30 Nisan 2010 Cuma

Malanga Camii, Endonezya

Hidayetullah Camii, Jakarta, Endonezya

İmam Camii'nin Fotoğrafları, İsfahan, İran

İmam Camii, İsfahan, İran

Gazi Kasım Paşa Camii, Peç, Macaristan

Gazi Kasım Paşa Camii, Peç, Macaristan
Bu Cami, Macaristan'ın Peç (Macarca Pécs) şehrindedir. 
Gazi Kasım Paşa Camii, şimdilik Katolik kilisesi olarak kullanılmaktadır. 

Birleşik Arap Emirliklerinde Bir Cami

Birleşik Arap Emirliklerinde Bir CamiBangladeş'te Bir Cami


28 Nisan 2010 Çarşamba

Djenne Ulu Camii, Mali.Djenne Ulu Camii, Mali
 
·  Design

MALİ’DEKİ DİĞER CAMİLER (Mali)
 

Umman Camii

Umman Camii  

27 Nisan 2010 Salı

Toktemur Mescidi (Merkez)

Şanlıurfa il merkezi, Gölbaşı Mahallesi ile Aharbaşı Çarşısı yakınında bulunan bu mescidin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir.

Kareye yakın dikdörtgen planlı olan mescit, kesme taştan yapılmıştır. İbadet mekânının üzeri kubbe ile örtülüdür. Şanlıurfa Valiliği çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları sırasında 1990–1995 yıllarında onarılmıştır.

Eski Ömeriye Camii (Merkez)

Şanlıurfa Kazancı pazarı Mevkii’nde bulunan bu caminin yapım kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Cami üzerindeki kitabeler onarım kitabeleridir. Son cemaat yerinin doğu duvarında h.701 (1301) tarihli onarım kitabesine dayanılarak caminin XII.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Şanlıurfa’nın en eski camilerinden biri olan bu cami dikdörtgen planlı ve kesme taştan yapılmıştır. İbadet mekânının üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Bunun dışında kalan alanlar çapraz tonozludur. Kubbe ve tonozlar duvarlarda ve köşelerdeki yarım sütunlar üzerine oturtulmuştur. Mihrap niş şeklindedir. Minber taştan olup, Şanlıurfa’da sık rastlanılan balkon şeklindeki minberlerin bir örneğidir. Bu minber duvarlardaki yarım sütunlar üzerine oturtulmuştur.

25 Nisan 2010 Pazar

Bayındır Köyü Camii, Orta, Çankırı

Çankırı Orta ilçesinin Bayındır Köyü’nde bulunan camiyi, 1889 yılında Ortaköylü Mustafa Usta yaptırmıştır.

Kare planlı caminin üzeri yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuş bir çatı ile örtülüdür. Caminin ikinci katında bulunan kadınlar mahfiline ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Buradaki galeri camiyi çepeçevre kuşatmaktadır. Cami mimari yönden herhangi bir özellik göstermemektedir.

ÇANKIRI'DAKİ DİĞER CAMİLER

24 Nisan 2010 Cumartesi

Bahçelievler Camii, Çorum

Bahçelievler Camii, Çorum İl Merkezinde bulunmaktadır.
1962 yılında yeniden yapılmıştır, 1967 de de Esnaf Evleri Camii yapılmıştır.

Battal Cami, Çorum

Battal Cami, Çorum il merkezinde Mecitözü caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Cami 1916 (H. 1335) yılında tadilat görmüştür.
Kitabesi yoktur.

Kellegöz Camii, Çorum

Kellegöz Camii, Çorum il merkezinde Milönü Caddesi Kale Sokağında bulunmaktadır.
Caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Tadilat tarihi olarak 1908 (H: .1326) yılı okunmaktadır.

Veli Paşa Camii, Çorum

Veli Paşa Camii, Çorum il merkezinde Veli Paşa sokağında yer almaktadır.
Çorum' da Defterdar bulunan Abdülbaki tarafından 1865 (H.1282) yılında yaptırılmıştır.
Kapıcıbaşı Veli Ağa tarafından onarımı tamiratı yapılmıştır.

Sancaktar Camii, Çorum

Sancaktar Camii, Çorum İl Merkezinde Mecitözü yolu üzerinde Celep aralığı başlangıcında yer almaktadır.
1595 yılında ilk defa mescit olarak yapı1mış, 1889 yılında tadilat görmüştür.

Tepecik Camii, Çorum

1595 yılında Tepecik mahallesinde bu cami halk tarafından yapılmıştır. Kitabesi yoktur.

Han Camii ( Gülabibey Cami, Ömer Neftçi Cami )

Çorum Beylerinden Gülabibey tarafından yapılan bu cami Gülabibey Mahallesindedir. 1579 (H. 987) yılında onarım gördüğü gibi son yıllarda da onarım görmüştür. Üç isimle anılmaktadır.

Ümit Halife Camii, Çorum

Ümit Halife Camii, Çorum'da Pazar sokağında bulunmaktadır.
Battal Oğulları evine bitişik olan bu cami, 1595 (H. 1004) yılında bir mescid halinde yapılmıştır.
Bu mescid, 1964 yılında onarılmış ve büyütülmüştür.

Devhane Camii, Çorum

Devhane Camii, Çorum İl Merkezinde yer almktadır.
Kerpiç ve ahşap olan bu caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Yıkılarak yerine bu günkü cami yapılmıştır.

İsa Halife Camii, Çorum

İsa Halife Camii, Çorum il merkezinde Çöplü mahallesinde bulunmaktadır.
1595 (H. 1004) yılında İsa Halife adındaki şahıs tarafından yapılan bu cami 1963 yılında yıkılmış, halk ve devlet katkısıyla yeniden yapılmıştır.

Abdibey Camii, Çorum

Abdibey Camii, Çorum İl Merkezinde bulunmaktadır.
1647 yılında, Mustafa Paşa Oğlu Abdullah Bey tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi yoktur.

Azap Ahmet Camii, Çorum

Azap Ahmet Camii, Çorum İl Merkezinde Azap Ahmet Sokağında bulunmaktadır.
Çok eskiden yapılmış olan bu cami halk tarafından tamir edilmiş ise de zamanla yıkılmıştır.

Karakeçili Camii, Çorum

Karakeçili Camii, Çorum İl Merkezinde Üçdutlar Mahallesi Karakeçili Sokağında yer almaktadır.
1595 yılında (H.1004) inşa edilmiştir.
1958 yılında halkın yardımlarıyla bugünkü haline getirilmiştir.

Selimiye Camii, Çorum

Selimiye Camii, Çorum İl Merkezinde Osmancık Caddesi Akpınar Sokağında Çomar Çayına yakın bir yerde bulunmktadır.
Cami, 1898 (H. 1316) yılında halkın yardımlarıyla yapılmıştır.

Emir Ahmet Camii, Çorum

Emir Ahmet Camii, Çorum il merkezinde Emir Ahmet Sokağında yer almaktadır.
Emir Ahmet tarafından 1595 yılında mescid olarak yaptırılmıştır.

İnayetullah Camii, Çorum

Bu cami 1900 (H. 1318) yılında halk eliyle yapılmıştır.
Kitabesi yoktur.

Ulu Camii, Pasinler, Erzurum

Ulu Camii, Erzurum'un Pasinler İlçesinde bulunmaktadır.
Camiyi Sancak Beyi Kasım bey 1554’de yaptırmıştır.
Cami l835 yılında tadilattan geçirilmiş, bu sebeple orijinal üslubundan uzaklaşmıştır.

Süleyman Han Camii, Pasinler, Erzurum

Süleyman Han Camii, Erzurum'un Pasinler İlçesinde bulunmaktadır.
Pasinler Kalesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında onarılırken bu camide yapılmıştır.
Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Sivaslı Camii, Pasinler, Erzurum

Sivaslı Camii, Erzurum'un Pasinler İlçesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesinden Sivaslı İbrahim Efendi tarafından l388 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Dikdörtgen planlı moloz taştan yapılan caminin üzeri toprak damla örtülüdür.

Arslan Paşa Camii, Oltu, Erzurum

Arslan Paşa Camii, Erzurum'un Oltu ilçesinde, ilçe merkezindeki Oltu çarşısının kenarında bulunmaktadır.
Camiyi, kitabesinden öğrenildiğine göre Arslan Paşa 1664-1665 yıllarında yaptırmıştır.

Ulu (Alaaddin) Camii, Hınıs, Erzurum

 Ulu Cami, Hınıs, Erzurum
Erzurum, Hınıs ilçesi Bahçe Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami vakıf kayıtlarına göre Muş Beylerinden Alaeddin Bey tarafından 1734’de yapılmıştır.

Topal Çavuş Camii, Aşkale, Erzurum

Topal Çavuş Camii, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Topal Çavuş Köyünde bulunmaktadır.
Caminin kitabesinden öğrenildiğine göre Ali Ağa oğlu Hacı Halil tarafından 1589-1590 tarihinde yaptırılmıştır.

Cennetzâde Camii, Yakutiye, Erzurum

Cennetzâde Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Aşağı Yonca Mahallesinde yer almaktadır.
Cami, Erzurumlu İsmail Efendi tarafından l785-l786 yılında yaptırılmıştır.
Cami kesme taştan kare planlı ve tek kubbelidir.

Esat Paşa Camii, Yakutiye, Erzurum

Esat Paşa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, Erzurum Kalesi ile saat Kulesi arasında bulunmaktadır.
Cami, şehre hakim yüksek bir tepe üzerindedir.

Şeyhler Camii, Yakutiye, Erzurum

Şeyhler Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Şeyhler Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Erzurum Müftüsü Habip Mehmet tarafından 1767 yılında yaptırılmış, 1950 yılında da onarılmıştır.
Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmış, üzerini sekizgen kasnağa oturan bir kubbe örtmüştür.

Kurşunlu (Feyziye, Şeyhülislâm) Camii, Yakutiye, Erzurum

Kurşunlu (Feyziye, Şeyhülislâm) Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, Feyzullah Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesinden öğrenildiğine göre; Şeyhülislâm Feyzullah Efendi tarafından 1700-1701 tarihinde yaptırılmıştır.

Kasımpaşa Camii, Yakutiye, Erzurum

Kasımpaşa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, Gürcü Kapı ile Tahtacılar Caddesi arasında bulunmaktadır.
Caminin kitabesinden öğrenildiğine göre; Erzurum Valisi Cerrah Kasımpaşa tarafından 1667 yılında yaptırılmıştır.

İbrahim Paşa Camii, Yakutiye, Erzurum

İbrahim Paşa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, İbrahim Paşa Mahallesi’nde Yeni Kapı Caddesi’nde ve Hükümet Binası’nın güneyinde bulunmaktadır.

Gümrük Camii, Yakutiye, Erzurum

Gümrük Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, Kongre Meydanı’nda Mahallebaşı’na giden yol üzerinde bulunmaktadır.
Gümrük Camiini kitabesinden öğrenildiğine göre, Derviş Hacı Bektaşoğlu Derviş Hacı İbrahim yaptırmıştır.

Derviş Ağa Camii, Yakutiye, Erzurum

Derviş Ağa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Tahtacılar Caddesi, Derviş Ağa Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, 1717 yılında Hacı  Derviş İbrahim Ağa tarafından 1736 yılında yaptırılmıştır.

Ayaz Paşa Camii, Yakutiye, Erzurum

Ayaz Paşa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Ayaz Paşa Mahallesi’nde Gürcü Kapı’nın güneyinde yer almaktadır.
Cami, Erzurum Valisi Ayaz Paşa 1558 yılında yaptırılmıştır.

Ali Ağa (Gürcü Kapısı) Camii, Yakutiye, Erzurum

Ali Ağa (Gürcü Kapısı) Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, Gürcü Kapısı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin XVII.asrın başında Yeniçeri Başı Zahreci Ali Ağa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.
Caminin yalnızca 1859 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır.

Murat Paşa Camii, Yakutiye, Erzurum

Murat Paşa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Murat Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Sultan II.Selim zamanında Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Erzurum Beylerbeyi iken, 1573 yılında yaptırmıştır.

Ömeriye Camii, Şahinbey, Gaziantep

ömeriye camii
Gaziantep'in Düğmeci Mahallesinde bulunan bu tarihi cami Gaziantep'in en eski camisidir.
607 hicri (1210 miladi) yılında tamir geçirdiği kayıtlarda yazmaktadır.
Caminin kimin tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemektedir.

Tahtani (Tahtalı) Camii, Şahinbey, Gaziantep

Tahtani Camii
Gaziantep Kalesi’nin yanında Şekeroğlu Mahallesi Uzun Çarşı caddesi üzerindedir. Caminin yaptıranı ve yapıldığı tarih hakkında kesin bilgilere rastlanmamıştır.
Ancak Miladi 1557 tarihli bir belgede adından söz edilmektedir.

Kozanlı Camii, Şahinbey, Gaziantep

Kozanlı CamiiKozanlı Mahallesi Kozanlı sokakta bulunmaktadır.H.1065(M.1647) ve 1057(M.1654) tarihli Şeri Mahkeme Sicillerinde mescit olarak geçmektedir. Kozanlıdaki mabedin H.1088 tarihli Şeri Mahkeme Sicilleri kaydında Üstat Ali Bey’in yaptırdığı cami olarak geçmektedir.

22 Nisan 2010 Perşembe

Mir Abdal (Abdaliye Medresesi) Camii, Cizre, Şırnak

Mir Abdal (Abdaliye Medresesi) Camii, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sur duvarları üzerinde bulunmaktadır.
Cami, Cizre Beyi Emir Abdullah İbn Abdullah İbn Seyfeddin Boti tarafından 1437 yılında yapılmıştır.
Cami siyah bazalt taşından yapılmış, kareye yakın dikdörtgen planlıdır.

