31 Mart 2023 Cuma

29 Mart 2023 Çarşamba

Yazı Camii, Melikgazi, Kayseri

Yazı Camii, Melikgazi, Kayseri
Yazı Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Hacı Kasım Mahallesi, Deliklitaş Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Caminin orijinal inşa kitabesi yoktur.
Bu yüzden, caminin yanında var olan, ancak günümüze ulaşamamış çeşmenin 16.yüzyılda yapılmış olabileceği görüşünden hareketle caminin ilk inşasının 16.yüzyılda olduğu kabul edilebilir.
Caminin giriş kapısı üzerinde 1818 yılında yaptırıldığını gösteren latin harfleriyle düzenlenmiş bir kitabe vardır.

28 Mart 2023 Salı

26 Mart 2023 Pazar

SİNGAPUR (Singapore)

Hacı Arap Camii, Altındağ, Ankara

Hacı Arap Camii, Altındağ, Ankara
Hacı Arap Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Samanpazarı’nda, Asker Sokak’ta bulunmaktadır.
Caminin 1530 tarihli Tahrir Defteri’nde ismi geçtiğinden, cami bu tarihten önce inşa edilmiş
olmalıdır. 
Caminin mihrap stili 14-15. yüzyıl mihraplarının tarzında olduğundan, camiyi 14-15. yüzyıllara tarihlendirmek uygun olacaktır.
Taş kaideli, kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, kiremit çatılı cami, iki mihrabı ile diğer Ankara camilerinden farklılık göstermektedir. 

24 Mart 2023 Cuma

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi'ne bağlı Tavlusun  Köyü, İmam Sadık Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami kapısı üzerindeki kitabeye göre H.1311/M.1893-94 yıllarında II.Abdülhamid’in saltanatı zamanında yapılmıştır.
Cami, İmam Sadık Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır.