5 Ekim 2019 Cumartesi

Dumanlı Köyü Camii, Kurşunlu, Çankırı

Dumanlı Köyü Camii, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi'ne bağlı Dumanlı Beldesi’nde bulunmaktadır.
Cami, minaresindeki kitabeye göre XVIII.yüzyılda Şaban Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Batıda bulunan giriş kapısında, iç alınlığındaki kitabeden de Sultan Abdülmecid adına Çerkeş Kadısı Tosyalızade Ali Vefa Efendi 1897 yılında bu camiyi tadilattan geçirmiştir.

Cami kare planlı olup, üzeri bağdadi ahşap bir kubbe ile örtülmüştür.
İbadet mekanına doğu ve batı cephelerindeki iki ayrı kapıdan girilmektedir.
Duvarları kesme taştan yapılmıştır.
Kıble yönündeki bir  madalyon içerisinde de Abdülmecid’in bir tuğrası görülmektedir.
Cami içersisindeki kalem işlerini XIX.yüzyılda Tosyalı Ali Usta yapmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder