8 Şubat 2023 Çarşamba

Tavlusun Köyü Mıstık Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Mıstık Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Mıstık Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavlusun Köyü'nde Zomba Kavuk Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Güney duvarı üzerinde beyaz mermere dört satır olarak düzenlenmiş H.1246/M.1828-29 tarihli bir kitabesi mevcuttur.
Bu kitabeye göre cami H.1246/1828-29 yılında inşa edilmiştir.

Caminin Harabe Halindeki Mihrab ve Minberi
Tek mekanlı olarak inşa edilen cami güney-kuzey doğrultuda bir plân göstermektedir. 
Camiye doğu cephesinin kuzey köşesine kaydırılmış ve duvar yüzeyinden çökertilmiş yuvarlak kemerli
bir kapıdan girilmektedir. 
Caminin üst örtüsü doğu-batı doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine sal taşları döşenmiş toprak damdır. 
Ancak büyük oranda yıkılmıştır. 
Duvarları ise bağdadi sıvayla kaplanmış ancak sıvaların çoğu dökülmüştür. 
Kuzeyde kadınlar mahfili bulunmaktadır. 
Güney cephe ortasında yarım daire niş şeklinde düzenlenmiş mihrap bulunmaktadır.
Mihrabın iki yanında birer dikdörtgen pencere açıklığı yer alır. 
Mihrabın dış cephesinde beyaz mermer üzerine dört satır olarak yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Pencerelerin altından başlayan ve duvardan taşırılmış düz yüzeyli silme bu cephenin mihrap cephesi olduğunu vurgulamaktadır. 
Caminin batı cephesinde bir pencere bulunurken, kuzey ve doğu cephelerde pencere yer almamaktadır. 
Ahşaptan minberinin herhangi bir sanatsal özelliği yoktur.
Camide kayda değer tezyînât (süsleme) yoktur.
Güney cephede düzgün kesme taş, diğer cephelerde kaba yonu taş, kitabede mermer, üst örtüde ahşap kirişler kullanılmıştır.
Cami, günümüzde üst örtüsü yıkılmış, içi bakımsız, ibadete kapalı durumdadır.

Tavlusun, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı bir köydür.
1960'ların başında adı "Aydınlar" olarak değiştirilmiştir. 
1998 yılında ise eski adına kavuşmuştur.
Caminin Mihrabı


Kaynak:

  • Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.252, 253, 254.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder