7 Kasım 2022 Pazartesi

Kadı Kalemşah Mescidi, Meram, Konya

Kadı Kalemşah Mescidi, Konya’nın Merkez Meram İlçesindeki eski Gazi Alemşah Mahallesi, şimdiki Sahib-i Ata Mahallesi’nde, Alaaddin Tepesi’nin güneyinde yer almakta idi.
Eskiden medrese, zaviye ve mescid birimleri ile bir külliye görünümündeydi.
Külliye, “Kadı Kalemşah” ve “Gazi Alemşah” gibi isimlerle de tanınmaktadır.

Mescidin kesin inşâ tarihi bilinmemektedir.
Zeyneddin Kadı Kalemşâh veya Tâceddîn Kalemşâh adındaki bir Selçuklu ilim ve devlet adamı tarafından 13.yüzyıl nihayetinde yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir.
Mescid, 20. yüzyıl bidayetine (başlarına) kadar klasik Selçuklu mescidlerinde olduğu gibi tek kubbeli bir eser olarak ayaktaydı.
Ancak muhtemelen Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük çapta yenilenmiştir. 
Nitekim İbrahim Hakkı Konyalı, binanın yeni olduğunu ve mimari bir kıymetinin olmadığını belirtir.
Bu yeni eser de daha önce külliyenin medresesi yerine yapılmış olan Fahreddin Paşa Parkı’nın 1960’lı yıllarda kaldırılmasıyla yok olmuş olmalıdır.

Kaynaklar:

  1. Muhammet ARSLAN, Konya’nın Günümüze Ulaşamayan Selçuklu Mescitleri
  2. Önder, 1971
  3. Küçükdağ, 2014
  4. Konyalı, 2007, s. 252
  5. Uz & Doğan, 2010b, s. 228

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder