10 Kasım 2022 Perşembe

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, İncesu, Kayseri

 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, İncesu, Kayseri
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, Kayseri'nin İncesu ilçesinde, ilçenin merkezinde bulunmaktadır.
Cami, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’nin bir kısmını oluşturmaktadır.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1670 tarihinde Külliye ile beraber yaptırılmıştır.

Bunu belirten bir kitabe cami ve hamamın giriş kapıları üzerindedir.
Ancak eserin mimarı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Külliye ile beraber cami değişik tarihlerde restore edilmiştir.
Cami ile cami avlusuna girişi sağlayan kuzey kapı ile dükkanlar arasındaki onarım kitabesinde ilk tadilatının 1860 yılında Sultan Abdülmecit (1839-1861) zamanında yapıldığı yazılıdır.
Sonraki yıllarda cami Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1953-1954 yılında onarılmıştır.
Külliyenin batısında geniş bir avlunun merkezinde olan cami, kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.
Kubbenin dört köşesine üzerleri kubbeli birer ağırlık kubbesi yerleştirilmiştir.
Kubbe kasnağının kuleler dışında kalan bölümlerinde yuvarlak kemerli, alçı şebekeli birer pencere bulunmaktadır.
Yöresel kesme taştan son derece itinalı bir şekilde yapılan caminin önünde üç bölümlü bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
İbadet mekanı iki sıra halinde altta dikdörtgen, üstte de sivri kemerli alçı pencerelerle aydınlatılmıştır.
Pencereler alt sırada ve üst sırada üçer adettir.
Caminin kuzeybatı köşesinde kare kaideli, üzeri ince silmeli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder