5 Ekim 2019 Cumartesi

Taş Mescid (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi), Çankırı

Taş Mescid (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi), Çankırı Merkez'de bulunmaktadır.
Çankırı’da Selçuklu Devri’nden kalma en önemli eserdir.
İki ayrı binadan oluşan eserin şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu I. Alaadddin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından Miladi 1235 yılında yaptırılmıştır.
Şifahaneye 1242 yılında bir de Dârulhadis kısmı ilave edilmiştir.
Eserin plastik sanatlar bakımından önemi ise, üzerinde yer alan iki adet figürlü parçadan meydana gelmektedir. 
Bunlardan biri yayınlara devamlı mevzu olmuş ve üzerinde durulmuştur.
100×25 cm ebatlarındaki bu kabartmanın hususiyeti, gövdeleri birbirine dolanan iki ejder (yılan) motifidir. 
Ejderlerin başları birbirine karşılıklı gelecek şekilde biçimlendirilmiştir.
Günümüzde “Tıp Sembolü” olarak kullanılan kabartmanın orjinali kaybolmuş olup aslına uygun olarak yaptırılan yenisi yerine konulmuştur.
Halk arasında su içen yılan olarak da isimlendirilen ikinci parça diğerinin aksine alçak kabartma şeklinde olmayıp başlı başına bir heykel görünümündedir.
Darulhadis’te kullanılan gözenekli taştan yapılmış olan parça kupa şeklinde olup gövdesine bir yılan sarılmakta ve üst kısmında uzantı yaparak sonuçlanmaktadır.
Bu motif ise günümüzde “Eczacılık Sembolü” olarak kullanılmakta ve halen Çankırı Müzesi’nde sergilenmektedir.
Taş Mescid, yakın devre kadar Mevlevihane olarak da kullanılmıştır .

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder