15 Eylül 2022 Perşembe

Emirler Türbesi, Seydişehir, Konya


Türbenin Restorasyondan Sonraki Hali
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Türbe Camii’nin güneybatı köşesi ile minaresi arasındadır.
Mezarların kitabesi yoktur.
Bundan dolayı Camii (Türbe Camii) olarak adlandırılmıştır.
Türbenin içinde 9-10 kişi yatmaktadır.
Türbenin mimari bir özelliği yoktur.
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Şerafeddin Yıldız, Seydişehir’deki “Türbe Camii’indeki mezarların Abdülkadir Geylani hazretlerinin torunlarına ait olduğunu ve 433 yıl yıl önce defnedildiklerini belirtti.
Türbenin İçinden Bir Görünüm
Şerafeddin Yıldız, Seydişehir Türbe Camii yanında bulunan eski mezarların Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylanî’nin torunlarına ait olduğunu ve bu konuda bir kitap hazırlayacağını söyledi.
Yardımcı Doçent Doktor Şerafeddin Yıldız, “Abdülkadir Geylani’nin soyundan gelen Kadiri tarikatı şeyhi Muhyiddin Abdülkadir, Cafer bin Ahmet’in oğlu olup 1504 yılında doğdu.
İbrahim Güşeni’den icazet alan Şeyh Muhiddin Abdülkadir, 1543 yılında Seydişehir’e gelerek Seyyid Hasan’ın kızı Ayşe Hanımla evlendi.

Restorasyondan sonra türbenin duvarına aşağıdaki kitabe yazılmıştır:
18.asır Hurufat kayıtlarında Emir Mahallesi olarak geçmektedir.
Caminin mahfeli altında kitabesiz 10 mezar sıralıdır.
Emirler Türbesi'nin 19.asır vesikalarında adı geçmekte olup ne zaman ve kim adına yapıldığı tespit edilememiştir.
Konya Vilayet Salname'nde Abdülkadir Geylani (Ö.1166) soyundan Şeyh Abdülkadir, Hasan Baba, Ak Baba, Ali Baba, Haydar Baba, Mürsel Baba, ve diğer Hasan Babaların Seydişehir'de medfun olduğu yazmaktadır ki, bu bahsedilen 7 kişi Emirler Türbesi'ndeki mezarlarda yatanlardan olmalıdır.
19 Zilhicce 1242/14 Temmuz 1827 ve 7 Cemaziyelevvel 1244/15 Kasım 1828 tarihli iki ayrı vesikadan türbeye Terrâş ve Türbedar ataması yapıldığı anlaşılmaktadır.
Türbenin Restorasyondan Evvelki Hali
Şeyh Abdülkadir Efendi’nin, Hasan, Hüseyin ve Seyyid Muhammed adlarında üç oğlu dünyaya geldi. Seydişehir’de Kadiri tarikatı şeyhliği yaptı ve kerametleri görüldü.
Vefatına yakın vasiyeti üzerine türbe, yanına bir mescid ve bir de çeşme yapıldı.
Şeyh Abdülkadir Efendi, 12 Ocak 1583 tarihinde Seydişehir’de vefat etti.
Türbe Camii’nin yanındaki türbede medfundur” dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder