17 Şubat 2023 Cuma

Efendi Ağa Camii, Melikgazi, Kayseri

Efendi Ağa Camii, Melikgazi, Kayseri
Efendi Ağa Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavukçu Mahallesi Kutlu Sokak'ta yer almaktadır.
Caminin orijinal kitabesi bulunmamaktadır. 
Giriş kapısı üzerindeki mermer kitabeden, mescidin inşasının Hacı Memiş Karagözlü tarafından babası Efendi Ağa adına yaptırdığı anlaşılmaktadır.Caminin ne zaman yapıldığına dair, tarihlendirmeye yarayacak kitabe ve yazılı belge bulunmamaktadır. 
Mimari üslübu itibarıyla XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.
Cami, 1947 yılında yenilenmiştir.

Caminin Mihrab ve Minberi
Cami, harimi kare forma sahip olup girişinde camekanla kapatılan son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Camiin kuzeyinde bulunan son cemaat mahalli altı sütun üzerine beş basık kemerle taşıtılmaktadır. 
Son cemaat mahallinin batısında abdest mekanı vardır. 
Görünen üst örtü kiremit kaplı çatıdır.
Camiin minaresi harimin kuzeybatı köşesindedir ve kesme taş malzemeden yapılmıştır.
İçeriden çıkılan minare camiin boyutlarına oranla oldukça büyüktür. 
Yuvarlak gövdeli minare kareye yakın bir kaide üzerine oturtulmuştur.
Efendi Ağa Camii”nin duvarları moloz taş olduğundan içerisi sıvalıdır.

Caminin Girişi

Mahfil betonarme kirişle taşıtılıp kiriş duvarlara binmiştir. 
Mahfilin malzemesi betondur. 
Mahfil ve minarenin çıkışı aynı yerdendir.
Mihrapta taş malzeme kullanılmış ve orijinaldir.
Minberde ise ahşap malzeme kullanılmış ve orijinaldir. 
Doğu, batı, ve kuzeyde ikişer pencere vardır.
Caminin herhangi bir süslemesi yoktur.
Kesme taştan yapılmış olan bu eser mütevazı bir görünüme sahiptir.
Cami, günümüzde ibadete açıktır.

Caminin İkinci Katı (Kadınlar Mahfili)

Caminin Mihrabı

          Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.302, 303, 304.
  2. İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.58.
  3. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder