7 Ekim 2019 Pazartesi

Seydiköy Hacı Murad-ı Veli Camii, Eldivan, Çankırı

Hacı Murad-ı Veli Camii, Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Seydiköy’de bulunmaktadır.
Caminin ve yanındaki türbenin ne zaman yapıldıkları kitabeleri olmadığından bilinmemektedir.
Hacı Murad-ı Veli’nin 1207 tarihinde öldüğü dikkate alınacak olunursa, türbenin daha önceki bir tarihte yapılan camiye eklendiği tahmin edilmektedir.
Cami dikdörtgen planlı olup, ahşap tavanlıdır.
Türbe ile birlikte üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Moloz taştan yapılmış olan caminin kuzeybatı köşesinde tuğladan sekiz sıra kirpi saçaklı pahın orijinal olduğu zannedilmektedir.
Cami muhtelif tadilatlar geçirmiş olup, orijinalliğinden oldukça uzaklaşmıştır.
Bu münasebetle de mimari yönden herhangi bir hususiyet taşımamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder