7 Ekim 2019 Pazartesi

Ulu (Yukarı) Cami, Şabanözü, Çankırı

Ulu (Yukarı) Cami, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Sağlık Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami Beylikler devrinde, XIII.yüzyılda yapılan ahşap direkli camiler grubundandır.
Cami dikdörtgen planlı olup, mihrap yönüne dikey üç adet ahşap direklerle üç sahna ayrılmıştır.

Seydiköy Hacı Murad-ı Veli Camii, Eldivan, Çankırı

Hacı Murad-ı Veli Camii, Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Seydiköy’de bulunmaktadır.
Caminin ve yanındaki türbenin ne zaman yapıldıkları kitabeleri olmadığından bilinmemektedir.

5 Ekim 2019 Cumartesi

Pazar Camii, Kurşunlu, Çankırı

Pazar Camii, Kurşunlu, Çankırı
Pazar Camii, Çankırı'nın Kurşunlu İlçesinde Cömertler Mahallesinde bulunmaktadır.
Camii 15. yüzyılda, minare, kitabesine göre 1717 yılında inşa edilmiştir. 
1943 yılında son cemaat mahallli yıkılan cami, 1982 yılında tamamen tadilatttan geçirilmiştir.

Canbazzade Ahmet Efendi Camii, Orta, Çankırı

Canbazzade Ahmet Efendi Camii, Orta, Çankırı
Canbazzade Ahmet Efendi Camii, Çankırı'nın Orta ilçesinde Sultan Bâyezîd Mahallesi Cami Sokak'ta bulunmaktadır.
Cami 1802 yılında Canbazzade Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Karamürsel Köyü Camii, Kızılırmak, Çankırı

Karamürsel Köyü Camii, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi'ne bağlı Karamürsel Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, 1879 yılında yaptırılmıştır.
Kitabesi okunamadığından inşa tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Ören Köyü Camii, Çerkeş, Çankırı

Ören Köyü Camii, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Ören Köyü’nde  yer almaktadır.
Camiyi XVII.yüzyılın ilk yarısında Sultan IV.Murad’ın lalası Mirza Bey yaptırmıştır.

Karadayı Köyü Camii, Çankırı

Karadayı Köyü Camii, Çankırı Merkez'e bağlı Karadayı Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami geç Osmanlı devri mimarisinin bir örneğidir.
Banisinin ismi bilinmemektedir.

Doğu Mahallesi Camii, Korgun, Çankırı

Doğu Mahallesi Camii, Çankırı'nın Korgun ilçesinde, Doğu Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Dodurga Köyü Camii, Orta, Çankırı

Dodurga Köyü Camii, Çankırı'nın Orta İlçesine bağlı Dodurga Köyünde bulunmaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Yanındaki çeşmenin kitabesinden ve caminin mimari üslubundan XIX.yüzyılın ortalarında yaptırıldığı zannnedilmektedir.

Dumanlı Köyü Camii, Kurşunlu, Çankırı

Dumanlı Köyü Camii, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi'ne bağlı Dumanlı Beldesi’nde bulunmaktadır.
Cami, minaresindeki kitabeye göre XVIII.yüzyılda Şaban Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Taşkaracalar Köyü Camii, Kurşunlu, Çankırı

Taşkaracalar Köyü Camii, Kurşunlu, Çankırı
Taşkaracalar Köyü Camii, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar Köyü'nde bulunmaktadır.
Caminin minaresindeki kitabeye göre 1611 yılında yapılmıştır.
Banisinin kim olduğu belli değildir.

Dalkoz Köyü Aşağı Mahalle Camii, Bayramören, Çankırı

Dalkoz Köyü Aşağı Mahalle Camii, Çankırı'nın Bayramören İlçesi'ne bağlı Dalkoz Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, XIX.yüzyılın ortalarında Alaybeyli Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Ortabayındır Köyü Camii, Orta, Çankırı

Ortabayındır Köyü Camii, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Ortabayındır Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, 1889 (H.1307) yılında Ortaköylü Mustafa Usta tarafından yaptırılmıştır.
Kare planlı caminin üzeri yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuş bir çatı ile örtülüdür.

Taş Mescid (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi), Çankırı

Taş Mescid (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi), Çankırı Merkez'de bulunmaktadır.
Çankırı’da Selçuklu Devri’nden kalma en önemli eserdir.
İki ayrı binadan oluşan eserin şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu I. Alaadddin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından Miladi 1235 yılında yaptırılmıştır.
Şifahaneye 1242 yılında bir de Dârulhadis kısmı ilave edilmiştir.

Gölez Köyü Eski Cami, Eldivan, Çankırı

Gölez Köyü Eski Cami, Çankırı'nın Eldivan İlçesi'ne bağlı Gölez Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin üzerindeki taş kitabesi okunamayacak derecede tahrip olduğundan ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

4 Ekim 2019 Cuma

Ali Bey Camii, Çankırı

Ali Bey Camii, Çankırı Merkez'de İlçe Ali Bey Mahallesi’nde yer almaktadır.
Kitabesinden 1609 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Büyük Cami’den sonra ikinci taş yapıdır. 

İmaret Camii, Çankırı

İmaret Camii, Çankırı Merkez'de bulunmaktadır.
Kitabesinden 1397 M. yılında Candaroğlu Kasım Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Mimari cihetten herhangi bir hususiyeti yoktur.

Yeni Cami, Çankırı

Yeni Cami, Çankırı Merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde yer almaktadır.
1720 yılında Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 
Çok yalın, mescid planlı bir eserdir.

Büyük (Sultan Süleyman) Camii, Çankırı

Büyük (Sultan Süleyman) Camii, Çankırı Merkez'de yer almaktadır.
Mimar Sinan Devri eserlerinden bir camidir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile Sadık Kalfa tarafından inşa edilmiştir.

ÇANKIRI (Merkez)'DEKİ CAMİLER

ÇANKIRI'NIN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER


Çankırı'nın Konumu
 1. Karadayı Köyü Camii
 2. Ağzıbüyük Köyü Camii
 3. Ahlat Köyü Camii

3 Ekim 2019 Perşembe

ÇANKIRI'NIN YAPRAKLI İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve Yapraklı'nın Konumu
 1. Cami-i Kebir Camii
 2. Çarşı Camii
 3. Çayiçi Camii

YAPRAKLI'NIN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Yapraklı'nın Konumu, Çankırı
 1. Akyazı Mahallesi Camii
 2. Aşağıöz Köyü Camii
 3. Aşağıöz Köyü Şehit Astsubay Yüksel Kaya Mescidi

ÇANKIRI'NIN ŞABANÖZÜ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve Şabanözü'nün Konumu
 1. Ulu (Yukarı) Cami
 2. Fatih Camii
 3. Gürpınar Mahallesi Camii

ŞABANÖZÜ'NÜN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Şabanözü'nün Konumu, Çankırı
 1. Bakırlı Köyü Camii
 2. Bulduk Köyü Aşağı Mahalle Camii
 3. Bulduk Köyü Camii

2 Ekim 2019 Çarşamba

ÇANKIRI'NIN ORTA İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve Orta'nın Konumu
 1. Canbazzade Ahmet Efendi Camii
 2. Çarşı Camii
 3. Kanlıca Mahallesi Ali Efendi Camii

ORTA'NIN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Orta'nın Konumu, Çankırı
 1. Dodurga Köyü Camii
 2. Dodurga Köyü Yeni Cami
 3. Ortabayındır Köyü Camii
 4. Büğdüz Köyü Camii

ÇANKIRI'NIN KURŞUNLU İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve 'nın Konumu
 1. Pazar Camii
 2. Beşpınar Mahallesi Camii
 3. Cami-i Kebir Camii

KURŞUNLU'NUN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Kurşunlu'nun Konumu, Çankırı

ÇANKIRI'NIN KORGUN İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve Korgun'un Konumu
 1. Doğu Mahallesi Camii
 2. Büyük Camii
 3. Ertuğrul Gazi Camii

KORGUN'UN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Korgun'un Konumu, Çankırı
 1. Alpsarı Köyü Camii
 2. Buğay Köyü Camii
 3. Çukurören Köyü Camii

30 Eylül 2019 Pazartesi

ÇANKIRI'NIN KIZILIRMAK İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve Kızılırmak'ın Konumu
 1. Ahmet Semiha Ay Camii
 2. Aksa Camii
 3. Devlet Hastanesi Mescidi

KIZILIRMAK'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Kızılırmak'ın Konumu, Çankırı
 1. Karamürsel Köyü Camii
 2. Aşağı Alagöz Köyü Camii
 3. Aşağı Ovacık Köyü Camii

ÇANKIRI'NIN ILGAZ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve 'nın Konumu
 1. Bahçelievler Camii
 2. Balcı Camii
 3. Çarşı Camii

ILGAZ'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI

Çankırı İlçeler Haritası ve Ilgaz'ın Konumu
 1. Akçaören Köyü Camii
 2. Aktaş Köyü Camii
 3. Alibey Köyü Aşağı Mahalle Camii

28 Eylül 2019 Cumartesi

ELDİVAN'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Eldivan'ın Konumu, Çankırı
 1. Gölez Köyü Eski Camii
 2. Seydi Köyü Hacı Murad-ı Veli Camii
 3. Akbulut Köyü Camii

ÇERKEŞ'İN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Çerkeş'in Konumu, Çankırı
 1. Ören Köyü Camii
 2. Afşar Köyü Camii
 3. Afşar Köyü İnceöz Mahallesi Camii

BAYRAMÖREN'İN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Bayramören'in Konumu, Çankırı
 1. Dalkoz Köyü Aşağı Mahalle Camii
 2. Akgüney Köyü Camii
 3. Akseki Köyü Camii

ÇANKIRI'NIN ATKARACALAR İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çankırı İlçeler Haritası ve Atkaracalar'ın Konumu.
 1. Ahmet Ceceli Camii
 2. Aymazlar Petrol Mescidi
 3. Feyzullah Camii

ATKARACALAR'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, ÇANKIRI


Atkaracalar'ın Konumu, Çankırı
 1. Budakpınar Köyü Camii
 2. Çardaklı Beldesi Bozkuş Mahallesi Camii
 3. Çardaklı Kasabası Nevzat Ayaz Mahallesi Fatih Camii

25 Eylül 2019 Çarşamba

18 Eylül 2019 Çarşamba

Hacı Hasan Camii, Yenice, Çanakkale

 Hacı Hasan Camii, Yenice, Çanakkale

Çarşı (Merkez) Camii, Yenice, Çanakkale


Çarşı (Merkez) Camii, Yenice, Çanakkale

Eski Yenice Camii, Yenice, Çanakkale

Eski Yenice Camii, Yenice, Çanakkale
ÇANAKKALE'NİN YENİCE İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çanakkale İlçeler Haritası ve  Yenice İlçesinin Konumu
 1. Çarşı (Merkez) Camii
 2. Eski Yenice Camii
 3. Hacı Hasan Camii

Şehitler Camii, Gökçeada, Çanakkale

 Şehitler Camii, Gökçeada, Çanakkale

Fatih Camii, Gökçeada, Çanakkale

 Fatih Camii, Gökçeada, Çanakkale

Merkez Camii, Gökçeada, Çanakkale

Merkez Camii, Gökçeada, Çanakkale

Uğurlu Köyü Camii, Gökçeada, Çanakkale

 Uğurlu Köyü Camii, Gökçeada, Çanakkale

Şirinköy Camii, Gökçeada, Çanakkale

Şirinköy Camii, Gökçeada, Çanakkale

Dereköy Şahinkaya Camii, Gökçeada, Çanakkale

 Dereköy Şahinkaya Camii, Gökçeada, Çanakkale

ÇANAKKALE'NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çanakkale İlçeler Haritası ve Gökçeada İlçesinin Konumu
 1. Dereköy Şahinkaya Camii
 2. Fatih Camii
 3. Merkez Camii

14 Eylül 2019 Cumartesi

Seyit Onbaşı Camii, Eceabat, Çanakkale

Seyit Onbaşı Camii, Eceabat, Çanakkale

Necip Paşa Camii, Eceabat, Çanakkale

 Necip Paşa Camii, Eceabat, Çanakkale

57.Alay Camii, Eceabat, Çanakkale

 57.Alay Camii, Eceabat, Çanakkale

Merkez Camii, Eceabat, Çanakkale

 Merkez Camii, Eceabat, Çanakkale

Cahidi Sultan Camii, Eceabat, Çanakkale

 Cahidi Sultan Camii, Eceabat, Çanakkale

Tabip Hasan Paşa Camii, Eceabat, Çanakkale

 Tabip Hasan Paşa Camii, Eceabat, Çanakkale

Şehitler Camii, Eceabat, Çanakkale

Şehitler Camii, Eceabat, Çanakkale

Bigali Köyü Camii, Eceabat, Çanakkale

Bigali Köyü Camii, Eceabat, Çanakkale

ÇANAKKALE'NİN ECEABAT İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çanakkale İlçeler Haritası ve  Eceabat'ın Konumu
 1. 57.Alay Camii
 2. Bigali Köyü Camii
 3. Cahidi Sultan Camii

12 Eylül 2019 Perşembe

Emir Sultan Camii, Çan, Çanakkale

Emir Sultan Camii, Çan, Çanakkale

Çarşı Camii, Çan, Çanakkale

Çarşı Camii, Çan, Çanakkkale

Akşemseddin Camii, Çan, Çanakkale

Akşemseddin Camii, Çan, Çanakkkale

Adnan Cahit Demirci Camii, Çan, Çanakkale

 Adnan Cahit Demirci Camii, Çan, Çanakkkale

Şuayb Camii, Çan, Çanakkale

Şuayb Camii, Çan, Çanakkkale75. Yıl Yunus Emre Camii, Çan, Çanakkale

 75. Yıl Yunus Emre Camii, Çan, Çanakkale

H. Fatma Bodur Valide Camii, Çan, Çanakkale

H. Fatma Bodur Valide Camii, Çan, Çanakkkale

Karşıyaka Camii, Çan, Çanakkale

Karşıyaka Camii, Çan, Çanakkkale


Fatih Camii, Çan, Çanakkale

Fatih Camii, Çan, Çanakkale

Erenler Camii, Çan, Çanakkale

Erenler Camii, Çan, ÇanakkaleHurmaköy Camii, Çan, Çanakkale

Hurmaköy Camii, Çan, ÇanakkaleÇANAKKALE'NİN ÇAN İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çanakkale İlçeler Haritası ve Çan İlçesinin Konumu
 1. 75.Yıl Yunus Emre Camii
 2. Adnan Cahid Demirci Camii
 3. Akşemseddin Camii

Çan Yolu Camii, Bayramiç, Çanakkale

 Çan Yolu Camii, Bayramiç, Çanakkale

Çarşı Camii, Bayramiç, Çanakkale

Çarşı Camii, Bayramiç, Çanakkale