1 Kasım 2022 Salı

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara

Kurşunlu Camii, Altındağ, Ankara
Kurşunlu Cami, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde Anafartalar Caddesi Aydınlık Sokağı’nın başında bulunmaktadır.
Kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 
15. yüzyıl Osmanlı mimarisinde görülen merkezi tek kubbeli mescidler tarzında inşa edilmiştir.
Kare planlı cami, tamamen taştan yapılmıştır. 
Caminin sağında, kıble tarafında ve solunda ikişer penceresi vardır. Minberi ahşaptır. 
Tek kubbesinin eteğinde de dört pencere bulunmaktadır. 
Ana kubbeyi destekleyen dört tarafında mini yarım kubbeler vardır. 
Kubbe bu yarım kubbelerle duvara dayanmaktadır. 
Mini kubbelerin eteklerinde ve ana kubbenin eteklerinde stalaktitler görülmektedir. 
Kubbesi kurşunla örtülmüştür. 
Bugünkü adını da bu kurşunlardan almıştır.
 Kurşunlu Camii'nin Mihrab ve Minberi
Caminin solundaki yüksek minaresi düzgün kesme taştan ve üstü tuğladan yapılmıştır. 
Minarenin iki yerinde taş bilezikler vardır. 
Minaresine soldan çıkılmaktadır.
Son cemaat mahalli sonradan ilave edilmiş ve üstü ahşap örtülmüştür. 

Cami küçük ancak, zarif bir mimari eserdir. 
Cenabi Ahmet Paşa Camiinden sonra tek derin kubbeli camidir.
Kurşunlu Camii'nin Minberi
Fevkani tarzda yapılmış olan caminin temel platformu kesme blok taşlardan, üzeri ise yontma moloz taşlardan örülmüş ve tuğla hatıllarla takviye edilmiştir. 
Sivri kemerli büyük bir niş içerisine alınmış taş söveli ve basık yay kemerli giriş kapısının kemer üzengilerine zarif mukarnaslar işlenmiştir. 
İçte, kare mekândan sekizgen kubbe kasnağına tromplarla geçilmektedir. 
Kıble duvarı ortasında yer alan kalıplama tekniği ile yapılmış stalaktit nişli alçı mihrap bulunmaktadır.
Harimin kuzey doğusunda beşgen kaidesi taş, silindirik gövdesi tuğla olan ve 1921 depreminden sonra yenilenmiş tek şerefeli minare yükselir.
Kurşunlu Camii, Altındağ, AnkaraHiç yorum yok:

Yorum Gönder