31 Mayıs 2023 Çarşamba

28 Mayıs 2023 Pazar

Ulu Camii'nin Taçkapısı, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii'nin kuzey cephesinden fark edilecek kadar çıkıntı yapan taçkapısı, içeriye doğru, düz profillerle kademelenmekte ve üç farklı bordürler ile çevrelenmektedir. 
Ortada bulunan diğerlerine nazaran daha dar olan bordürde, düz ve ters olarak yerleştirilen lotus saplarının birbirlerine geçmesi ile oluşan 3 dilimli palmet bölüm bulunmaktadır. 
Yarım daire profilli şeritlerin oluşturduğu bu dilimli palmetler, taç yaprakları volütlenmiş çanak yapraklarından daha büyük tutulmuş başka bir üç dilimli palmetler gurubunu çevrelemektedir.
Palmet yaprakları “V” biçimine benzer bir şekilde yivlendirilerek kullanılmış.

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Hakırdaklı Camii, Melikgazi, Kayseri

Hakırdaklı Camii, Melikgazi, Kayseri
Hakırdaklı Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde Seyyid Burhâneddin Kabristanının batısında ve Han Camii’nin de güneyinde yer almaktadır.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
19 yüzyıl sonunda inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Mevcut cami geç devirlerde yeniden yapılmıştır.

24 Mayıs 2023 Çarşamba

Hacı Seyyid Mescidi, Altındağ, Ankara

Hacı Seyyid Mescidi, Altındağ, Ankara
Hacı Seyyid Mescidi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi Hacettepe’de, Gazeller Sokak’la Göksu Sokağı’nın köşesinde yer almaktadır.
Mescid, 14-15. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
Dikdörtgen planlıdır.
Üzeri kiremit çatı ile örtülüdür. 

23 Mayıs 2023 Salı

Karaören Köyü Eski Camii, Aksaray

Karaören Köyü Eski Camii, Aksaray
Karaören Köyü Camii, Aksaray'ın Karaören Köyü'nde bulunmaktadır.
Cami, tek katlı kesme taştan yapılmıştır. 
Girişi kuzeyden olup ezan okumak için çatı kısmına çıkışı sağlayan taş basamaklı merdiven vardır. 
Çatı düz dam şeklindedir. 

22 Mayıs 2023 Pazartesi

Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle'de yer almaktadır.
Caminin güney duvarı üzerinde ve giriş kapısı üzerinde kitabeleri vardır.
Caminin harim kapısının kemer kilit taşındaki kitabeden caminin H.221/M.1806 yılında inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olan caminin doğu taraftaki avlusuna güney cepheye açılan kapıdan
girilmektedir. 

18 Mayıs 2023 Perşembe

Hoca Hundî (Örtmeli) Mescidi, Altındağ, Ankara

Hoca Hundî (Örtmeli) Mescidi, Altındağ, Ankara
Hoca Hundî (Örtmeli) Mescidi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Denizciler Caddesi Akalar Mahallesi, Kalyon Sokak’ta yer almaktadır.
Mescid, mihrabı ve ahşap işçiliği dikkate alınarak 15.yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Taş kaideli, kerpiç duvarlı caminin üzeri kiremit kaplı çatı ile örtülüdür.
Eserin kuzeydoğusunda ahşap, küçük bir minaresi bulunmaktadır.

15 Mayıs 2023 Pazartesi

İnlice Kasabası Hacı Recep Nur Camii, Meram, Konya

İnlice Kasabası Hacı Recep Nur Camii, Meram, Konya
 İnlice Kasabası Hacı Recep Nur Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'ne bağlı Konya-Antalya yolunun 45.kilometresindeki İnlice Kasabası'nda bulunmaktadır.
Kasabanın üç camiinden birisidir.
1994 yılında Hacı Recep Nur isimli bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kottim Ulu Camii, Karatay, Konya

Fevzi Çakmak Mahallesi Kottim Ulu Camii, Karatay, Konya

14 Mayıs 2023 Pazar

Erkilet Kasabası Nişancı Mehmet Paşa (Kurşunlu, Cami-i Kebîr, Merkez) Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Nişancı Mehmet Paşa Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Nişancı Mehmet Paşa Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Kasabası 'nda Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H.1130/M.1718 yılında Nişancı Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir.

13 Mayıs 2023 Cumartesi

Hacı İvaz (Hacı Ayvaz, Helvâî) Mescidi, Altındağ, Ankara

Hacı İvaz (Hacı Ayvaz, Helvâî) Mescidi, Altındağ, Ankara
Hacı İvaz (Hacı Ayvaz, Helvâî) Mescidi, Ankara'nın Altındağ İlçesi Samanpazarı Semti'nde, Uzunyayla ve Tilkicik sokaklarının kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Mescid, 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Mescid, Ankara evlerini andırmaktadır.
Dikdörtgen plan üzerine kerpiçten inşa edilmiştir.

12 Mayıs 2023 Cuma

Ulu Camii'nin Kubbeleri, Osmangazi, Bursa

Kubbe sayısı bakımından Bursa Ulu Cami, Türkiye'deki tüm camilerin önünde gelmektedir. 
Ulu Camii plan düzeninin klasik örneklerinden olan cami, dikdörtgen planlıdır. 
2.215 metrelik bir alanı kaplayan caminin içi 12 sütunla 5 ayrı bölüme ayrılmıştır.
Bu bölümlerden her biri dörder kubbeli olmak üzere 20 kubbe ile örtülmüştür. 
Caminin bunun yanı sıra bir başka hususiyeti ise ortadaki kubbenin açık olmasıdır. 

9 Mayıs 2023 Salı

Konukboğan Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Konukboğan Mescidi, Melikgazi, Kayseri
Konukboğan Mescidi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tos Mahallesi, Sucu Sokağında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
Bu yüzden eserin ne zaman ve kim tarafından inşa edildiği hususunda görüş belirtmek zordur.
Konukboğan Mescidi, tek mekanlı, dikdörtgen plânlı bir eserdir.

8 Mayıs 2023 Pazartesi

Hamidiye Camii, Altındağ, Ankara

Hamidiye Camii, Altındağ, Ankara
Hamidiye Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Ulus’ta Telgraf Sokak’ta yer almaktadır.
Cami, Sultan II.Abdülhamid tarafından 19.yüzyıl sonlarında inşa ettirilmiştir.
Kerpiç örgülü, ahşap tavanlı, üzeri kiremit çatı ile örtülü, küçük ölçekli bir eser iken 1970’li yıllarda betonarme tavanlı, tuğla duvarlı olarak yeniden inşa edilmiştir. 

7 Mayıs 2023 Pazar

Yalman Köyü Eski Camii, Aksaray

Yalman Köyü Eski Camii, Aksaray'ın Yalman Köyü'nde Köy içi Mevkii'nde yer almaktadır.
Basit, kaba lento ve söveli bahçe kapısından girilen bir avlusu bulunmaktadır. 
Kare planlı cami düz ve sade planlı bir yapı olup, doğu duvarına takılan ankastre taş merdiven basamakları ile caminin damına ve ezangâha ulaşılmaktadır. 

5 Mayıs 2023 Cuma

Pisili Sultan Türbesi, Karatay, Konya

Pisili Sultan Türbesi, Karatay, Konya

Pisili Sultan Türbesi ve Zaviyesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi, Pîr Esad Mahallesi'nde Eski Garaj dolmuş durağının hemen yanında bulunan, Pîri Esat (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii’nin kuzeyinde yer alır. 
Bugün, türbenin doğusunda bulunan zaviye ve mescidden eser kalmamıştır. 

Kasım Halife Camii'nin Etrafındaki Mezarlar, Meram, Konya

Kasım Halife Camii, Meram, Konya
Bahçe kapısından girince, sol tarafta Selçuklu tarzında mermerden yapılmış iki sanduka görülür. 
Konyalı’nın yazdığına göre bu sandukalardan biri, caminin bânisinin oğlu Kadı Mehmed Efendi’ye, diğeri karısına aittir. 

4 Mayıs 2023 Perşembe

Iydgâh Camii, Kaşgar, Doğu Türkistan

Iydgâh Camii, Doğu Türkistan
Iydgah Camii, Doğu Türkistan'ın tarihi şehri Kaşgar'da Iydgah Meydanında bulunmaktadır.
Iydgah, Uygurca'da Bayram Yeri manasına gelmektedir.
Cami, 15.yy'da tahminen 1442 yılında Saqsız Mizra tarafından yaptırılmıştır.

Molu Köyü Kasımoğulları Camii, Kocasinan, Kayseri

Molu Köyü Kasımoğulları Camii, Kocasinan, Kayseri
Molu Köyü Kasımoğulları Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Molu Köyü'nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
Cami, Fettah Kasımoğulları tarafından 19. yüzyıl sonlarında yaptırıldığı ifade edilmektedir.
Taç kapısı ve beden duvarları mevcut olan cami etrafı sur duvarı ile çevrili ev topluluğunun girişi ile aynı batı yönde ve bağlantılı olarak yapılmıştır. 

3 Mayıs 2023 Çarşamba

Misafir Fakih Camii, Altındağ, Ankara

Misafir Fakih Camii, Altındağ, Ankara
Misafir Fakih Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, İç Kale’de Ali Taşı Sokak’ta bulunmaktadır.
Caminin kitabesi yoktur.
Mimari üslubuna ve mihrap tarzına göre 19. yüzyıla tarihlenmektedir.
Cami, boyuna dikdörtgen planlıdır. 

2 Mayıs 2023 Salı

HİNDİSTAN (India)

Hacı Ali Camii, Bombay, Hindistan

HACI ALİ CAMİİ, MUMBAI, HİNDİSTAN
Haji Ali Mosque in Mumbai - India

Kabud Camii, Tebriz, İran

Kabud Camii, Tebriz, İran

Yeşiltepe Kasabası Ulu Camii, Aksaray

Yeşiltepe (Kırgıl) Kasabası Ulu Camii, Aksaray'ın Yeşiltepe Kasabası'nda bulunmaktadır.
1914 yılında inşa edilmiştir.
Planı 16.40x12.30 m'lik bir dikdörtgen şeklindedir. 
Duvarlar krem rengi ince yontu kireç taşı kargirdir. 
Alt kat ve pencereler taş lentoludur. 
Kapı profilli dikdörtgen şeklinde korniş içinde basık kemerlidir. 
İki yanda 0,50x0,50 m'lik üçer adet istinat ayağı vardır. 
Mihrap 4,50x6,05 m'lik bir çıkıntının içindedir.

1 Mayıs 2023 Pazartesi

Uluğ Bey Medresesi, Semerkand, Özbekistan


 Uluğ Bey Medresesi, Semerkand, Özbekistan
(Ulug Beg Madrasah in Samarkand - Uzbekistan)
Uluğ Bey Medresesi, Özbekistan'ın Semerkand şehrinde, Registan Meydanı'nda bulunmaktadır.
Registan, eskiden pazar yeri olarak kullanılan meydanın ismidir.
Timur’un torunu, meşhur âlim ve devlet adamı Uluğ Bey tarafından yaptırılmıştır.
Günümüzde Timurlu geleneğine uygun biçimde kervansaray, hankah ve diğer bölümlerden meydana gelen bir külliye teşkil eden yapılardan sadece medrese ayakta kalmıştır. 
Bugünkü şekliyle 1619-1636 tarihli Şîr Dâr ve 1646-1660 tarihli Tillâkârî adlı iki Özbek medresesiyle beraber meydanın bir köşesini bütün ihtişamıyla dolduran Uluğ Bey Medresesi diğer iki medresenin de ilham kaynağı olmuştur. 

Tolluoğlu Camii, Karatay, Konya

Tolluoğlu Camii, Karatay, Konya