12 Temmuz 2016 Salı

Kızıl Mescid (Kiremitçi Süleyman Mescidi), Eyüp, İstanbul

Kızıl Mescid (Kiremitçi Süleyman Mescidi), Eyüp, İstanbul
Kızıl Mescid veya Kiremitçi Süleyman Mescidi; İstanbul Surdışı Eyüp Zalpaşa Caddesi ile Kızıl Değirmen Sokakların kesiştiği yapı adasında yer almaktadır.
Cami, 1531 tarihinde inşa edilmiştir.
Mescidin banisi Kiremitçi Süleyman Çelebidir.
Mescidin karşısında 1571 tarihli Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi, bunun arkasında Afife Hanım Tekkesi, kuzey tarafında Cafer Paşa Medresesi ve Halvetiye Dergahı, doğu tarafında ve Feshane Caddesi üzerinde Vusuli Efendi ve Hubbi Hatun türbeleri ve Molla Çelebi Tekkesi bulunmaktadır.
Mescidin arkasında bulunan mektep Sekbancıbaşı Ramazan Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Ramazan Ağa’nın kabri de bu bahçededir.
Caminin banisi olan Kiremitçi Süleyman Efendi’nin kabri mescidin bahçesindedir.
Vakfiyesi 1531 tarihlidir.
Caminin minberini Feyzullah Nafiz Efendi’nin eşi Hace Fatıma Hanım koymuştur.
Nafiz Efendi 1728 yılında Bursa’da vefat eden Şeyhülislam Mehmet Efendi’nin oğludur.
Rumeli Kadıaskeri iken 1767 tarihinde vefat edip Eyüp’te Küçük Emiri Efendi’nin karşısına gömülmüştür.
Mescid, kesme taş ve tuğladan almaşık stilde inşa edilmiştir.
Bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla şeklinde örülmüştür.
Yapı kagir olup çatısı ahşaptır.
Caminin ufak bir avlusu bulunmaktadır.
Bu avluya iki caddeden de giriş bulunmaktadır.
Caminin batı cephesinde poligonal minaresi ince kırmızı tuğladan inşa edildiği için Kızıl Mescit ismini almıştır. Caminin minberi ahşaptır.
Son dönemde caminin içi mekanı son devir çinileri ile kaplanmıştır.
Yapının kitabesi yoktur.
Cami iç aydınlatması iki sıra pencerelerle sağlanmaktadır.
Mescidin haziresinde divan şairi Defterdar Enderun Fazıl Hüseyin yatmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder