10 Kasım 2022 Perşembe

Ulu Cami'nin Taçkapısı, Tarsus, Mersin

Ulu Cami'nin Taçkapısı, Tarsus, Mersin

Avluyu çevreleyen yüksek duvarlarm ortasındaki büyük taçkapı, ana hatlarıyla 16. yüzyıl başkent (İstanbul) üslubunun hususiyetlerini sergilerken, bezemesi ile farklılaşır. 
Giriş, renkli mermerle almaşık örgülü kemerin tanımladığı bir niş ile içeriye çekilmiştir. 

Kemer aynasında dairesel istifle, rozet biçiminde hat vardır. 

Ulu Cami'nin Taçkapısı'ndaki Dairevî Hat Yazıları

Burada "Gul küllün ya'melü alâ şakiletihî" ayeti (İsrâ Sûresi 84. ayetinin baş kısmı) dört kez tekrarlanarak yazılmıştır.
Ayetin Meâli: De ki: herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.

Giriş kapısının kemerinin üzerinde, inşa kitabesi yer alır: 
''Fakir ve hakir olan İbrahim b. Piri b. Halil b. Dâvûd b. İbrahim b. Ramazan, bu mübarek Harem-i Şerif'i (camiyi), Melik ve Latif olan Allah'ın inayetiyle; 1579 yılı Nisan ayının ortalarına bina etti" yazmaktadır. 

Ulu Cami'nin Taçkapısı, Tarsus, Mersin 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder