamba

Merkez Selçuk Camii, Çeltik, Konya

Merkez Selçuk Camii, Çeltik, Konya
Konya'nın Çeltik ilçesindedir.
11.yy.'dan kalma bir camidir.

Ulu Cami'nin Yanındaki Saat Kulesi, Tarsus, Mersin

Ulu Camii'nin Yanındaki Saat Kulesi

Saat Kulesi, Ulu Camii'nin kuzeydoğu köşesinde, yani girişe göre sol köşesinde bulunmaktadır.
1895 yılından evvel, devrin Tarsus Kaymakamı Ziya Bey'in teşviki ile ve eşraftan Feyzullah (veya Feyzi) Ağa'nın katkısıyla inşa edilmiştir. 

22 Kasım 2022 Salı

Konaklı Beldesi Bacoğlu Camii, Alanya, Antalya

Konaklı Beldesi Bacoğlu Camii, Alanya, Antalya
Konaklı Beldesi Bacoğlu Camii, Antalya'nın Alanya İlçesi'ne bağlı Konaklı Kasabası'nda yer almaktadır.
Cami, hayırsever Ali Bacoğlu tarafında yaptırılmıştır. 
2 Eylül 2013 tarihinde ibadete açılmıştır.

21 Kasım 2022 Pazartesi

Kapturga Mahallesi (Begavi) Mescidi, Selçuklu, Konya

Kapturga Mahallesi (Begavi) Mescidi, Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi Beyhekim Mahallesi’ndeki Beyhekim Mescidi’nin batısında yer almakta idi.
İnşâ kitabesinin Osmanlı devrine ait bir çeşmeye nakledildiği ifade edilmesine rağmen çeşme ve kitabesi bulunamamıştır. 

19 Kasım 2022 Cumartesi

Demirciler Camii, Karaman

Demirciler Camii, Karaman
Demirciler Camii, Attariye Camii'nin güney doğusunda bulunmaktadır.
Mukarnaslı kavsaraya sahip olan mihrap nişi ve köşelikleri son senelerde boyanmıştır.
Köşeliklere bitkisel özellikte motifler işlenmiştir.

18 Kasım 2022 Cuma

Abdülvahhâbî Gâzî Camii, Sivas

 Abdülvahhâbî Gâzî Camii, Sivas

Abdülvahhâbî Gâzî Camii, Sivas'ta, Abdülvahhâb Gâzî Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yer almaktadır.
Abdülvahhâb Gâzî, Emeviler devrinde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış meşhur bir ordu komutanıdır. 
Doğum tarihi belli değildir. 

16 Kasım 2022 Çarşamba

Ulu Cami'nin Minaresi, Tarsus, Mersin

Caminin Minaresi

Avlunun kuzeybatı köşesinde tek şerefeli bir minaresi yer alır. 
Minare, camiden ayrıdır. 
Taş kaide üzerine köfeki taşından yuvarlak ve tek şerefeli olarak inşa edilmiştir. 

15 Kasım 2022 Salı

Alaaddin Camii'nin Mimari Yapısı, Selçuklu, Konya

Alaaddin Camii, Selçuklu, Konya
Alâeddin Camii, bütünüyle tek dönemde yapılmış bir cami değildir.
Bu münasebetle de değişik malzemeler kullanılmıştır.
Yapımında daha önceki dönemlere ait çeşitli mimari parçalar kullanılmıştır.
Bunların başında Eski Çağ kitabeleri, Grekçe yazılar, kilise mimari malzemeleri gelmektedir.

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii'nin Fotoğrafları - 7, Develi, Kayseri

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii, Develi, Kayseri

14 Kasım 2022 Pazartesi

Hacegi Mescidi, Selçuklu, Konya

Hacegi Mescidi, Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi’ndeki Eski Fuar Alanı olarak bilinen Kültür Park’ın Abdü'l-Ezel Paşa Caddesi’ne bakan tarafında yer almakta idi.
Burası Osmanlı arşiv kayıtlarında Binari Mahallesi olarak geçmektedir. 

13 Kasım 2022 Pazar

Boyahane Camii, Karaman

Boyahane Camii, Karaman
Boyahane Camii, Karaman'ın Sekiçeşme Mahallesinde bulunmaktadır.
Caminin eski adı Şamkapı Mescidi'dir.
Cami, boyuna dikdörtgen planlı, kerpiç duvarlı, kiremit çatılıdır.

11 Kasım 2022 Cuma

Bey Mescidi, Karatay, Konya

Bey Mescidi, Karatay, Konya
Bey Mescidi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Sarı Hasan Caddesi ile Güngör Sokak'ın kesiştiği yerde bulunmaktadır.
1850 yılında inşa edilmiştir.

10 Kasım 2022 Perşembe

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, İncesu, Kayseri

 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, İncesu, Kayseri
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, Kayseri'nin İncesu ilçesinde, ilçenin merkezinde bulunmaktadır.
Cami, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’nin bir kısmını oluşturmaktadır.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1670 tarihinde Külliye ile beraber yaptırılmıştır.

Ulu Cami'nin Taçkapısı, Tarsus, Mersin

Ulu Cami'nin Taçkapısı, Tarsus, Mersin

Avluyu çevreleyen yüksek duvarlarm ortasındaki büyük taçkapı, ana hatlarıyla 16. yüzyıl başkent (İstanbul) üslubunun hususiyetlerini sergilerken, bezemesi ile farklılaşır. 
Giriş, renkli mermerle almaşık örgülü kemerin tanımladığı bir niş ile içeriye çekilmiştir. 

9 Kasım 2022 Çarşamba

İnlenen Cami, Develi, Kayseri

İnlenen Cami, Develi, Kayseri
İnlenen Cami, Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Güneyyukarı Mahallesi Gölbaşı Sokak No:18'de, Sivasî Hatun Camii'nin 100 m. yukarısında bulunmaktadır.

8 Kasım 2022 Salı

Cömmen Camii, Karaman

Cömmen Camii, Karaman
Cömmen Camii, Karaman'da Hacı Celal Mahallesi 577. Sokak'ta yer almaktadır.
Cami, kare planlı ve kırma kiremit çatılı bir camidir. 
Giriş kapısı üzerinde yer alan çardak minaresi ahşap işçiliği örneklerindendir.

7 Kasım 2022 Pazartesi

Kadı Kalemşah Mescidi, Meram, Konya

Kadı Kalemşah Mescidi, Konya’nın Merkez Meram İlçesindeki eski Gazi Alemşah Mahallesi, şimdiki Sahib-i Ata Mahallesi’nde, Alaaddin Tepesi’nin güneyinde yer almakta idi.
Eskiden medrese, zaviye ve mescid birimleri ile bir külliye görünümündeydi.
Külliye, “Kadı Kalemşah” ve “Gazi Alemşah” gibi isimlerle de tanınmaktadır.

5 Kasım 2022 Cumartesi

KONYA'NIN ÇELTİK İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Konya İlçeler Haritası ve Çeltik'in Konumu
  1. Bahçelievler Camii
  2. Fatih Camii 
  3. Güneş Sokak'taki Cami 

Yüzbaşıoğlu Camii, Karaman

Yüzbaşıoğlu Camii, Karaman'da Koçakdede Mahallesi'nde yer almaktadır.
Cami, Kazım Varlıoğlu adında bir yüzbaşı tarafından yeniden yaptırılmıştır.
Kare planlı, kırma kiremit çatılıdır.

3 Kasım 2022 Perşembe

Ramazanoğlu Beyi İbrahim Bey Kimdir?

Ulu Camii, Tarsus, Mersin

Ramazanoğlu İbrahim Bey, son Ramazanoğlu Beyi Halil Bey'in torunu ve Ramazanoğlu Piri Paşa'nın oğludur. 
Babasının vefatından sonra bir süre Antep Valiliği görevinde bulunmuş, 1569'da Adana Valiliği'ne (Beyliği'ne) getirilmiştir. 

1 Kasım 2022 Salı

TÜRBE CAMİİ, SEYDİŞEHİR, KONYA

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara
Kurşunlu Cami, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde Anafartalar Caddesi Aydınlık Sokağı’nın başında bulunmaktadır.
Kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 
15. yüzyıl Osmanlı mimarisinde görülen merkezi tek kubbeli mescidler tarzında inşa edilmiştir.
Kare planlı cami, tamamen taştan yapılmıştır. 
Caminin sağında, kıble tarafında ve solunda ikişer penceresi vardır. 

Seyit Gazi Camii, Melikgazi, Kayseri

Seyit Gazi Camii, Melikgazi, Kayseri
Seyit Gazi Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Seyitgazi Mahallesi, Dinçtürk Sokak’ta bulunmaktadır.
Caminin üzerinde herhangi bir kitabe bulunmadığından mütevellit inşa tarihi bilinmemektedir.
Bununla beraber, caminin minaresi mescidin yanındaki çeşmenin üzerinde bulunmakta olup, çeşmenin kitabesinde H.1322/M.1906-1907 tarihleri yazılıdır. 

Yeni Cami, İncesu, Kayseri

Yeni Cami, Kayseri'nin İncesu ilçesi, Yeni Cami Mahallesi, Yeni cami Sokağı’nda yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi, kitabesi bulunamadığından kesinlik kazanamamıştır.
Yalnızca avlu girişindeki yuvarlak kemerli kapıda minarenin 1900 yılında yapıldığı yazıldır.

Hoca Yusuf (Kuyumcu Hoca Yusuf) Mescidi, Meram, Konya

Hoca Yusuf (Kuyumcu Hoca Yusuf) Mescidi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Konya şehir surlarının dışında, Şükran Mahallesi’nde, Mevlana Caddesi üzerindeki Emir Pervane Sokak civarında, İplikçi Camii’nin yakınlarında bulunmaktaydı.