31 Temmuz 2016 Pazar

Nişanca Davut Ağa (Kapı Ağası) Camii, Eyüp, İstanbul

Nişanca Davut Ağa (Kapı Ağası) Camii, Eyüp, İstanbul 
Nişanca Davut Ağa (Kapı Ağası) Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde, Nişanca Davut Ağa caddesi üzerinde yer almaktadır.
1555 tarihinde inşa edilmiştir.  
Cami, Sertarik-zade Tekkesi ile Şeyh Murat Tekkesi arasındadır.

İSTANBUL'UN ZEYTİNBURNU İLÇESİNDEKİ CAMİLER


İstanbul İlçeler Haritası ve Zeytinburnu'nun Konumu
  1. TAKKECİ (ARAKİYECİ) İBRAHİM AĞA CAMİİ
  2. 1.Zer Sanayi Sitesi Camii
  3. 2.Zer Sanayi Sitesi Camii

21 Temmuz 2016 Perşembe

İdrîs-i Bitlisî Mescidi, Eyüp, İstanbul

İdris-i Bitlisî Mescidi, Eyüp, İstanbul
İdris-i Bitlisi Mescidi, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Haliç’in güneyinde, İdrisköşkü mahallesinde  İdrisköşkü Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Nakilbent Hasan Ağa Türbesi ile çeşmesinin yanında bulunan sıbyan mektebi 1626 tarihinde inşa edilmiştir.

Hacı Beşir Ağa Darülhadis Mescidi, Eyüp, İstanbul

Hacı Beşir Ağa Darülhadis Mescidi, Eyüp, İstanbul
Hacı Beşir Ağa Darülhadis Mescidi, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde bulunmaktadır.
Nişanca’daki Baba Haydar Çeşmesi Sokağı, Baba Haydar Mektebi ve Balcı Yokuşu sokakları arasındaki Hacı Beşir Ağa Külliyesinin bir yapısı olarak 1735 tarihinde inşa edilmiştir.

İdrisköşkü Ahmet Dede Mescidi, Eyüp, İstanbul

İdrisköşkü Ahmet Dede Mescidi, Eyüp, İstanbul
İdrisköşkü Ahmet Dede Mescidi, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde, Gümüşsuyu çeşmesi yakınında, Eyüp-Gümüşsuyu Yolu ile Hüsamefendi sokağının kesiştiği yerde yer almaktadır.
Mescid, ayrıca  Hoca Hüsam Tekkesi Mescidi ve Selim Efendi Tekkesi diye de bilinmektedir.
Mescid, 1732 tarihinde inşa edilmiştir. 

20 Temmuz 2016 Çarşamba

Selahi Mehmet Bey Camii, Eyüp, İstanbul

Selahi Mehmet Bey Camii, Eyüp, İstanbul
Selahi Mehmet Bey Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Zalpaşa Caddesi üzerinde Zal Mahmut Paşa Camisinin karşısında bulunmaktadır.
Caminin diğer isimleri, Bey Camii, Silahşör Mehmet Bey Mescidi ve Sürahi Mescidi'dir.
Mescidin yapılış tarihi bilinmemektedir.

TAKKECİ (ARAKİYECİ) İBRAHİM AĞA CAMİİ, ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

Çiviçiler (Demirciler, Çeribaşı) Camii, Eyüp, İstanbul

Çiviçiler (Demirciler, Çeribaşı) Camii, Eyüp, İstanbul
Çiviçiler Camii, İstanbul Merkez Eyüp İlçesinde, Feshane Caddesi ile Cami-i Kebir Caddelerinin kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Cami, ayrıca Demirciler Mescidi veya Çeribaşı Mescidi olarak da tanınmaktadır.
Cami, 1540 tarihlerinde inşa edilmiştir.

Cezeri Kasım Paşa Camii, Eyüp, İstanbul

Cezeri Kasım Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
Cezeri Kasım Paşa Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesi Çömlekçiler Mahallesi Zalpaşa Caddesi ile Cezeri Kasım Akarçeşme Sokağının kesiştiği yerde bulunmaktadır.
1515'li tarihlerde Kubbealtı vezirlerinden Cezeri Kasımpaşa tarafından inşa edilmiştir.

17 Temmuz 2016 Pazar

Kaptan Paşa (Büyük İskele) Camii, Eyüp, İstanbul

Kaptan Paşa (Büyük İskele) Camii, Eyüp, İstanbul
Kaptan Paşa (Büyük İskele) Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesi İskele Meydanında Haliç'in kenarında, Eyüp İskelesi Caddesi ile Hünkar İskelesine giden caddenin kesiştiği yapı adasında Kızıl Mescid Sokağının karşısında, Eyüp Vapur iskelesi civarında yer almaktadır.

16 Temmuz 2016 Cumartesi

Sofu Ali Çavuş Mescidi, Eyüp, İstanbul

Sofu Ali Çavuş Mescidi, Eyüp, İstanbul
Sofu Ali Çavuş Mescidi, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Sofular caddesinin hemen yanında yer almaktadır.
Mescid, 1464 tarihinde Çavuş Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Mescidin banisi mescidin haziresinde yatmaktadır.
Mescid birçok defa restore edilmiştir.

Hirami Ahmet Paşa Camii, Eyüp, İstanbul

Hirami Ahmet Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
Hirami Ahmet Paşa Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Edirnekapı surlarının kapılarından Eğrikapı dışında, Savaklar Caddesi ile Cebecibaşı Caddesinin birleştiği noktada inşa edilmiştir. 
Cami, ayrıca Savaklar Mescidi veya Şeyh Cemalettin Uşşâki Tekkesi diye de bilinmektedir.

Hacı Hüsrev (Ümmi-Han Hatun) Mescidi, Eyüp, İstanbul

Hacı Hüsrev (Ümmi-Han Hatun) Mescidi, Eyüp, İstanbul
Hacı Hüsrev Mescidi veya Ümmi-Han Hatun Mescidi;
İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Ayvansaray’da Karasurları ile Haliç Surlarının kesiştiği noktada taşınarak inşa edilmiş bir mesciddir.
Mescidin ilk yeri Eğrikapı dışında ve bu kapı ile Yâ Vedud Türbesi arasında, Yenimahalle Sokağı ile Hacı Hüsrev Camii Sokağı'nın birleştiği yerde ve Hacı Hüsrev Sokağı'nın sağ köşesinde idi.

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa Camii, Eyüp, İstanbul

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesi Otakçılar'da, İstanbul çevre yolunun yanındadır.
1760'lı tarihlerde inşa edilmiştir.

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa Kimdir?

Semiz Ali Paşa Camii, Eyüp, İstanbul

Semiz Ali Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
Semiz Ali Paşa Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesi Halit Paşa Caddesi üzerinde ve Sofular Bostanı Sokağı‘nın karşısında yer almaktadır.
Cedid Ali Paşa Mescidi  olarak da bilinmektedir.
Semiz Ali Paşa Kanuni döneminde Sadrazamlık yapmıştır.

15 Temmuz 2016 Cuma

Süleyman Subaşı (Münzevi, Karcı Süleyman) Mescidi, Eyüp, İstanbul

Süleyman Subaşı (Münzevi, Karcı Süleyman) Mescidi, Eyüp, İstanbul
Süleyman Subaşı (Münzevi, Karcı Süleyman) Mescidi, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesi Nişanca’da Münzevi Caddesi ile Süleyman Subaşı Türbesi Sokağı’nın kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Mescide aynı zamanda Münzevî Mescidi ve Karcı Süleyman Mescidi de denmektedir.
Mescid, 1545 tarihinde inşa edilmiştir.

Saçlı Abdülkadir Camii, Eyüp, İstanbul

Saçlı Abdülkadir Camii, Eyüp, İstanbul
Saçlı Abdülkadir Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde, Surdışı Eyüp meydanında Kalender caddesi üzerinde Eyüp Sultan Camii'nin hemen yakınında bulunmaktadır.
1537 yılında Şeyhi namıyla tanınan Kanuni Sultan Süleyman dönemi Şeyhülislamı Abdülkadir Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.

14 Temmuz 2016 Perşembe

Arpacı Hayreddin Mescidi, Eyüp, İstanbul

Arpacı Hayreddin Mescidi, Eyüp, İstanbul
Arpacı Hayreddin Mescidi, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Surdışı Çömlekçiler mahallesinde, Abdurahman Şeref Bey Caddesi ile Arpacı Hayreddin Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir.
İnşâ tarihi belli değildir.
Fatih Sultan Mehmet’in Arpacıbaşısı Hayreddin Efendi tarafından yaptırılmıştır.

12 Temmuz 2016 Salı

Kızıl Mescid (Kiremitçi Süleyman Mescidi), Eyüp, İstanbul

Kızıl Mescid (Kiremitçi Süleyman Mescidi), Eyüp, İstanbul
Kızıl Mescid veya Kiremitçi Süleyman Mescidi; İstanbul Surdışı Eyüp Zalpaşa Caddesi ile Kızıl Değirmen Sokakların kesiştiği yapı adasında yer almaktadır.
Cami, 1531 tarihinde inşa edilmiştir.

Çavuşbaşı Fazilet Camii, Beykoz, İstanbul

 Çavuşbaşı Fazilet Camii, Beykoz, İstanbul 
Çavuşbaşı Fazilet Camii, İstanbul'un Merkez Beykoz İlçesinde Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
1978 yılında inşa edilmiştir.

5 Temmuz 2016 Salı

Taş Mescid'i Yaptıran Hacı Ferruh Kimdir?

Konyalı’ya* göre cami, ismini mahalleye vermiş, ancak halk Ferruh kelimesini Faruk’a çevirmiştir. 
Hacı Ferruh veya Akçagizlemez Caminin ismi bugün Taş Cami olarak bilinmektedir. 
Caminin içi ve dışı iri ve muntazam yeknesak taşlarla yapıldığı için bu şöhrete layıktır. 
Fakat onu en iyi vasıflandıran ve canlandıran ad ‘Akçagizlemez’dir. 

Gödene Mahallesi Kuba Camii, Meram, Konya

Gödene Mahallesi Kuba Cami, Meram, Konya
Gödene Mahallesi Kuba Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesinde Hatunsaray Caddesinin üzerinde bulunmaktadır.Hasanköy Abdülkadir Geylani Camii, Meram, Konya

Hasanköy Abdülkadir Geylani Camii, Meram, Konya


Küçük Kovanağzı Dedebaşı Camii, Meram, Konya

Küçük Kovanağzı Dedebaşı Camii, Meram, Konya


Akbaş Camii, Meram, Konya

Gödene Mahallesi Seyrantepe Camii, Meram, Konya

Gödene Mahallesi Seyrantepe Camii, Meram, Konya


Ekmekkoçu Behlül Dana Camii, Meram, Konya

Ekmekkoçu Behlül Dana Camii, Meram, Konya
Ekmekkoçu Behlül Dana Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Ekmekkoçu Mahallesi Ayşe Kemerşah Caddesi üzerinde yer almaktadır.
1966 senesinde inşa edilmiştir.Uzunharmanlar Tosunlar Camii, Meram, Konya

Uzunharmanlar Tosunlar Camii, Meram, Konya
Bor Sokak Köyceğiz Camii, Meram, Konya

Bor Sokak Köyceğiz Camii, Meram, Konya
Gödene Mahallesi Yamaç Kuyu Camii, Meram, Konya

Gödene Mahallesi Yamaç Kuyu Camii, Meram, Konya
Gödene Mahallesi Yamaç Kuyu Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami 1962 senesinde inşa edilmiştir. Aymanas Hacıkaymak Camii, Meram, Konya

Aymanas Hacıkaymak Camii, Meram, Konya
Aymanas Hacıkaymak Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Gazanfer Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesinde bulunmaktadır.
Cami 1962 senesinde inşa edilmiştir. 
Muradiye Mahallesi Yeşil Camii, Meram, Konya

Muradiye Mahallesi Yeşil Camii, Meram, Konya
Muradiye Mahallesi Yeşil Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Muradiye Mahallesi Bahar Sokak'ta yer almaktadır.
Cami, 1955 senesinde inşa edilmiştirMuradiye Mahallesi Yeşil Camii, Meram, Konya

Muradiye Mahallesi Yeşil Camii, Meram, Konya
Muradiye Mahallesi Yeşil Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Muradiye Mahallesi Bahar Sokak'ta yer almaktadır.
Cami, 1955 senesinde inşa edilmiştirEkmekkoçu Mehmet Akif Ersoy Camii, Meram, Konya

Ekmekkoçu Mehmet Akif Ersoy Camii, Meram, Konya
Ekmekkoçu Mehmet Akif Ersoy Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Ekmekkoçu Mahallesi Ayşe Kemerşah Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
1976 yılında inşa edilmiştir.Muradiye Camii, Meram, Konya

Muradiye Camii, Meram, KonyaEkmekkoçu Mescidi, Meram, Konya

Ekmekkoçu Mescidi, Meram, Konya
Ekmekkoçu Mescidi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Ekmekkoçu Mahallesi Kubbeli Sokak'ta bulunmaktadır.
Mescid, 1859 senesinde inşa edilmiştir.Ekmekkoçu Derya Camii, Meram, Konya

Ekmekkoçu Derya Camii, Meram, Konya
Uzunharmanlar Kavşak Camii, Meram, Konya

Uzunharmanlar Kavşak Camii, Meram, Konya
Uzunharmanlar Kavşak Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Uzunharmanlar 
Mahallesinde Taşcami Uzunharmanlar Caddesinde bulunmaktadır.
Cami, 1985 senesinde inşa edilmiştir.2 Temmuz 2016 Cumartesi

Kaynakçı Ömer Camii, Meram, Konya

Kaynakçı Ömer Camii, Meram, Konya
Kaynakçı Ömer Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Gülbahçe Mahallesi Aşkabat Sokak'ta bulunmaktadır.