30 Haziran 2021 Çarşamba

Ferhuniye Hacıkaymak Camii, Selçuklu, Konya

 Ferhuniye Hacıkaymak Camii, Selçuklu, Konya
Ferhuniye Hacıkaymak Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesinde Ferhuniye Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami, 1951 yılında inşa edilmiştir.
2013 yılında ise restorasyonu yapılmıştır.

Alsancak Camii, Meram, Konya

Alsancak Camii, Meram, KonyaCuma Mescidi'nin Tarihçesi, Medîne, Suûdî Arabistan

Cuma Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Cuma Mescidi, Suûdî Arabistan’ın Medîne Şehri’nde Hicret Yolu üzerinde bulunmaktadır.
Mescid-i Kubâ’nın 650 m kuzeyinde ve Mescid-i Nebevî’ye ise kuş uçuşu takrîben 2,5 km, mesafede bulunmaktadır.
Mimarı Mahmut Kirazoğlu dur.

29 Haziran 2021 Salı

Mevlânâ Camii, Gerede, Bolu

 Mevlânâ Camii, Gerede, Bolu

İbrahim Paşa Camii, Razgrad, Bulgaristan

İbrahim Paşa Camii, Razgrad, Bulgaristan
İbrahim Paşa Camii, Bulgaristan'ın Deliorman kesiminde Razgrad şehrinde yer almaktadır.
Balkanlarda Osmanlılar'a ait ayakta kalmış en büyük sanat eseridir. 
UNESCO kataloğunda kayıtlı olan cami, Balkanlar'daki üçüncü en büyük camidir.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Hamamı, Nevşehir

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Hamamı, Nevşehir
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Hamam, külliyenin kuzeyinde Cami-i Cedid Caddesi ile Belediye Caddesi’ni birleştiren yokuş üzerinde ve kervansarayın da karşısında yer almaktadır. 
Hamam kitabesi girişin sağ tarafında bulunan odanın penceresi üzerine yerleştirilmiştir. 

28 Haziran 2021 Pazartesi

SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Sinop İlçeler Haritası ve Türkeli'nin Konumu
 1. Akçabük Kayabaşı Köyü Ihlamurlu Camii
 2. Akçabük Köyü Camii
 3. Akçabük Köyü Demirci Mahallesi Camii

27 Haziran 2021 Pazar

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Meydan Evi, Hacıbektaş, Nevşehir

Hacı Bektaş Veli Külliyesi bünyesindeki Meydan Evi'ne, avlu revaklarının ortasındaki bir kapıdan girilmektedir.
Meydan Evi’nin giriş kapısının sövesinde 1367 tarihli Arapça bir kitabe bulunmaktadır. 
Bu kitabe külliyenin en eski tarihli kitabesidir. 

26 Haziran 2021 Cumartesi

Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi (Yedi Mescidler), Medîne, Suûdî Arabistan

Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi ve Hz.Ali, 
Hz.Ömer,  Hz.Fâtıma Mescidleri
, Medîne, Suûdî Arabistan
Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne Şehri'nde Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) bünyesinde Selmân-ı Fârisî Mescidi’nin güneybatısında bulunmaktadır.

25 Haziran 2021 Cuma

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Çorum İlçeler Haritası ve Bayat'ın Konumu
  1. Emirbey Camii
  2. Kayabaşı Mahallesi Bahaddin Camii
  3. Kubbeli Camii
  4. Park Camii

  45 Evler Camii, Meram, Konya

  45 Evler Camii, Meram, Konya
  45 Evler Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Beybes Mahallesi Gürşahin Sokak'ta bulunmaktadır.
  Cami, Ali Topçu isimli bir hayırsever vatandaş tarafından 2006 senesinde yaptırılmıştır.


  EMİNÖNÜ CAMİLERİ, İSTANBUL

  Ömer bin El-Hattâb Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

  Ömer bin El-Hattâb Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

  Ömer bin El-Hattâb Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Mekke Şehri'nde, Aziziye Mahallesi'nde Fadl Caddesi ile Ömer bin El-Hattâb Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunmaktadır.
  H.1406/M.1985 tarihinde inşa edilmiştir.

  Öküz Mehmet Paşa Camii, Ulukışla, Niğde

  Öküz Mehmet Paşa Camii, Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde Öküz Mehmet Paşa Külliyesi bünyesinde yer almaktadır.
  Külliyenin güneydoğusunda bulunmaktadır.
  Cami, halk arasında Mehmet Paşa Camii veya Kışla Camii olarak da tanınmaktadır.

  24 Haziran 2021 Perşembe

  Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki I.Avlu (Nadar Avlusu), Hacıbektaş, Nevşehir

  Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki I.Avlu (Nadar Avlusu)
  Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'nin I.Avlusu'na cümle kapısından girilmektedir. 
  Bu avlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1963 yılında orijinaline benzer  bir şekilde yeniden yaptırılmıştır.
  Taç Kapı olarak isimlendirilen oldukça geniş ve yüksek olan bu kapının cephesi dik bir prizmayı, içerisi de bir tüneli andıran görünümdedir. 
  Tamirat evvelinde bu kapının dış yüzüne “Burası âşıkların kâbesidir. Eksik gelen tamam olur” anlamında bir kitabe bulunuyordu. 

  23 Haziran 2021 Çarşamba

  Eski Cami (Yağ Camii), Seyhan, Adana

  Eski Cami (Yağ Camii), Seyhan, Adana 
  Eski Cami (Yağ Camii), Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski Belediye Caddesi’nde Büyük Çarşı denilen semtte bulunmaktadır.
  Ramazanoğulları döneminde XV.yüzyılda inşa edilmiştir.

  Yukarı Tekke (Kabiller) Camii, Gerede, Bolu

   Yukarı Tekke (Kabiller) Camii, Gerede, Bolu
  Yukarı Tekke (Kabiller) Camii, Bolu'nun Gerede İlçesi'nde Kabirler Mahallesi Vezir Sokağı’nda  yer almaktadır.
  Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Abdullah Efendi tarafından 1850-1851’de yaptırılmıştır. 
  Cami dikdörtgen planlı kerpiçten yapılmış olup üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 

  İSTANBUL'UN FATİH İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  İstanbul İlçeler Haritası ve Fatih'in Konumu
  1. ABDİ ÇELEBİ CAMİİ
  2. ABDİ SUBAŞI CAMİİ 
  3. ACEMOĞLU CAMİ

  Yedi Mescidler'in Fotoğrafları, Medîne, Suûdî Arabistan

  Yedi Mescidler (Mesâcid-i Seb'a, Hendek, Ahzâb  Mescidi), Medîne, Suûdî Arabistan

  22 Haziran 2021 Salı

  SİNOP'UN GERZE İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Sinop İlçeler Haritası ve Gerze'nin Konumu
  1. Abdaloğlu Köyü Bektaşoğlu Mahallesi Camii
  2. Abdaloğlu Köyü Camii
  3. Acısu Köyü Camii

  21 Haziran 2021 Pazartesi

  Pîri Esat (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Karatay, Konya

  Piri Esat (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Karatay, Konya

  Pîri Esad (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Konya’nın Merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi’nde, Adak Sokak’ta yer almaktadır.
  Mescid, tekke, zaviye ve türbeden ibarettir.
  Fakat bu külliyeden sadece türbe ve yenilenmiş olarak mescid günümüze gelebilmiştir. 

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Çeşmeler, Nevşehir

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Önündeki Çeşme, Nevşehir
  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Çeşme, biri cami avlusunun güney duvarında, diğeri de sıbyan mektebinin avlusunda bulunmaktadır. 

  Bunlardan cami avlu duvarındaki çeşme silmeler ve bezemelerle dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış, derinliği az, sivri kemerli bir niş içerisindedir. 

  Hacı Beşir Ağa Camii, Fatih, İstanbul

   Hacı Beşir Ağa Camii, Fatih, İstanbul
  Hacı Beşir Ağa Camii, İstanbul’un Merkez Fatih İlçesi Alemdar Mahallesi’nde, Alay Köşkü Caddesi ile Hükümet Konağı Sokak’ın kesiştikleri yerde, İstanbul Hükümet Konağı ile Babıâli’nin yakınında bulunmaktadır.
  Hacı Beşir Ağa Külliyesi’nin içinde yer almaktadır.

  20 Haziran 2021 Pazar

  Kanuni Sultan Süleyman Camii, Mudurnu, Bolu

  Kanuni Sultan Süleyman Camii, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde Yıldırım Bâyezîd Camii'inin batısında yer almaktadır.
  Camiye neden Kanuni Sultan Süleyman Camii denildiği bilinmemektedir.
  Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

  Bayraklı Camii, Samokov, Sofya, Bulgaristan

   Bayraklı Camii, Samokov, Sofya, Bulgaristan
  Bayraklı Camii (Samokov*); Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya bağlı Samokov* ilçesinde bulunmaktadır.
  Cami, 19 yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. 
  14 metreye 14.80 metre boyutlarındadır.

  Mescid-i Kubâ'nın Fotoğrafları, Medîne, Suûdî Arabistan

  Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan

  19 Haziran 2021 Cumartesi

  Kristal Cami, Kuala Terengganu, Malezya

  Kristal Cami, Kuala Terengganu, Malezya
  (Cyristal Mosque in Kuala Terengganu - Malaysia)
  Kristal Cami, Malezya'nın Kuala Terengganu şehrinde İslami Miras Parkında bulunmaktadır.
  2006-2008 yılları arasında, çelik, cam ve kristalden inşa edilmiştir.

  NİĞDE'NİN ULUKIŞLA İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Niğde İlçeler Haritası ve Ulukışla'nın Konumu
  1. ÖKÜZ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ
  2. Ak Camii
  3. Ali Hoca Köyü Camii

  18 Haziran 2021 Cuma

  Bilâl-i Habeşî Camii, Seydişehir, Konya

  Bilâl-i Habeşî Camii, Seydişehir, Konya
  Bilâl-i Habeşî Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesinde Yeni Otogar'ın hemen yanında yer almaktadır.
  2011 yılında ibadete açılmıştır.
  İkişer şerefeli iki minaresi mevcuttur.

  Yedi Mescidler'in Eski Fotoğrafları, Medîne, Suûdî Arabistan

  Yedi Mescidler, (Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

  17 Haziran 2021 Perşembe

  Göl Camii, Seben, Bolu

  Göl Camii, Seben, Bolu
  Göl Camii, Bolu'nun Seben İlçesine bağlı Korucuk Köyü'nde, Seben Gölü'nün ortasında bulunmaktadır.
  Taşlıyayla bölgesinde 2004'te başlanan göl inşa çalışmaları neticesinde, orman işletme binası, depoları, lojman ve yaklaşık 50 yıllık cami, su altında kaldı.

  Seyfullah Efendi (Banyabaşı) Camii'nin Mimarî Üslûbu, Sofya, Bulgaristan

  Seyfullah Efendi (Banyabaşı) Camii, Sofya, Bulgaristan
  Seyfullah Efendi (Banyabaşı) Camii, mimarî bakımından ilginçtir. 
  Tuğla taş sıraları ile yapılmış, Razgrad’taki İbrahim Paşa Camii’nde olduğu gibi, dört köşeden geçirilmiş kulecikler 16 dilimli kasnağın köşelerine çift göğüslemeler konmuştur. 

  Muallimhâne Camii, Seydişehir, Konya

  Muallimhâne Camii, Seydişehir, Konya
  Muallimhane Camiî ve Türbesi, Hükümet Meydanı güneyinde ve Alaylar mahallesindedir. 
  Camiî ve Türbe olarak iki bölümdür.
  Camiî, dikdörtgen plân üzerine kesme ve moloz taşlarla örülmüş kargir duvarlı ve ahşap hatıllıdır. 
  Üzeri dört yüzeyli, kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 

  Bozkır İmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Bozkır, Konya

   Bozkır İmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Bozkır, Konya
  Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonunun hemen yanındadır.
  1998 yılında halkın yardımlarıyla yapılmıştır.
  Minberi, mihrabı ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmıştır.

  Musalla (Halka Beğûş) Mescidi, Karatay, Konya

  Musalla (Halka Beğûş) Mescidi, Karatay, Konya
  Musalla (Halka Beğûş) Mescidi, Konya’nın Merkez Karatay İlçesi’nde Kalenderhane Mahallesi Musalla caddesinde üzerinde yer almaktadır.
  Eski kayıtlarda KONYA KALESİ’nin şimal tarafındaki Halka Beğûş kapısının önlerinde gösterilirdi.
  Mabedin banisi; adını ve şöhretini civarındaki sur kapısına bile vermiştir.

  SİNOP'UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Sinop İlçeler Haritası ve Saraydüzü'nün Konumu
  1. Akbelen Köyü Camii
  2. Arım Köyü Aşağı Arım Mahallesi Camii
  3. Arım Köyü Orta Mahalle Camii

  16 Haziran 2021 Çarşamba

  SEYDİŞEHİR'DEKİ MESCİDLER, KONYA


  Seydişehir'in Konumu, Konya
  1. 42.Km. Mescid
  2. Devlet Hastanesi Mescidi
  3. İncesu Köyü Şehit Ahmet Erol Mescidi
  4. Kuğulu Park Mescidi
  5. Kuğulu Park Murat Bozkurt Mescidi
  6. Lütfi-Fatma Ateş Mescidi

  Ulu Camii, Niksar, Tokat

  Ulu Camii, Niksar, Tokat
  Ulu Camii, Tokat'ın Niksar ilçesinin doğusunda, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer almaktadır.
  Cami, Danişmendliler döneminde, Cenebnizâde Hasan Bey tarafından 1165 (1545) yılında yaptırılmıştır. 
  Anadolu’daki Ulu Camilerin en eski örneklerinden biridir.

