12 Mayıs 2017 Cuma

8 Mayıs 2017 Pazartesi

Ebu Bekir Es-Sıddîk Camii, El Merc, Libya

 Ebu Bekir Es Sıddîk Camii, El Merc, Libya
Abu Bakr Siddiq Mosque
مسجد أبو بكر الصديق في مدينة المرج ليبيا

5 Mayıs 2017 Cuma

Osman Bin Affân Camii, El Merc, Libya

Osman Bin Affân Camii, El Merc, Libya
مسجد عثمان بن عفان في مطقة أ في مدينة المرج ليبياHamza Bin Abdülmuttalip Camii, El Merc, Libya

Hamza Bin Abdülmuttalip Camii, El Merc, Libya
مسجد حمزة بن عبد المطلب في مدينة المرج ليبياCumhuriyet Çarşısı Rahman Camii, El Merc, Libya

Cumhuriyet Çarşısı Rahman Camii, El Merc, Libya
مسجد الرحمن في سوق الجمهورية في مدينة المرج ليبيا


Medine Camii, El Merc, Libya

Medine Camii, El Merc, Libya
مسجد المدينة في مدينة المرج ليبيا
Ca'fer Bin Ebî Tâlib Camii, El Merc, Libya

 Ca'fer Bin Ebî Tâlib Camii, El Merc, Libya
مسجد جعفر بن أبي طالب في مدينة المرج ليبيا

3 Mayıs 2017 Çarşamba

Hulefâ-i Râşidîn Camii, El Merc, Libya

Hulefâ-i Râşidîn Camii, El Merc, Libya
مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة المرج ليبيا


Abdullah Bin Mes'ud Camii, El Merc, Libya

Abdullah Bin Mes'ud Camii, El Merc, Libya
مسجد عبدالله بن مسعود في مدينة المرج ليبيا

Ali Bin Ebî Tâlib Camii, El Merc, Libya

Ali Bin Ebî Tâlib Camii, El Merc, Libya
مسجد علي بن ابي طالب في مدينة المرج ليبيا

Yasir Ailesi (Al-i Yâsir) Camii, El Merc, Libya

 Yasir Ailesi (Al-i Yâsir) Camii, El Merc, Libya
مسجد أل ياسر في مدينة المرج ليبيا

Bilal Bin Rebah (Bilal-i Habeşî) Camii, El Merc, Libya

Bilal Bin Rebah (Bilal-i Habeşî) Camii, El Merc, Libya
Bilal bin Rabah
 مسجد بﻻل بن رباح في مدينة المرج ليبيا

Seyyid İbrahim Camii, Libya

Seyyid İbrahim Camii, Libya
مسجد سيدي إبراهيم بورأس


2 Mayıs 2017 Salı

Hişam Abdurrahman Ca'fer Camii, Bahreyn

Hişam Abdurrahman Ca'fer Camii, Bahreyn
Hişam Abdurrahman Ca'fer Camii, Bahreyn'de Sünni Vakıflar İdaresi tarafından yaptırılmıştır.
Cami, Abdullah Bin Ömer İslam Merkezi içerisinde bulunmaktadır.

Abdullah Bin Ca'fer Camii, Bingazi, Libya

Abdullah Bin Ca'fer Camii'nin Konumu, Bingazi, Libya
(مسجد عبد الله بن جعفر)

Zeyd (Ruveyfa) Bin Sâbit Camii, Bingazi, Libya

Zeyd (Ruveyfa) Bin Sâbit Camii, Bingazi, Libya
مسجد زيد (رويفع) بن ثابت الانصاري
Sahabe Zeyd bin Sâbit Camii, Libya'nın Bingazi şehrinde İstanbul Caddesi'nde bulunmaktadır.

Bin Kudâme Camii, Bingazi, Libya

Bin Kudâme Camii, Bingazi, Libya
(Mosque Ben Qudamah, Benghazi, Libya)
( مسجد بن قدامة)


BİNGAZİ'DEKİ DİĞER CAMİLER

LİBYA'DAKİ DİĞER CAMİLER