18 Aralık 2014 Perşembe

Rahman Camii, Halep, Suriye

 Rahman Camii, Halep, Suriye
Rahman Camii, Suriye'nin Halep şehrindedir.
Savaştan önce böyleymiş, ancak henüz Zalim Esed tarafından yıkılıp-yıkılmadığı hakkında bilgi yok. 

13 Aralık 2014 Cumartesi

Şeyh Zayid Bin Sultan El-Nahyan Camii, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

 Şeyh Zayid Bin Sultan El-Nahyan Camii, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Şeyh Zayid Bin Sultan El-Nahyan Camii, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliğindedir.
Birleşik Arap Emirliği'ni 1971 ile 2004 arasında yöneten Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahyan tarafından yaptırılmıştır.

12 Aralık 2014 Cuma

İmam Muhammed bin Abdulvahap Camii, Doha, Katar

İmam Muhammed bin Abdulvahap Camii, Doha, Katar
Katar'ın başkenti Doha, ışıltılı gökdelenlerinin yanında farklı mimarilerdeki birçok camiyi de barındırıyor. Ancak 175 bin metrekarelik alana kurulan İmam Muhammed bin Abdulvahap Camisi, yalnızca ülkedeki değil bölgedeki en göz alıcı camilerden biri olarak öne çıkıyor.

4 Aralık 2014 Perşembe

Tarsus Camii, Fatih, İstanbul

 Tarsus Camii, Fatih, İstanbul
İstanbul'un Fatih ilçesinde Silivrikapı Caddesinde sur kapısı yakınında bulunmaktadır.
Banisi Fatih devri âlimlerinden Ali Fakih’tir. 
Hayrat kaydında Tarsuslu Mehmet Efendi zikredildiğinden ismi “Tarsus Mescidi” olarakta anılmıştır. Minare kalıntısı durmaktadır. 

23 Ağustos 2014 Cumartesi

Cuma Camii, Tebriz, İran

 Cuma Camii, Tebriz, İran
Cuma Mescidi , İran'ın Tebriz kentinde tarihi önemi olan bir camidir.
Tebriz kent merkezinde, Mutahhari caddesi üzerindeki yapı Tebriz Meşrutiyet Binası ve Tebriz Çarşısı'nın karşısındadır. 
Aslen Tebriz Çarşısı'nın müştemilatı ve ona bağlı bir camii olarak düşünülebilir. 

16 Ağustos 2014 Cumartesi

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ VE TÜRBESİ, ALTINDAĞ, ANKARA

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ VE TÜRBESİ, ALTINDAĞ, ANKARA
 1. Cami İle İlgili Genel Bilgiler
 2. Caminin Mihrabı
 3. Caminin Minberi
 4. Caminin Minaresi

Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Altındağ, Ankara
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin güney duvarına bitişik olan türbe, Hacı Bayram-ı Veli’nin öldüğü yıl olan H.833/ M.1429-30 yılında yapılmıştır.
Kare planlı ve kubbeli bir yapı olan türbenin güneyinde Fazıl Paşa türbesi, batısında cami avlusu yer almaktadır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minberi, Altındağ, Ankara

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minberi
18.Yüzyıla ait Hacı Bayram-ı Veli Camii ‘nin taklit kündakari tekniği ile yapılmış ahşap minberinin üzeri de kalemişi nakışlarla defalarca boyanmıştır.
Minberin Ajurlu olarak işlenmiş merdiven korkuluklarının alt kısmındaki aynalıklar, oniki kollu yıldızlar ile aralarında kalan çokgenlerin birbirlerine ince çıtalarla birleştirilmeleriyle meydana gelmiştir.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minaresi, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minaresi
Hacı Bayram-ı Veli Camii minaresi, caminin güneydoğu cephesine bitişik olan Hacı Bayram-ı Veli Türbesinin güney doğu köşesi ile organik bir bütünlük göstermektedir.
Minare çoğunlukla Sultan camilerinde veya hanedan üyelerinin yaptırdığı camilerde olduğu gibi iki şerefelidir.
Bunun açıklaması Hacı Bayram-ı Veli’ye duyulan saygı olmalıdır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Mihrabı, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Mihrab ve Minberi
Erken Osmanlı sanatının en güzel örneklerini yansıtan ahşap mihrabı XVII.yüzyıl sonunda Nakkaş Mustafa tarafından yapılmıştır.
Kütahya çinileri ile bezelidir.
Kalıplama tekniği ile yapılmış olan stalaktit alçı mihrap, duvarın 1/3’ünü kaplar.
Form ve boyut olarak Ankara Aslanhane Camii mihrabını, malzeme olarak diğer 17. ve 18. yüzyıl Ankara mescidlerini hatırlatır.

Hacı Bayram Veli (1352-1429) Kimdir?

 Hacı Bayram Veli'nin Doğduğu Ev
Hacı Bayram-ı Veli 15.yüzyılda Anadolu Türk Birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu sufilerinin en önemlilerinden biridir.
Ankara’nın Solfasol köyünde doğmuştur.
Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte kaynaklarda H.753/M.1352-53 yılları olarak belirtilir.
Asıl ismi Numandır.

Hacı Bayram-ı Velî Camii Fotoğrafları, Altındağ, Ankara

Hacı Bayram-ı Velî Camii, Altındağ, Ankara

9 Ağustos 2014 Cumartesi

ARSLANHANE (AHİ ŞERAFEDDİN) CAMİİ, ALTINDAĞ, ANKARA

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Altındağ, Ankara


 Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Minberi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Camii'nin en ilgi çekici unsurları mihrap ve minberdir.
Doğu, batı ve kuzeyden Selçuklu tarzında oymalarla süslü üç kapı ile girilen camide Ankara camilerinin işçilik yönünden en güzel örneklerinden biri olan ceviz ağacından tarihi mimberi bulunuyor.
Sultan Alaeddin Camii’nde de buna benzer ceviz oymalı bir minber bulunuyor.

Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara

 Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Camii müştemilatında Ahi Şerafeddin ismiyle bir türbe bulunuyor.
Türbe, caminin hemen yanında ve kuzeybatısında bulunmaktadır. 
Türbe içerisinde 17 mezar var.
Batıya bakan zaviye kapısının üstü iki sütuna oturan ahşap sundurma ile örtülüdür.

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Ahşap Tavanı, Altındağ, Ankara

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Muhteşem Ahşap Tavanı
Cami tavanı 24 adet direk üzerine konulmuştur, ahşap direk başlıklarında ise Roma dönemine ait korinth üslubunda mermer sütun başlıklar bulunuyor.
Arslanhane benzeri ahşap direkli camiler Türkiye’de 12 adettir.

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii Resimleri, Altındağ, Ankara

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii, Altındağ, Ankara

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Bahçesindeki Arslan Heykelleri, Altındağ, Ankara


Ahi Şerafeddin Türbesi'nin Duvarındaki Arslan Heykeli, Altındağ, Ankara
Bahçesinde bulunan arslan heykellerinden ve caminin türbe duvarına gömülü bir antik arslan heykelinden dolayı cami, Arslanhane Camii ismini almıştır.

31 Temmuz 2014 Perşembe

10 Temmuz 2014 Perşembe

RODOS ADASINDAKİ CAMİLER, YUNANİSTAN

Rodos Adası'nın Konumu 
Burnumuzun dibindeki bu ada, içimizdeki hainler tarafından Yunanistan'a malesef peşkeş çekilmiştir.
*1600'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman devrinde 2 Cami, 14 Mescid,
1592/1593 Rodos Tahrir Defterinde 2 Cami, 23 Mescid bulunduğu belirtilmektedir.
 1. Dabbağhane Mescidi
 2. Ali Ağa Mescidi
*Rodos'ta 17. Yüzyılda 6 Cami, 30 Mescid, 3 Medrese bulunmaktadır.

21 Haziran 2014 Cumartesi

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara
Ankara’da, Altındağ İlçesi’nde, Hamamönü Semti’nde, Akalar Mahallesi’nde, Sarıca ve İnci Sokaklarının köşesinde bulunmaktadır. Kitabesi yoktur.
Ahi Hüsameddin H.650-690 (M.1250-1291) tarafından inşa edilmiş olduğu kabul edilir. 
15. yüzyılda Ahi Hüsameddin tarafından yaptırılan Camii,Yeşil Ahi Mahallesinde'dir. 
Taş üzerine kerpiç duvarlı olarak yapılan caminin minaresi tek şerefelidir ve tuğladan örülmüştür. 
Tavanı ahşaptır.

17 Haziran 2014 Salı

Hz. Ömer Camii, Dera, Suriye

Hz. Ömer Camii, Dera,  Suriye

Hz. Ömer Camii, Suriye'nin Busra eş Şam bölgesindeki Dera kentinde bulunmaktadır.
Hz. Ömer döneminde Hicretin 14.yılında yapılan Hz. Ömer Camii iç savaş sonrası moloz yığınına döndü.
14 asırlık Hz. Ömer Camii’nin minaresi yıkıldı.

10 Haziran 2014 Salı

Cerrah Mehmet Paşa Camii İle İlgili Ansiklopedik Bilgi, Fatih, İstanbul

Cerrah Mehmed Paşa'nin İstanbul'da kendi adıyla anılan Cerrahpaşa semtinde yaptırdığı külliye
Cerrahpaşa Camii, III. Mehmed devrinde 15981599 yılları arasında dokuz ay kadar sadrazamlık makamında bulunan Cerrah Mehmed Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.
Cami cümle kapısı üstündeki Arapça kitabesine göre 1002 (159394) yılında yaptırılmıştır. Avlu duvarı dışında bulunan çeşmenin manzum kitabesi de 1003 (159495) tarihini gösterir.

Cerrah Mehmet Paşa Camii'nin Resimleri, Fatih, İstanbul

 Cerrah Mehmet Paşa Camii, Fatih, İstanbul

5 Haziran 2014 Perşembe

BÜYÜK MECİDİYE (ORTAKÖY) CAMİİ, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL

Büyük Mecidiye (Ortaköy) Camii Açılıyor...


Büyük Mecidiye (Ortaköy) Camii, Beşiktaş, İstanbul 
Osmanlı padişanlarından Sultan Abdülmecid tarafından 161 yıl önce Ortaköy kıyısına yaptırılan, İstanbul Boğazı'nın değişken ışıklarını caminin içine taşıyan büyük pencereleriyle dikkati çeken Büyük Mecidiye Camisi, 3 yıl süren restorasyonun ardından yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden cemaatiyle buluşacak.

31 Mayıs 2014 Cumartesi

BAYRAMPAŞA'DAKİ CAMİLER, İSTANBUL

İstanbul İlçeler Haritası ve Bayrampaşa'nın Konumu
 1. Alba Sanayi Sitesi Mescidi
 2. Altıntepsi Merkez Camii
 3. Altıntepsi Yeni Cami

İSTANBUL'UN BAĞCILAR İLÇESİNDEKİ CAMİLER

İstanbul İlçeler Haritası ve Merkez Bağcılar'ın Konumu 
 1. 100.yıl Merkez Camii
 2. Abdurrahim Çağırıcı Camii
 3. Ahi Evren Camii

BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDEKİ CAMİLER, İSTANBUL

İstanbul İlçeler Haritası ve 'in Konumu
 1. 4.Etap Tunahan Camii
 2. Abdullahpaşa Mescidi
 3. Abdülhamid Han Camii

17 Mayıs 2014 Cumartesi

Adil Bey Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Adil Bey Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
(Adil Begova Dzamija)

Lucevica Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Lucevica Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
(Lucevica Dzamija)

Mağribiye (Magribija) Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Magribija Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
(Magribija Dzamija)


Mjdenica Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Mjdenica Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
(Mjdenica Dzamija)

Musluk Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Nadmlini Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Nahorevo Camii, Saraybosna, Bosna Hersek