  AFYONKARAHİSAR'IN EMİRDAĞ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Afyonkarahisar İlçeler Haritası ve Emirdağ'ın Konumu

  KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Konya İlçeler Haritası ve Bozkır'ın Konumu
  1. Bozkır İmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii
  2. Fatih Camii
  3. Hz.Ömer Camii

  Alüminyum Camii, Seydişehir, Konya

  Alüminyum Camii, Seydişehir, Konya
  Alüminyum Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Alaylar Mahallesi Alümina Sokak'ta Eski Alüminyum Lojmanları içerisinde yer almaktadır.
  1995 yılında inşa edilmiştir.

  Yıldırım Bâyezîd Camii, Gerede, Bolu

   Yıldırım Bâyezîd  Camii, Gerede, Bolu

  Gazi Süleyman Paşa Camii, Göynük, Bolu

   Gazi Süleyman Paşa Camii, Göynük, Bolu
  Gazi Süleyman Paşa Camii, Bolu'nun Göynük İlçesinde, Göynük’ün doğusunda ilçe merkezinde, Akşemseddin Türbesi'nin yanında bulunmaktadır.
  1331-1335 yıllarında Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır.
  1875 yılında sel baskını sırasında yıkılmıştır.

  Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Mihman Evi, Hacıbektaş, Nevşehir

  Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Mihman Evi , Hacıbektaş, Nevşehir
  Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Mihman Evi II.Avlunun batı tarafında Mihman Evi ve Kiler Evi bulunmaktadır. 
  Günümüzde müze deposu olarak kullanılan Mihman Evi’nde dergâha gelen misafirlere ikram yapılır ve burada yatarlardı. 

  15 Haziran 2021 Salı

  BEYŞEHİR'İN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, KONYA


  Beyşehir'in Konumu, Konya

  Büsan Sanayi Camii, Karatay, Konya

  Büsan Sanayi Camii, Karatay, Konya
  Büsan Sanayi Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesinde Ankara yolu üzerinde bulunan Büsan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmaktadır.
  Konya’nın en büyük camilerinden biri olan Büsan Sanayi Cami’nin inşasına 2001 yılında başlandı.

  Mescid-i Kubâ’nın Mimârî Üslûbu, Medîne, Suûdî Arabistan

  Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan
  Mescid-i Kubâ’nın ilk kuruluşundaki ölçüleri hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. 
  İbn Şebbe’nin verdiği ölçüler, Hz. Osman ile Velîd b. Abdülmelik zamanında gerçekleştirilen tevsî ve imar çalışmalarından sonraya aittir.
  Buna göre mescid kare şeklinde olup 66 × 66 zirâ ebadındadır.

  14 Haziran 2021 Pazartesi

  ORDU'NUN PERŞEMBE İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Ordu İlçeler Haritası ve Perşembe'nin Konumu

  1. Ağuşlu Camii
  2. Alınca Mahallesi Camii
  3. Anaç Mahallesi Aşağı Cami

  13 Haziran 2021 Pazar

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi, Nevşehir

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehir
  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi, Medrese ve imaret ile aynı kısımda külliyenin
  güneyinde bulunmaktadır.
  Kaya üzerine yapıldığından cami, medrese ve imaretin bulunduğu alandan daha yüksek bir yerdedir.

  12 Haziran 2021 Cumartesi

  SİNOP'UN ERFELEK İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Sinop İlçeler Haritası ve Erfelek'in Konumu
  1. Abdurrahman Paşa Köyü Camii
  2. Ahmet Muhip Dıranas Köyü Camii
  3. Akçaçam Köyü Camii

  11 Haziran 2021 Cuma

  Hasan Ağa (Hasan Kethüda) Camii, Seyhan, Adana

  Hasan Ağa (Hasan Kethüda) Camii, Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Ağa Mahallesi’nde Yağ Camii’nin arkasındadır. 
  Ramazanoğlu Halil Bey’in kölesi Hasan Kethüda ile diğer azatlı köle Atike tarafından 1558 yılında yaptırılmıştır. 

  GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ (Republic of South Africa)

  Güney Afrika Cumhuriyeti Haritası

  1. Gauteng'de Bir Cami
  2. Nizamiye Camii, Midrand, Johannesburg
  3. Nûru'l Hamîdiye Camii, Cape Town

  Putra Camii, Putrajaya, Malezya

  Putra Camii, Putrajaya, Malezya
  (Putrajaya Mosque in Malaysia)

  Zeliha Akpınar Camii, Meram, Konya

  Zeliha Akpınar Camii, Meram, Konya
  Zeliha Akpınar Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde Necmeddin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü'nde inşa edilecektir.
  Caminin temeli 25 Kasım 2017 tarihinde atılmıştır.

  ORDU'NUN ULUBEY İLÇESİNDEKİ CAMİLER

  Ordu İlçeler Haritası ve Ulubey'in Konumu
  1. Akoluk Mahallesi Camii
  2. Akoluk Mahallesi Gökçeağıl Camii
  3. Akoluk Mahallesi Toramanlar Mescidi