Nuh Peygamber Camii, Cizre, Şırnak

Şırnak ili Cizre ilçesinde bulunan bu caminin yapım tarihi bilinmemektedir. Caminin bulunduğu yerde daha önce bir kilisenin olduğu kaynaklarda belirtilmiştir.

Ulu Cami, Cizre, Şırnak


Şırnak ili Cizre ilçesinde bulunan bu cami Hz.Ömer döneminde, 639 yılında eski bir kiliseden camiye çevrilmiştir. Abbasi döneminde onarılmıştır. 
Cizre emiri Baz Şah’ın oğlu Emir Ali Sencer tarafından da 1160 yılında bir kez daha onarılmıştır. Bu arada kesme taştan dikdörtgen kaide üzerine yuvarlak gövdeli minaresi de 1156 yılında yapılmıştır.

21 Nisan 2010 Çarşamba

Envarü'l Hamid Camii, Osmaniye

Envarü'l Hamîd Camii, Osmaniye
Envarü'l Hamid Camii, Osmaniye şehir merkezinde yer almaktadır.
1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı BİCİK Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Tarihi bir camidir.

Ala Camii, Kadirli, Osmaniye

Ala Camii, Kadirli, Osmaniye
Osmaniye ili Kadirli ilçesinde bulunan bu cami, bir Roma mabedi üzerinde ve onun duvarlarından yararlanılarak yapılmıştır. 
Bizans döneminde bu mabet bazilika olarak kullanılmıştır. 

20 Nisan 2010 Salı

Halil’ür Rahman Camii
Şanlıurfa il merkezi Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan Halil’ür Rahman Camisi minaresinin batı ve kuzey yönündeki kitabelerden öğrenildiğine göre; Selahattin Eyyubi’nin yeğeni El Melik’ül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından h608 (1211-1212) yılında yaptırılmıştır Bazı kaynaklarda da bu caminin Abbasi halifelerinden Me’mun tarafından yaptırıldığı ileri sürülmüş ancak, bunu belirten bir belgeye rastlanmamıştır Bazı iddialara göre de bu caminin bulunduğu yerde eski bir kilise vardı Bu kilise, 504 yılında Urbisyus’un maddi yardımları ile Monofistler asına Meryem Ana Kilisesi olarak yapılmıştır

Hıdrü'l Ahdar (Cumhuriyet) Camii, Siirt

Hıdrü'l Ahdar (Cumhuriyet) Camii, Siirt'in şehir merkezinde yer almaktadır.
Caminin ilk ismi, Yeşilin Yeşili manasına gelen Hıdrü'l Ahdar (Hudûru'l Ahdar) idi. 
Siirt’teki camilerin en eskilerinden biridir.
Caminin XII.yüzyılın bidayetinde (başlarında) inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Ulu Camii, Siirt

Ulu Camii, Siirt
Ulu Camii, Siirt'in şehir merkezinde yer almaktadır.
Minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmıştır. 
Siirt Tarihi isimli eserde Irak Selçuklularından olan Mugiziddin Mahmut’un ismi belirtilmektedir. 
Buna istinaden caminin Büyük Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır. 

Mardin'deki Bazı Camiler ve Medreseler

  1. Kasımiye Medresesi
  2. Melikşah Ulu Camii (Cami-i Kebir- Merkez Ulucami Mahallesindedir)
  3. Zinciriye Medresesi

19 Nisan 2010 Pazartesi

Pir Ahmed Mosque, Karaman


img149/378/pirahmetwy4.jpg
Pir Ahmed Mosque, Karaman
The mosque in the centre of Karaman,behind the Karaman Castle.
It was made by Pir Ahmet in 1547 during Ottoman period. 

Karapınar Camii, Odunpazarı, Eskişehir

  Karapınar Camii, Odunpazarı, Eskişehir

Kocatepe Camii, Odunpazarı, Eskişehir

  Kocatepe Camii, Odunpazarı, Eskişehir
Kocatepe Camii, Eskişehir'in Merkez Odunpazarı ilçesinde Çankaya Mahallesinde bulunmaktadır.
İki şerefeli bir minaresi mevcuttur.

KİLİS İL MERKEZİNDEKİ CAMİLERİN İSİM VE YAPILIŞ TARİHLERİ

KİLİS İL MERKEZİNDEKİ CAMİLERİN İSİM VE YAPILIŞ TARİHLERİ
(48 CAMİİ)
CAMİİ İSMİ YAPILIŞ TARİHİ İBADETE AÇILIŞ TARİHİ
Muradiye Camii 1973 1973
Şıhhıdır Camii 1569 1569
İmam-ı Azam Camii 1987 1988
Çalık Camii H.1094 1682
Hacıyusuf Camii 1959 1959
Katrancı Camii H.1070 M.1649 1962
Selma Solmaz Camii 1988 1988
Ulu Camii H.740 M.1339 1388
Murtaza Camii 1666 1666
Şakiratik Camii 1952 1952
Hasanattar Camii T. 1860 1860
Tutluk Camii 1986 1987
Oylum Camii 1948 1948
Çekmeceli Camii 1195 (1781) -----
Hindioğlu Camii 1244 1244
H.M. Cümbüş Camii 1978 1978
Akcurun Camii 1580 1580
500 Evler Camii 1963 1963
Çirazoğlu Camii 1956 1957
Şıhlar Camii 1066 (1655) ------
Şurahbil Camii 1580 1580
Şeyh M.Bedevi Camii
Mevlevihane Mescidi 1535 ------
Yavuz Sultan Selim Camii 1989 1992
Özbek Camii 17.Yüzyıl sonu 1689
Muallak Camii 1563 M ------
Cüneyne Camii 1626 1626
Ferahiye Camii 1963 1963
Kesikminare Camii 1033 ------
Nurettin Acembaba Camii 1995 1995
H. Salih Sağıroğlu Camii 1994 1994
Pirlioğlu Camii 1654 1654
Tabakhane Camii 1545 1545
Karakadı Camii 16. Yüzyıl ortaları -------
Musalla Camii 1987 1987
Mezarlık Camii 1995 1995
Tekye Camii 961 (1553) ------
Öncüpınar Camii 1993 1994
Fatih Camii 1994 1994
Bilal-i Habeş Camii 1990 1990
Şeyh M.Mansur Camii Belirsiz 2004
Şıhahmat Camii 1041 1945
Körimam Camii 1240 1240
İhlas Camii 1983 1983
Türkler Camii 1705 1705
Beşevler Camii 1975 1980
K.Sanayi Sitesi Camii 2004 2004
Zeytinli Camii 1975 1977


KİLİS'TEKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Mamuriye Kalesi Camii, Anamur, Mersin

Mamuriye Kale Camii, Mersin'in Anamur ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi bilinmemektedir.
Büyük bir ihtimalle XVI.yüzyılda yapılmıştır.

18 Nisan 2010 Pazar

Mescidli Köyü Camii, Gümüşhane

Mescidli Köyü Camii, Gümüşhane'ye bağlı Mescidli Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, 1908 yılında inşa edilmiştir.
Kitabesi bulunmadığından banisi bilinmemektedir.
Köy halkı tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Ağa Camii, Şahinbey, Gaziantep

 Ağa Camii, Gaziantep
Ağa Camii, Gaziantep'in Merkez Şahinbey İlçesi Şehreküstü semtinde, Suyabatmaz Mahallesi, Şehitler Caddesi'nde bulunmaktadır.
Cami, Tunuslu Antep Kaymakamı Ferruh Ağa tarafından 1554 - 1559 tarihlerinde yaptırılmıştır. 

Caferiye Camii, Yakutiye, Erzurum

Caferiye Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Erzurum Maliye Memurlarından Ebubekir oğlu Hacı Cafer yaptırmıştır. 
Giriş kapısı üzerindeki beş satırlık Arapça mermer kitabesinden 1645 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Boyahane Camii, Yakutiye, Erzurum

Boyahane Camii, Erzurum'un MErkez Yakutiye İlçesi Boyahane Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, Yakutiye Medresesi’nin kuzeyindedir.

15 Nisan 2010 Perşembe

Edirne'deki Muradiye Camii'nin Mevlevihane Geçmişi

Sultan II.Murad rüyasında Hz.Mevlânâ'yı görür ve Hz.Mevlânâ ondan bir Mevlevihane yaptırmasını ister.
İşte Muradiye Cami böylelikle bir Mevlevihane olarak yapılır(1426).

Eski (Cami-i Atik, Ulu Camii) Cami'nin Tarihçesi, Edirne

Eski (Cami-i Atik, Ulu Camii) Cami, Edirne
Eski Cami, Edirne il merkezinde, Babunî Mahallesinde Selimiye Camii ile Bedesten arasında kalan dört yol kavşağında bulunmaktadır.
Edirne'de Osmanlılar'dan günümüze ulaşmış ilk ve en eski abidevî eserdir.

Selimiye Camii İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

  Selimiye Camii, Edirne
Halk arasında Edirne'deki Selimiye Camii'ni yüceltme arzusundan kaynaklanan efsanelerin bazıları zamanla inanç haline dönüşmüştür.
Bunda bazı Yazı ve yazarların payı olduğu da söylenebilir.
Bilimsel anlamda doğrulanmayan veya büsbütün yanlış olduğu ortaya konulan efsane ve inanışlar için şu örnekler verilebilir:

Mesudiye Medresesi, Sur, Diyarbakır

Mesudiye Medresesi, Sur, Diyarbakır
Ulu Camii'nin kuzeyinde ve cami­i'ye bitişiktir.
1198 yılında Artuklu Melikül Mesut Kutbudin Ebu Muzaffer Sokman zamanında inşaasına başlandığı üzerindeki ki­tabeden anlaşılmaktadır.

Eskipazaryeri Camii, Çal, Denizli

Eskipazaryeri Camii, Denizli'nin Çal ilçesinin Bekili Bucağı dışında yol üzerinde bulunmaktadır.
Cami, Osmanlı devrinde yapılmıştır.
Kitabesi bulunmadığından ve kaynaklarda da ismi geçmediğinden inşa tarihi öğrenilememiştir.

Boğaziçi Camii, Baklan, Denizli

Boğaziçi Camii, Denizli'nin Baklan İlçesine bağlı Boğaziçi Kasabasındadır.
Selçuklu Devrinde yapılmıştır.
Ağaç direkli camilerdendir.

Sultan II.Murad Camii, Honaz, Denizli

Sultan II.Murad Camii, Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber yapı üslubundan ve Sultan II.Murad’ın yaptırmış olmasından dolayı XV.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dedeköy Camii, Çivril, Denizli

Dedeköy Camii, Çivril, Denizli
Dedeköy Camii, Denizli'nin Çivril ilçesi Emirhisar’da bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından banisinin ismi ile yapım tarihi bilinmemektedir.
Cami 12,00x12.00 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri sekizgen bir kasnağın taşıdığı tek kubbe ile örtülüdür.

Savranşah Camii, Çivril, Denizli


Savran Camii, Çivril, Denizli
Savranşah Camii, Denizli'nin Çivril ilçesinde, Savranşah Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre l882’de Ömer Ağa isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır.
Kaba yontma taştan yapılmış olan caminin ahşap sütunlarla üç bölüme ayrılan ibadet mekanı kare planlıdır.

14 Nisan 2010 Çarşamba

Ulu (Murâd-ı Râbi') Cami'nin Tarihçesi, Çorum

Ulu (Murâd-ı Râbi') Cami, Çorum
Ulu Cami, Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde Osmancık Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Çorum'un en büyük camisidir.

Tarihçesi

Mirahor Camii, Çankırı

Mirahor Camii, Çankırı Merkez Karatekin Mahallesi’nde bulunmakttadır.
1797 yılında Tüfekçibaşı İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Hacı Beğiye Mescidi, Bitlis

Hacı Beğiye Mescidi, Bitlis merkezinde, Bitlis Deresinin doğusunda bulunmaktadır.
Mescidin kitabesinden öğrenildiğine göre İbrahim oğlu Emir Mehmet tarafından l444’de yaptırılmıştır. 
Ancak zaman zaman yapılan tadilatlar münasebetiyle cami ile birlikte medresesi orijinalliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Taş Camii, Bitlis

Taş Camii, Bitlis'te şehir merkezinde Hükümet konağına çıkan yolun üzerinde, Taş Cami Mahallesi’nde  yer almaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 

Kureyşi Camii, Bitlis

Kureyşi Camii, Bitlis'in Zeydan Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber tavan örtüsünün sivri tonozlu oluşu caminin XII.yüzyılda Selçuklular döneminde yapıldığına işaret etmektedir. 
Halk arasında yaygın bir söylentiye göre Arabistan’daki Kureyşi kabilesinden bir kişi Bitlis’e gelip yerleşmiş ve bu camiyi yaptırmıştır. 
Bu yüzden de camiye Kureyşi Camii ismi yakıştırılmıştır.

Ulu Camii, Bitlis

 Ulu Camii, Bitlis
Ulu Camii, Bitlis'in merkezinde, Bitlis Deresi kıyısında yer almaktadr.
Cami, küfi yazılı kitabesinden öğrenildiğine göre Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e bağlı Mervanoğullarından Ebu'l Muzaffer Muhammed tarafından 1153 yılında yaptırılmıştır. 
Cami bir çok kez tadilat geçirmiştir.

Orhan Gazi Camii, Bilecik

Bilecik Orhan Gazi Camii
Orhan Gazi Camii ; Bilecik'te bulunan ve Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılmış camiidir.
1392 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi mabet Bilecik Orhan Gazi Camii kubbesi kurşunla kaplı olduğundan Bilecik Orhan Gazi Camii halk arasında "Kurşunlu Camii" olarak da bilinmektedir.

Kocatepe Camii, Çankaya, Ankara.

 Kocatepe Mosque Ankara.jpg


Kocatepe Camii Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan cami.

Kocatepe Camii için ilk önce Mimar Vedat Dalokay'ın hazırladığı proje kabul edilmiş ve bu projeye göre caminin temeli atılmış fakat daha sonra bu projeden vazgeçilmiştir.

1967 yılında Hüsrev Tayla ve Fatin Uluengin'in çizdiği projeye göre temeli atılan Kocatepe Camiinin inşaatı çok uzun sürdü. 1981'de caminin inşaatını ve mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı. Bu tarihten sonra inşaat çalışmaları hızlanan Kocatepe Camii 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından ibadete açıldı.

4500 m² 'lik bir alan üzerinde inşa edilen caminin alt kısmında konferans salonu, kütüphane, otopark, ticarethane ve idari birimler bulunmaktadır.

Geleneksel mimariye bağlı kalınarak inşa edilen Kocatepe Camii'nin ana mekânı 4 fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbeden oluşur. Caminin 88 m uzunluğunda 4 minaresi vardır.
Minarelerin şerefelerine hem asansörle hem de merdivenle çıkılır. Camideki yazılar Hamit Aytaç ve Mahmut Öncü tarafından, konferans salonundaki yazılar ise Emin Barın tarafından yazılmıştır. Caminin halı desenleri Afyon Ulucamii'ndeki halı desenleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Caminin avizeleri, mihrabı, minberi, kapıları, çinileri ve mermerleri özel olarak tasarlanmış ve ince bir işçilikle yapılmıştır. İç tezyinatta Klasik Osmanlı Mimarisi örnek alınmış, malzeme olarak çini, mermer, sarı maden, altın varak ve özel boyalar kullanılmıştır.


Ünlü mimar Vedat Dalokay tarafından yapılan, son derece modern ve yenilikçi bir yapı olan ilk cami tasarımı geleneksel çevrelerce çok tepki toplayınca, daha geleneksel stilde olan (ve büyük ölçüde İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ni örnek alan) bugünkü yapı Hüsrev Tayla and M. Fatin Uluengin tarafından tasarlandı. Vedat Dalokay'ın tasarımı tamamlanabilmiş olsaydı, bugün Kocatepe'ye dünyanın en ünlü camilerinden biri olan ve yine Vedat Dalokay tarafından tasarlanan Pakistan'daki Şah Faysal Camii'ne benzer bir yapı inşa edilmiş olacaktı. Zira, söz konusu yapı Dalokay'ın Kocatepe Camii tasarımının değiştirilmiş bir örneğidir ve bugün modern İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Kocatepe Camii ile ilgili daha teferruatlı bilgi için tıklayınız...  

Maltepe Camii, Çankaya, Ankara

Maltepe Camii, Çankaya, Ankara
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır.
Mimar Recai Akçay tarafından tasarlanan camii, 1954-1959 yılları arasında inşa edildi.
Caminin yapımını 1950 yılında kurulan “Ankara Maltepe'de Bir Cami Yaptırma Derneği” üstlendi.
Dernek daha sonra “Ankara Maltepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği” adını almıştır.
Mimari açısından klasik Osmanlı camilerine benzeyen ve kesme taştan yapılan cami, tek kubbeli, iki minarelidir.

13 Nisan 2010 Salı

Ulukale Köyü Camii, Çemişgezek, Tunceli

Ulukale Köyü Camii, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelememiştir.
Bununla beraber eski kayıtlarda ve Prof. Dr. Metin Sözen’den öğrenildiğine göre, Diyarbakır’da valilik yapan Yusuf Paşa’nın vakfı olup, H.1208 (1793–1794) yılında yaptırılmıştır.

Akça (Fidi) Kasabası Silahtar Ömer Paşa Camii, Erbaa, Tokat

 Akça (Fidi) Kasabası Silahtar Ömer Paşa Camii, Erbaa, Tokat
Erbaa ilçesine bağlı Fidiköy'de bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii (17.yüzyıl son çeyreği)
Akça (Fidi) Kasabası Silahtar Ömer Paşa Camii, Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne bağlı Fidi (Akça) Kasabasında  yer almaktadır.
Caminin inşa kitabesi günümüze gelememiştir. 
Mimarî üslubundan XVIII.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Cami, Yozgat


Kitabesine göre 1788 yılında Çapanoğulları döneminde Cevahir (Cevheri) Ali Efendi tarafından Hacı Mehmet Ağa adına yaptırılmıştır. Cami kareye yakın dikdörtgen bir plan üzerine kurulmuş,düz ahşap tavanlıdır. Yapıyı çevreleyen sarı kesme taştan yapılmış avlu duvarı vardır. Caminin kuzeydoğusunda yapışık,kare kaide üzerine oturan,armudi iri topuklu,çokgen gövdeli,beyaz kesme taştan yapılmış minaresi,kemerli profillerle genişleyen şerefe ve kurşun kaplamalı külahı ilgi çekicidir. Mahfilin orta kısmı balkon gibi güneye doğru çıkıntı yapar. Revaklı bölümün içinde bir lahit yer alır.

Seyyid Bilal Hazretleri Türbesi, Sinop

Seyyid Bilal Hazretleri Türbesi, Sinop'ta bulunmaktadır.
Seçuklu Devri'nde yapılmıştır. 
Türbe Hz. Hüseyin soyundan ve Müslüman Arap Orduları komutanlarından Seyyid Bilal’in şehit olduğu yerde yapılmıştır.

12 Nisan 2010 Pazartesi

Türkkuyusu Camii, Bodrum, Muğla

Türkkuyusu Camii, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bulunmaktadır.
H.1181/M.1771 yılında halk tarafından inşa edilmiştir. 
Dikdörtgen planlı tarihi bir eserdir.

Tepecik Camii, Bodrum, Muğla

Tepecik Camii, Muğla'nın Bodrum İlçesi Tepecik Mahallesi’ndeki İç Limanı'nda Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Cami, Antik Çağlardan kalmış olan agoranın olduğu yere Tersaneci Mustafa Paşa’nın Kâhyası Hasan Ağa tarafından 1735 yılında yaptırılmıştır. 

Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii, Bodrum, Muğla

Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii, Muğla'nın Bodrum İlçesi İskele Meydanı’nda, Bodrum Kalesi’nin karşısında yer almaktadır.
Cami, Bodrum’a tersane yapmak üzere gelen Kızılhisarlı (şimdiki adı Denizli Serinhisar İlçesi) Mustafa Paşa tarafından 1723 yılında yaptırılmıştır. 

Sarıana Türbesi, Menteşe, Muğla

Sarıana Türbesi, Muğla'nın Merkez Menteşe İlçesinde Sarıana Mahallesinde, şehrin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Yanında yeni bir cami bulunmaktadır. 

İbrahim Ağa (Eski) Camii, Marmaris, Muğla

İbrahim Ağa (Eski) Camii, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kemeraltı Mahallesinde yer almaktadır.
Cami, İbrahim Ağa tarafından 1788/1789 yıllarında yaptırılmıştır.
Üzeri kiremitli çatı ile örtülmüştür.

MANİSA'DAKİ TÜRBELER

Manisa İlçeler Haritası
  1. Emre Sultan Türbesi
  2. Saruhan Bey Türbesi
  3. Süleyman Şah Türbesi 

11 Nisan 2010 Pazar

Hayme Ana Türbesi, Domaniç, Kütahya

Hayme Ana Türbesi, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunmaktadır.
Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi, Ertuğrul Gazi’nin annesidir.
Ertuğrul Gazi, Sürmeliçukur’dan Anadolu’ya geldiğinde kendisine Söğüt kışlak, Domaniç yaylak olarak verilmiştir.

Çinili Cami, Kütahya

Çinili Cami, Kütahya
Çinili Cami, Kütahya'da bulunmaktadır.
Caminin yaptırılmasında ve süslenmesinde ünlü sanatçı Ressam Ahmet YAKUPOĞLU’nun çok emeği vardır.
1973 yılı yapılmıştır.

10 Nisan 2010 Cumartesi

Hacı Hekim Camii, Bergama, İzmir

İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan bu cami yanındaki arasta ile birlikte Hacı Hekim tarafından 1513 yılında yaptırılmıştır. 
Değişik zamanlarda onarım gören cami, orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.
Kesme ve moloz taştan tuğla duvar örgülü cami kare planlıdır. 
Üzeri çatı ile örtülmüştür. 
İbadet mekânı iki kemerli nişlerle iki sıra halindeki pencereler ile aydınlatılmıştır. 
Mihrabı yuvarlak bir niş şeklinde olup, minberi ahşaptandır.
Caminin yanındaki minare taş kaide üzerine çift sıra tuğladan yuvarlak gövdeli olarak yapılmıştır. 
Minare tek şerefelidir.