26 Şubat 2023 Pazar

Ulu Camii'nin Hünkar Mahfili, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii’nin hünkâr mahfili, caminin güneydoğu köşesinde yer almaktadır. 
Harim zemininden 3.00 m. yüksekliğe yerleştirilmiş olan hünkâr mahfili, kısa kenarı mihrap duvarına paralel olarak uzanan, 5.85x7.45 m. ölçülerinde derinlemesine dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır.
Hünkâr mahfili, harimin güney ve doğu beden duvarlarına yaslanmaktadır. 
Bu bölümlerde duvara bitişik olarak yapılmış ahşap direklerle desteklenen konsollar döşemeyi taşımaktadır.Kuzey ve batı yönlerde ise ikisi beden duvarlarına bitişik sekiz adet dairesel kesitli, içbükey yivli ahşap direk, hünkâr mahfilinin yükünü zemine aktarmaktadır. 
Sade taş kaideye oturan 2.35 m. boyundaki ve 0.22 m. çapındaki ahşap direkler, iki kademeli olarak yapılmış olan küçük akantus yapraklarının yatay eksende sıralanması ile oluşturulmuş başlıklarla son bulmaktadır.

0.30 m. kalınlığındaki ahşap kirişler ise doğrudan sütun başlıklarının üzerine oturmaktadır. 
Hünkâr mahfilinin alt bölümünün kütüphane olarak kullanılması münasebetiyle direklerin arası ahşap çıtalar yardımıyla bölünmüş ve camekân yapılarak sınırlandırılmıştır.
Beş bölüm halinde düzenlenen camekân sistemi, alt kısımda yerden 0.71 m. yüksekliğe kadar ahşap pano ile kapatılmış, üst kısımda ise ince çıtalardan oluşan ikili yarım daire kemerlere yer verilmiştir.
Harimin doğu beden duvarındaki güneyden ikinci pencerenin karşısına gelen kısımda ise hünkâr mahfilinin üst katına ulaşımı sağlayan bir merdiven yapılmış ve merdivene açılan kısım ahşap camekânla sınırlandırılmak yerine tek kanatlı ahşap bir kapı ile geçit haline dönüştürülmüştür.
Taşıyıcı ahşap direklerin üzerindeki kirişe oturan 0.55 m. yüksekliğindeki ahşap korkuluk, sütunların üzerine isabet eden ve yüzeyindeki bitkisel motiflerin altın yaldızla boyandığı birimlerle yedi bölüme ayrılmıştır.

Birbirini tekrar eden korkuluk levhaları, ahşap oyma ve delik işi tekniklerinde yapılarak arkalarındaki düz yüzeye aplike edilmişlerdir.
Korkuluğun üzerinde 1.47 m. yüksekliğinde ahşap kafes yer almaktadır.
Korkulukta olduğu gibi kafes de yedi bölüm halinde yapılmıştır. 
Delik işi ve oyma teknikleri ile yapılan kafes levhaları, geç dönem etkili ancak yalın bir bitkisel kompozisyona sahiptirler.
Zemini ahşap döşemeli olarak yapılmış olup hünkâr mahfilinin döşeme altı tavanı, ahşaptan yapılmış düz tavan halindedir.

        Kaynaklar:
 1. https://www.akmb.gov.tr/
 2. Bursa Ulu Camii'nin Mimarî Özellikleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Oğuzhan ÜRGEN, 2019.
 1. Tarihçesi
 2. Mimarî Hususiyetleri
 3. Mihrabı
 4. Müezzin Mahfili
 5. Vaaz Kürsüsü
 6. Hünkar Mahfili
 7. Tarihi Minberi'nin Hususiyetleri
 8. Minareleri
 9. Kubbeleri
 10. Taç Kapısı
 11. Şadırvanının Hikayesi
 12. Konumu
 13. Fotoğrafları - 1
 14. Fotoğrafları - 2
 15. Fotoğrafları - 3

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder