28 Şubat 2023 Salı

BAHREYN (Bahrain)

Hacı Ömerler Camii, Karatay, Konya

Hacı Ömerler Camii, Karatay, Konya
Hacı Ömerler Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Akçeşme Mahallesi Sergede Sokak'ta yer almaktadır.
H.1322/M.1906 senesinde inşa edilmiştir.

26 Şubat 2023 Pazar

Cenabi Ahmet Paşa Camii (Yeni Cami) Fotoğrafları, Altındağ, Ankara

 Cenabi Ahmet Paşa Camii, Altındağ, Ankara

Ulu Camii'nin Hünkar Mahfili, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii’nin hünkâr mahfili, caminin güneydoğu köşesinde yer almaktadır. 
Harim zemininden 3.00 m. yüksekliğe yerleştirilmiş olan hünkâr mahfili, kısa kenarı mihrap duvarına paralel olarak uzanan, 5.85x7.45 m. ölçülerinde derinlemesine dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır.
Hünkâr mahfili, harimin güney ve doğu beden duvarlarına yaslanmaktadır. 
Bu bölümlerde duvara bitişik olarak yapılmış ahşap direklerle desteklenen konsollar döşemeyi taşımaktadır.

24 Şubat 2023 Cuma

Çavuşin Köyü Şeyh Hayri Efendi (Yukarı) Camii, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Şeyh Hayri Efendi (Yukarı) Camii, Avanos, Nevşehir
Çavuşin Köyü Şeyh Hayri Efendi (Yukarı) Camii, Nevşehir'in Avanos İlçesi'ne bağlı Çavuşin Köyü'nde bulunmaktadır.
Cami, 1913 yılında inşa edilmiştir.
Yöresel sarı kesme taştan yapılmıştır.
Takribî olarak kare planlı ve merkezi kubbelidir.
Mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir.

23 Şubat 2023 Perşembe

Mavi Cami, Saygon, Vietnam

Mavi Cami, Saygon, Vietnam
(Blue Mosque in Saigon, Vietnam)

HOLLANDA (Netherlands)

  1. Aksa Camii, Lahey
  2. Fatih Camii (Fatih Mosque), Amsterdam
  3. Mevlana Camii, Rotterdam 

Malabar Camii, Singapur

Malabar Camii, Singapur

Düvenönü Hoca Hasan Camii, Kocasinan, Kayseri

Düvenönü Hoca Hasan Camii, Kocasinan, Kayseri
Düvenönü Hoca Hasan Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'nde, Hacı Sâkî Mahallesi Kamaşak Sokağı'nda  yer almaktadır.
Caminin ilk inşa tarihi 12. yüzyıl başları, yeniden inşası ise ise 1949 yılıdır.
Caminin dışında (son cemaat mahallinin girişinde) büyük bir mermer kitabe vardır. 
Tamamı okunamayan bu levhada caminin ilk inşâsının H.589 ve ikinci inşâsının H.1369 olduğunu belirten ifadeler yer alır.

22 Şubat 2023 Çarşamba

Mehmet Çelebi Camii, Altındağ, Ankara

Mehmet Çelebi Camii, Altındağ, Ankara
Mehmet Çelebi Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi Hacettepe Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, dikdörtgen planlı, kırma çatılı, ahşap minareli sade bir eserdir.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
Bu yüzden bânisi bilinmemektedir.

21 Şubat 2023 Salı

Cuma (Ulu) Camii, Ağdam, Dağlık Karabağ, Azerbaycan

Cuma (Ulu) Camii, Ağdam, Azerbaycan
Cuma Mescidi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nde, Dağlık Karabağ Savaşı ve sonrasında hayalet kasaba haline gelen Ağdam'ın merkezinde yer almaktadır. 
1868 - 1870 yılları arasında Kerbelayı Sefihan Karabağî tarafından yapılmıştır. 
İki katlı galerideki taş sütun bölümleri ve kubbeli tavan kullanımını içeren ve Karabağ bölgesindeki camilerde yaygın olarak görülen bir tarzda inşa edilmiştir. 
Bu tarzdaki diğer camiler arasında Barda Camii, Şuşa'daki Yukarı Gövher Ağa Camii, Füzuli'deki bir cami ve Goradiz Köyü'ndeki bir cami gösterilebilir.

19 Şubat 2023 Pazar

Celâli Kaddânî Camii, Altındağ, Ankara

Celâli Kaddânî Camii, Altındağ, Ankara
Celâli Kaddânî Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Koyunpazarı Saraçlar Sokak’ta yer almaktadır.
Cami, evveliyatında kerpiç örgülü ahşap hatıllı idi.
Daha sonra yıkılarak, betonarme olarak yeniden yapılmıştır. 
Alçı mihrabında H.1179/M.1765 tarihi yazılıdır.

17 Şubat 2023 Cuma

Efendi Ağa Camii, Melikgazi, Kayseri

Efendi Ağa Camii, Melikgazi, Kayseri
Efendi Ağa Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavukçu Mahallesi Kutlu Sokak'ta yer almaktadır.
Caminin orijinal kitabesi bulunmamaktadır. 
Giriş kapısı üzerindeki mermer kitabeden, mescidin inşasının Hacı Memiş Karagözlü tarafından babası Efendi Ağa adına yaptırdığı anlaşılmaktadır.

16 Şubat 2023 Perşembe

Tolunoğulları Camii, Kahire, Mısır

 
 Tolunoğulları Camii, Kahire, Mısır
Tolunoğulları Camii (Arapça: مسجد أحمد بن طولون) Mısır'ın başkenti Kahire şehrinde bulunmaktadır.
Tarihi bir camidir. 
Tolunoğulları devletinin kurucusu Türk kökenli devlet adamı Ahmed bin Tolun tarafından 879 yılında yaptırılmıştır. 
Sarmal şeklindeki minaresinin caminin yapısıyla tam uyuşmaması minarenin daha sonra inşa edildiği düşündürmektedir. 
Memlük Sultanı Laçın el-Mansuri döneminde ana yapıya eklenmiş olması muhtemeldir.

Ebu Derviş Camii, Amman, Ürdün

Ebu Derviş Camii, Amman, Ürdün
(Abu Derwish Mosque in Amman, Jordan)

Çavuşin Köyü Aşağı Cami, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Aşağı Cami, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Aşağı Cami, Nevşehir'in Avanos İlçesi'ne bağlı Çavuşin Köyü'nde bulunmaktadır.
1974 yılında inşa edilmiştir.

AVANOS'TAKİ DİĞER CAMİLER

 NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLER

14 Şubat 2023 Salı

Ulu Camii'nin Vaaz Kürsüsü, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii’nin içinde bulunan vaaz kürsüsü üzerinde yer alan kitabesinden de
anlaşıldığı gibi H.1231/M.1815 yılında buraya konulmuştur. 
1.52 m. yüksekliğindeki kürsü altta kare üstte yuvarlak olmak üzere üste yerleştirilmiş kaide üzerine oturmaktadır.

13 Şubat 2023 Pazartesi

Gazi Mehmed Paşa Camii, Prizren, Kosova

GAZİ MEHMED PAŞA CAMİİ, PRİZREN, KOSOVA
Gazi Mehmed Pasha Mosque in Prizren - Kosovo

Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavlusun Köyü'nde yer almaktadır.
Caminin güneyinde ermeni kilisesi vardır.
Caminin herhangi bir kitabesi mevcut değildir.
Bu yüzden kesin bir inşa tarihi verilememektedir.
Ancak yörenin yaşlı sakinlerinin baba annelerinin buradaki medresede okuduklarını belirtmelerinden dolayı 19.yüzyılda yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

10 Şubat 2023 Cuma

Yavuz Sultan Selim Camii, Aksaray

Yavuz Sultan Selim Camii, Aksaray
Yavuz Selim Camii, Aksaray'da bulunmaktadır.
Cami ile alakalı aşağıdaki bilgiler, muhtemelen eski camiye aittir:

16.yy'da inşa edilmiştir.
Planı dıştan dışa 11.80x13.20m'lik dikdörtgen bir plandadır. 
Duvarları kesme ve yarı kesme yumuşak krem rengi taş kargirdir. 
Üstü toprak damdır. 

ULU CAMİİ, TARSUS, MERSİN

1895 Yılında İlave Edilen Saat Kulesi Ulu Camii, Tarsus, Mersin

Şems-i Tebrîzî Camii ve Türbesi ile alakalı Talha Uğurluel'in Yazısı

Ne zaman Konya'da Şemsi Tebrizî'nin Türbesine gitsem daha sokağın başında kalbim sıkışır, Aman Allahım derim.
Bu koca park bir zamanlar Konya’nın en önemli mezarlıklarından biriydi.
Ve içinde nice alim kişinin kabri vardı.

9 Şubat 2023 Perşembe

Hızır Camii, Kum, İran

 Hızır Camii, Kum, İran
İran'ın Kum şehrindedir.
Şehre 6 km'lik mesafedeki Hızır Dağı'nın zirvesinde bulunmaktadır.
Hızır Dağı'nda, Hz Hızır'ın ibadet ettiği bir mağara vardır.
Bu mağara, ziyarete açık olup, İranlı ziyaretçilerin akınına uğramaktadır.

Şakir'in Camii, Üsküdar, İstanbul

"Kendi değerlerimizden yola çıkıp, bambaşka şeyler meydana getirebiliriz" diyen caminin iç mimarı Fadılloğlu, bunun başlangıç olduğunu, daha iyisini yapmaya çalışacaklarını söylüyor.

Gazi, Gassan ve Ghada Şakir kardeşlerin baba ve anneleri İbrahim ve Semiha Şakir anısına yaptırdıkları Şakirin Camisi, klasik mimariyle modern çizgileri buluşturan özellikleriyle dikkat çekiyor. Şakirin Camisi ile "İlk kadın cami tasarımcısı" olarak anılan caminin iç mimarı Zeynep Fadıllıoğlu, projesi mimar Hüsrev Tayla tarafından çizilen caminin, öncelikle malzemelerine karar verdiklerini, kubbeyi alüminyum kompozitle yaptıklarını, bunun modern bir görünüm kazandırdığını söyledi. Fadıllıoğlu, cami girişine önem verdiklerini, "yaklaşım iyi olsun" diye etrafı sadeleştirdiklerini, merdivenleri yatık hale getirdiklerini ve kolay çıkımlı olmasını sağladıklarını anlattı.

Adliye Camii, Manama, Bahreyn

Adliye Camii, Bahreyn'in Başkenti Manama'da, Adliye Caddesinin köşesinde ve Üsame bin Ziyad Yolunun üzerindedir.
(A mosque near the corner of Al Adliya Avenue and Osama bin Ziad Road in Manama.)


El Eşrefiye Camii, Taiz, Yemen

El Eşrefiye Camii, Taiz, Yemen
(Al Ashrafiyyah Mosque in Taiz - Yemen)

Ulu Camii'nin Fotoğrafları - 2, Sivas

Ulu Camii, Sivas

8 Şubat 2023 Çarşamba

Hatipoğlu Tavus Baba Camii, Meram, Konya

Hatipoğlu Tavus Baba Camii, Meram, Konya
Hatipoğlu Tavus Baba Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, Tavus Baba Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
1982’de tescil edilen eser, Karamanoğlu II.Mehmed (1402-1424) devrine aittir.
1424 yılında inşa edilmiştir.
Hatıpoğlu Camii ve “Tavus Baba Camii” olarak da adlandırılıyor.

Tokyo Türk Camii, Tokyo, Japonya

Tokyo Türk Camii, Tokyo, Japonya
(Turkish Mosque in Tokio - Japan (minarett))
Tokyo Türk Camii, Japonya'nın Başkenti Tokyo'da bulunmaktadır.
Camii'nin bir benzeri de Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde Ulus Erbakan Meydanındaki Melike Hatun Camii'dir.

Tavlusun Köyü Mıstık Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Mıstık Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Mıstık Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavlusun Köyü'nde Zomba Kavuk Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Güney duvarı üzerinde beyaz mermere dört satır olarak düzenlenmiş H.1246/M.1828-29 tarihli bir kitabesi mevcuttur.
Bu kitabeye göre cami H.1246/1828-29 yılında inşa edilmiştir.

7 Şubat 2023 Salı

Tatlarin Kasabası Boğazağzı Camii, Acıgöl, Nevşehir

Tatlarin Kasabası Boğazağzı Camii, Acıgöl,  Nevşehir
Tatlarin Kasabası Boğazağzı Camii, Nevşehir'in Acıgöl İlçesi'ne bağlı Tatlarin Kasabası'nın girişinde, Maltepe Mevkii'nde yolun hemen sol tarafında yer almaktadır.
Kale Kilise ve Yer altı Şehri’nin hemen güneyinde, küçük bir tepe eteğinde bulunmaktadır.
Cami, yakınında yerleşim yeri olmadığından dolayı ibadete kapalıdır.
Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.

4 Şubat 2023 Cumartesi

Hz.Aişe Mescidi, Mekke, Suûdî Arabistan

Hz.Aişe Mescidi, Mekke, Suudî Arabistan
Hz.Aişe Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Mekke şehrinde, Harem-i Şerif'e 6 km mesafede, Mekke’de oturanların umre için ihrama girdikleri mîkāt yeri olan Ten‘îm’de yer almaktadır.
Hz.Aişe Mescidi'nin sağ tarafında Tenim dağı vardır. 
Mescidin bulunduğu vadiye Numan Vadisi denir.

3 Şubat 2023 Cuma

Siteler Camii, Seydişehir, Konya

Siteler Camii, Seydişehir, Konya
Siteler Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi 804 Sokak'ta yer almaktadır.
Caminin inşaatına 1995 yılında başlanmış olup, 2000 yılında bitirilmiştir.
Caminin Güney-batı köşesine 2014 yılında iki şerefeli bir minare eklenmiştir.

Fişekçi Camii, Nevşehir

Fişekçi Camii, Nevşehir

Fişekçi Camii, Nevşehir şehir merkezinde, Kapıcıbaşı Mahallesinde yer almaktadır.
Cami, Fişenkcioğlu Feyzullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. 
Camiinin kitabelerinde 1273/1856 senesinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

2 Şubat 2023 Perşembe

Zafer Camii, Aksaray

Zafer Camii, Aksaray
Zafer Camii, Aksaray şehir merkezinde Zafer Mahallesi'nde, Nevşehir Caddesi ile 6800.Sokak'ın kesiştiği yerde bulunmaktadır.
1956 yılında inşa edilmiştir. 

Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kocasinan, Kayseri - 
Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle'de yer almaktadır.
Mescidin dış cephesinde kuzeybatı köşedeki kitabede H.1253/M.1837-38 yılında el-Hac Mustafa tarafından inşa ettirilmiş olduğu öğrenilmektedir.

1 Şubat 2023 Çarşamba

Abdülmü'min (Meğâribe) Mescidi, Meram, Konya

Abdülmümin (Meğâribe) Mescidi, Meram, Konya
Abdülmü'min (Megaribe) Mescidi, Konya'nın Merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesinde, Zafer'deki L.C.W mağazasının arkasında yer almaktadır.

Assyafaah Camii, Singapur

Assyafaah Camii, Singapur 
(The Assyafaah Mosque in Singapore)

Nur Camii, Frankfurt, Almanya

Nuur Moschee Frankfurt Germany

Ulu Camii'nin Müezzin Mahfili, Osmangazi, Bursa

Hz. Ömer Radıyallahü Anh'ın camide şehid edilmesinden sonra halifenin korunması maksadıyla Hz. Osman Radıyallahü Anh devrinde Mescid-i Nebevi’de yerden biraz yüksekçe ve etrafı korunaklı hususi bir bölüm oluşturulduğu bilinmektedir. 
Emeviler devrinden sonra bütün İslam dünyasında yayılan bu bölmelerin yer seviyesinde olanlarına maksure, fevkani olanlarına mahfil adı verilmiştir.