14 Kasım 2022 Pazartesi

Hacegi Mescidi, Selçuklu, Konya

Hacegi Mescidi, Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi’ndeki Eski Fuar Alanı olarak bilinen Kültür Park’ın Abdü'l-Ezel Paşa Caddesi’ne bakan tarafında yer almakta idi.
Burası Osmanlı arşiv kayıtlarında Binari Mahallesi olarak geçmektedir. 

Mescid, bu münasebetle “Pinari Mahallesi Mescidi” adıyla da bilinmektedir. 
Mescidin kesin inşâ tarihi bilinmemektedir.
Ancak ismini aldığı Hacegi Bey’in Mevlana’nın babası Bahâeddin Veled’in talebelerinden olması sebebiyle 13. yüzyılda inşâ edilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. 
Ne zaman yıkıldığı konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 
İbrahim Hakkı Konyalı’nın mescidi görmüş olması, eserin 1965 yıllarında var olduğuna delildir.
Muhtemelen bu tarihten sonra Eski Fuar Alanı’nın inşâsı esnasında yıktırılmıştır.
Mescidi gören İbrahim Hakkı Konyalı, sanatsal değeri olmayan kerpiç bir eser olduğundan bahseder.
Ayrıca özgün mescidin de taş malzemeden kubbeli olabileceğini belirtir.
 

Kaynaklar:

  1. Muhammet ARSLAN, Konya’nın Günümüze Ulaşamayan Selçuklu Mescitleri
  2. Uz & Doğan, 2010a
  3. Konyalı, 2007, s. 253

 

1 yorum: